Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Sprinter
 • Furgonetă
 • 12/2022
app store google play
X

Tipărire
Indicații cu privire la fluidele de lucru
AVERTIZARE Pericol de rănire din cauza fluidelor de lucru nocive pentru sănătate

Fluidele de lucru pot fi toxice.

La utilizarea, depozitarea și eliminarea fluidelor de lucru, aveți grijă la inscripțiile de pe recipientele originale respective.
Păstrați întotdeauna fluidele de lucru în recipientele originale sigilate.
Nu lăsați fluidele de lucru la îndemâna copiilor.
INDICAȚIE PRIVIND MEDIUL Poluarea mediului înconjurător din cauza eliminării neecologice a fluidelor de lucru

În cauza eliminării incorecte a fluidelor de lucru se pot produce pagube considerabile asupra mediului înconjurător.

Eliminați ecologic fluidele de lucru.
Fluide de lucru sunt:
 • combustibilii

 • aditivii pentru tratarea ulterioară a gazelor arse, de ex., AdBlue®

 • lubrifianții

 • lichidul de răcire

 • lichidul de frână

 • lichidul de spălare a parbrizului

 • agentul refrigerent al sistemului de climatizare

Utilizați numai produse omologate de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastră. Defecțiunile provocate autovehiculului prin utilizarea unor produse care nu sunt omologate nu sunt acoperite de garanția și bunăvoința Mercedes-Benz .

Puteți recunoaște fluidele de lucru aprobate de Mercedes-Benz după următoarea inscripție pe recipiente:
 • MB-Freigabe  (de ex., MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (de ex., MB-Approval 229.51)

Mai multe informații despre fluidele de lucru aprobate obțineți de la următoarele puncte:
 • în specificațiile Mercedes-Benz privind materialele de operare, la adresa MB BeVo-ONLINE (cu indicarea denumirii specificației)

 • într-un atelier de service de specialitate calificat

AVERTIZARE Pericol de incendiu‑ și explozie din cauza combustibilului

Combustibilii sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, flacăra deschisă, fumatul și formarea de scântei.
Dezactivați autovehiculul și dacă există, încălzirea staționară înainte să alimentați și lăsați-le dezactivate în timpul procedurii de alimentare.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.