Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Start af automatisk søgning efter tankstation
Forudsætninger
 • Den automatiske søgning efter en tankstation er slået til Mere.

Kørselssituation

Brændstoftankens reserveniveau er nået.

I mediedisplayet vises følgende meddelelse: Reservetank Tryk her for at søge efter tankstationer.

Bekræft notifikationen.

Den automatiske søgning efter tankstationer starter. De tilgængelige tankstationer langs ruten og i området omkring bilens position vises.

Vælg en tankstation.

Tankstationens adresse vises.

Beregn ruten Mere.

Tankstationen indstilles som destination eller næste mellemdestination.

Hvis der allerede findes fire mellemdestinationer:
Vælg Ja, når du bliver spurgt.

Tankstationen overføres til ruteoversigten. Mellemdestination 4 slettes. Destinationsstyringen starter.

Optankning af køretøj
ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på grund af brændstof

Brændstoffer er letantændelige.

Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdannelse.
Slå tændingen fra, og sluk parkeringsvarmen, hvis den forefindes, før og under tankning.
ADVARSEL Fare for personskade som følge af brændstoffer

Brændstoffer er giftige og sundhedsskadelige.

Undgå altid, at brændstof kommer i berøring med hud, øjne, tøj eller indtages.
Undgå af indånde brændstofdampe.
Opbevar brændstoffer utilgængeligt for børn.
Hold døre og vinduer lukket under tankning.

Hvis du eller andre personer har været i kontakt med brændstoffer, skal du være opmærksom på følgende:

Brændstof på huden vaskes straks af med vand og sæbe.
Hvis der er kommet brændstof i øjne, skylles omgående grundigt med rent vand. Søg omgående lægehjælp.
Søg omgående lægehjælp, hvis brændstof er blevet indtaget. Udløs ikke opkastning.
Skift straks tøj, der er kommet brændstof på.
ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på grund af statisk elektricitet

Elektrostatisk opladning kan antænde brændstofdampe.

Berør bilens metalkarrosseri, inden du åbner tankdækslet eller rører ved tankpistolen.
For at undgå en ny elektrostatisk opladning må du ikke sætte dig ind i bilen igen under optankningen.
ADVARSEL Brandfare som følge af brændstofblanding

Biler med dieselmotor:

Når motoren kører, kan komponenter i udstødningssystemet blive overophedet, uden at det bemærkes.

Tank aldrig benzin.
Bland aldrig benzin i dieselbrændstoffet.
BEMÆRK Fyld ikke benzin på biler med dieselmotor
Hvis der ved en fejl blev tanket et forkert brændstof:
 • Slå ikke tændingen til. Brændstoffet kan trænge ind i brændstofsystemet.

  Selv små mængder af det forkerte brændstof kan føre til skader på brændstofsystemet og motoren. Reparationsomkostningerne er høje.

Kontakt et autoriseret værksted.
Få brændstoftanken og brændstofrørene tømt helt.
BEMÆRK Beskadigelse af brændstofsystemet på grund af overfyldt brændstoftank
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
BEMÆRK Udsprøjtende brændstof ved udtagning af tankpistol
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
BEMÆRK Beskadigelse som følge af brændstof på lakerede overflader
Spild ikke brændstof på lakerede overflader.
BEMÆRK – MILJØ Skader på miljøet som følge af ukorrekt omgang med brændstof

Ukorrekt omgang med brændstof udgør en fare for mennesker og miljø.

Sørg for, at brændstof ikke ender i kloaknettet, i overfladevand, i grundvandet eller på jorden.
Forudsætninger
 • Bilen er låst op.

 • Det ekstra varmesystem er slukket.

 • Tændingen er slået fra.

 • Den venstre fordør er åben.

Sæt dig ikke ind i køretøjet igen under optankningen. Du kan igen blive elektrostatisk opladet.

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler Mere.

Tankklap
Tankdæksel

Tankklappen sidder til venstre for fordøren set i kørselsretningen. Tankdækslets placerings vises også i instrumentdisplayet . Pilen på brændstofstanderen angiver bilsiden.

Åbn tankklappen .
Drej tankdækslet mod venstre, og tag det af.
Luk alle køretøjsdørene, så der ikke slipper nogen brændstofdampe ind i kabinen.
Før tankpistolens påfyldningsstuds helt ind i tankåbningen, fastgør den, og tank op.
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
Sæt tankdækslet på, og drej det mod højre.

Et klik signaliserer, at tankdækslet er helt lukket.

Åbn den venstre fordør.
Luk tankklappen .

Køretøjer med dieselmotor og fejltankningsspærre mod optankning med benzin: Tankåbningen er konstrueret til optankning ved dieselbrændstofstandere til personbiler.

Biler med dieselmotor uden spærring for fejltankning: Det foretrækkes, at dutanker ved en dieseltank til personbiler. Du kan også tanke ved en dieseltank til lastbiler.

Hvis bilen er kørt helt tom, skal tanken eftertankes med mindst 5 l brændstof.

Køretøjer, der bruger blandede driftsmidler, kendes ved "Ethanol up to E85!" på tankklappen.

Nulstil værdierne i rejsemenuen i bilens computer
Køretøjscomputer:
Rejse

Teksten i den viste hovedmenu kan variere. Følg derfor menuoversigten for instrumentdisplayet Mere.

Følgende funktionsværdier kan nulstilles:
 • Triptæller:

  • Nulstil triptæller?

 • Rejseberegner:

  • Siden start

  • Fra reset

 • ECO-display

Vælg funktionen, som ønskes nulstillet, og bekræft valget.
Bekræft spørgsmålet Nulstil værdier? med Ja.
Kontrol af dæktryk med dæktrykskontrollen
Forudsætninger
 • Tændingen er slået til.

Bilens computer:
Service
Dæk
En af de følgende visninger vises:
 • Aktuelt dæktryk og dæktemperatur for de enkelte hjul

Instrumentdisplay med farvedisplay
 • Aktuelt dæktryk for de enkelte hjul

Instrumentdisplay med sort/hvid-display
 • Dæktryk vises efter nogle minutters kørsel: Programmeringen af systemet er endnu ikke afsluttet. Dæktrykkene overvåges altså allerede.

Sammenlign dæktrykket med det anbefalede dæktryk for den aktuelle driftstilstand Mere. Vær opmærksom på oplysningerne om dæktemperatur Mere.

Værdierne i multifunktionsdisplayet kan afvige fra værdierne i dæktrykskontroludstyret, da de refererer til havets overflade. På højtliggende steder viser dæktryksmålere et højere dæktryk end bilens computer. Dæktrykket skal ikke sænkes i sådanne tilfælde.

Vær også altid opmærksom på følgende uddybende emne:
 • Oplysninger om dæktryk Mere

Påfyldning af AdBlue®
BEMÆRK Motorskade på grund af AdBlue® i brændstoffet
Der må ikke fyldes AdBlue® i brændstoftanken.
Fyld kun AdBlue® i AdBlue®-tanken.
Undgå, at AdBlue®-tanken overfyldes.
BEMÆRK Forurening af kabinen med udstrømmende AdBlue®
Luk AdBlue®-påfyldningsbeholderne omhyggeligt efter påfyldning.
Undgå at transportere AdBlue®-påfyldningsbeholdere i bilen permanent.
Forudsætninger
 • Tændingen er slået fra.

For køretøjer med personbilsindregistrering: Følgende meddelelser, som følger hinanden, i multifunktionsdisplayet opfordrer dig til at fylde AdBlue® tanken op:
 • Fyld AdBlue på Se instruktionsbogen

  AdBlue® tanken er tom på nær reserven.

 • Fyld AdBlue på Nødfunktion om XXX km 

  Du kan kun tilbagelægge den viste strækning med køretøjet. Fyld AdBlue® på hurtigst muligt.

 • Fyld AdBlue på Nødfunktion: 20 km/h  Ingen start om XXX km 

  Køretøjshastigheden er begrænset til 20 km/t. Du kan kun tilbagelægge den viste strækning med køretøjet. Derefter er det ikke længere muligt at starte motoren igen.

 • Fyld AdBlue på Start ikke mulig

  Køretøjet kan ikke længere startes.

For køretøjer med lastbilsindregistrering: Følgende meddelelser, som følger hinanden, i multifunktionsdisplayet opfordrer dig til at fylde AdBlue® tanken op:
 • Fyld AdBlue på Se instruktionsbogen

  AdBlue® tanken er tom på nær reserven.

 • Fyld AdBlue på Ydelse reduceret

 • Fyld AdBlue på Efter genstart af motor nødfunktion: Maks. 20 km/h 

  Køretøjet kan efter en ny motorstart kun køre med 20 km/t.

 • Fyld AdBlue på Nødfunktion: Maks. 20 km/h 

  Bilen kan kun bevæges med 20 km/h.

Påfyldningsmængde:

Ved anmodning i display

min. 8 l

Uden anmodning i display

min. 2 l

Du kan også få vist® AdBlue-fyldstanden Mere.

Åbning af AdBlue® tankdæksel, som ikke kan låses
Åbn motorhjelmen.
Drej AdBlue® tankdækslet mod venstre, og tag det af.
Åbning af AdBlue® tankdæksel, som kan låses
Åbn motorhjelmen.
Tag værktøjet til oplåsning af AdBlue® tankdækslet frem fra køretøjets værktøj.
Træk afdækningen på AdBlue® tankdækslet opad, drej det 90°, og giv slip.
Stik værktøjet ind i boringerne på AdBlue® tankdækslet .
Drej AdBlue® tankdækslet mod venstre, og tag det af.
Klargøring af AdBlue® påfyldningsdunk
Variant 1
Variant 2
Skru låget på AdBlue® påfyldningsdunken af.
Skru engangsslangen fast med hånden på AdBlue® påfyldningsdunkens åbning .
Påfyldning af AdBlue®
Variant 1
Variant 2
Skrue engangsslangen fast med hånden på køretøjets påfyldningsstuds (version 1), eller skub den i (version 2).
Løft og hæld AdBlue® påfyldningsdunken .

Påfyldningen stopper, når AdBlue® tanken er helt fyldt op.

AdBlue® påfyldningsdunken kan tages af, når den er delvis tom.

Skru engangsslangen og AdBlue® påfyldningsdunken af i omvendt rækkefølge, og luk.
Slå tændingen til i mindst 60 sekunder.
Start bilen.

Undgå at anbringe AdBlue® påfyldningsdunke permanent i køretøjet.

AdBlue® påfyldningsflaske

AdBlue® påfyldningsflasken må kun skrues på påfyldningsåbningen i motorrummet med hænderne. Ellers kan den blive beskadiget.

AdBlue® påfyldningsflasker kan fås på mange tankstationer eller på et autoriseret værksted. Påfyldningsflasker uden gevindlukning giver ingen overfyldningssikring. Der er risiko for, at AdBlue® kan strømme ud på grund af overfyldning. Hos Mercedes‑Benz kan du få en speciel påfyldningsflaske med gevindlukning. Den fås på et Mercedes-Benz serviceværksted.

Skru dækkappen på AdBlue® påfyldningsflasken af.
Sæt AdBlue® påfyldningsflasken på påfyldningsåbningen som illustreret, og drej den fast med hånden til højre.
Tryk AdBlue® påfyldningsflasken i retning af påfyldningsåbningen .

AdBlue® tanken fyldes op. Dette kan vare i op til et minut.

Påfyldningen stopper, når AdBlue-påfyldningsflasken® ikke længere trykkes ned. Flasken kan tages af, når den er delvis tom.

Slip AdBlue-påfyldningsflasken®.
Drej AdBlue®-påfyldningsflasken mod venstre, og fjern den.
Skru dækkappen på AdBlue® påfyldningsflasken igen.
Optankning med tankpistol ved en AdBlue® stander
Stik tankpistolen ind i køretøjets påfyldningsstuds, og fyld AdBlue® på. Overfyld i den forbindelse ikke AdBlue® tanken. Du kan også anvende en AdBlue®-stander til lastbiler.
Lukning af AdBlue® tankdæksel, som ikke kan låses
Sæt efter påfyldningen af AdBlue®-tanken AdBlue®-tankdækslet på påfyldningsstudsen, drej det mod højre, og spænd det fast.
Drej AdBlue® tankdækslet, indtil dets påskrift er læseligt og står vandret.

Kun således er påfyldningsstudsen korrekt lukket.

Luk motorhjelmen.
Lukning af AdBlue® tankdæksel, som kan låses
Sæt efter påfyldningen af AdBlue®-tanken AdBlue®-tankdækslet på påfyldningsstudsen, drej det mod højre, og spænd det fast.
Træk værktøjet ud af AdBlue® tankdækslet , og opbevar det med køretøjets værktøj.
Træk afdækningen på AdBlue® tankdækslet opad, drej den hen over hullerne i AdBlue® tankdækslet , og giv slip.
Drej AdBlue® tankdækslet .

Hvis AdBlue® tankdækslet kan drejes frit rundt, er der lukket for AdBlue® tanken.

Fyldning af vinduessprinkleranlæg
ADVARSEL Risiko for at brænde sig på meget varme komponenter i motorrummet

Visse komponenter i motorrummet kan være meget varme, f x motoren, køleren og dele af udstødningssystemet.

Lad motoren køle af og berør kun de komponenter, der er beskrevet nedenfor.
Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet, berør da kun følgende komponenter:
 • Motorhjelmen

 • Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbningen

 • Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder

 • Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbeholder

ADVARSEL Risiko for forbrænding ved åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overophedet motor eller en brand i motorrummet, kan du komme i kontakt med varme luftarter eller andre drivmidler, der trænger ud.

Lad den overophedede motor køle af, før du åbner motorhjelmen.
Ved brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen lukket og kontakte brandvæsenet.
ADVARSEL Risiko for brand‑ og personskade som følge af sprinklervæskekoncentrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt Hvis det kommer på varme komponenter i motoren eller udstødningssystemet, kan det antændes.

Sørg for, at der ikke spildes sprinklervæskekoncentrat ved siden af påfyldningsåbningen.
Efterfyldning af vaskervæske
Vaskervæskebeholder (eksempel)
Bland vaskervandet i det korrekte blandingsforhold på forhånd i en beholder.
Stil køretøjet på en lige overflade og sørg for, at det ikke kan rulle væk Mere.
Åbn motorhjelmen Mere.
Træk op i lasken på dækslet på vaskervæskebeholderen.
Efterfyld den forblandede vaskervæske.
Tryk dækslet fast på påfyldningshullet, indtil det hørbart går i indgreb.
Luk motorhjelmen Mere.
Udskiftning af viskerblade på forruden
ADVARSEL Fare for at komme i klemme ved udskiftnings af viskerblade ved aktiveret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskiftning af viskerbladene, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, før viskerbladene udskiftes.
ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne ved åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du komme i klemme i viskerstangsystemet.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, inden motorhjelmen åbnes.

Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

Vip viskerarmen væk fra forruden.
Hold fast i viskerarmen , og drej viskerbladet i pilens retning væk fra viskerarmen ind til anslaget.
Skyd glideren opad i pilereting, indtil den går i indgreb.
Klap viskerblad tilbage på viskerarmen.
Træk viskerbladet af viskerarmen .
Sæt det ny viskerblad ind i holderen på viskerarmen .
Vær i denne forbindelse opmærksom på de to viskerbladenes forskellige længder:
 • Førerside: langt viskerblad

 • Passagerside: kort viskerblad

Skyd glideren nedad, indtil den går i indgreb.
Vip viskerarmen tilbage til forruden.
Udskiftning af viskerblade på forruden (WET WIPER SYSTEM)
ADVARSEL Fare for at komme i klemme ved udskiftnings af viskerblade ved aktiveret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskiftning af viskerbladene, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, før viskerbladene udskiftes.
ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne ved åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du komme i klemme i viskerstangsystemet.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, inden motorhjelmen åbnes.

Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

Vip viskerarmen væk fra forruden.
Hold fast i viskerarmen , og drej viskerbladet i pilens retning væk fra viskerarmen ind til anslaget.
Skyd glideren opad i pilereting, indtil den går i indgreb.
Træk viskerbladet af viskerarmen i pileretning .
Træk slangen forsigtigt af viskerbladet.
Sæt slangen fast på det ny viskerblad.
Sæt det ny viskerblad ind i holderen på viskerarmen .
Vær i denne forbindelse opmærksom på de to viskerbladenes forskellige længder:
 • Førerside: langt viskerblad

 • Passagerside: kort viskerblad

Skyd glideren nedad, indtil den går i indgreb.
Klap viskerbladet tilbage på viskerarmen.
Vip viskerarmen tilbage til forruden.
Kontrol af motoroliestand med køretøjscomputeren
Forudsætninger
 • Køretøjet står lige en måling.

 • Motorhjelmen er lukket.

 • Visningen af oliestanden er afhængigt af kørestilen først mulig efter en køretid på op til 30 minutter, og når tændingen er slået til

Bilens computer:
Service
Motoroliestand:
Èn af følgende meddelelser vises i multifunktionsdisplayet:
Motoroliestand Måling i gang: Måling af oliestand stadig ikke mulig. Gentag anmodningen efter højst 30 minutters køretid.
Motoroliestand i orden, og bjælken til visning af oliestanden i multifunktionsdisplayet er grøn og ligger mellem "min" og "max": Oliestanden er i orden.
Motoroliestand Kør motor varm: Kør motoren varm til driftstemperatur.
Motoroliestand Bil skal stå vandret ved måling: Stil køretøjet på en lige overflade.
Motoroliestand Påfyld 1,0 , og bjælken til visning af oliestanden i multifunktionsdisplayet er orange og ligger under "min": 1 l Påfyld motorolie.
Reducér motoroliestand, og bjælken til visning af oliestanden i multifunktionsdisplayet er orange og ligger over "max": Tap den overskydende motorolie af.

Kontakt et autoriseret værksted.

Slå tænding til for at se motoroliestand: Slå tændingen til for at kontrollere motoroliestanden.
Motoroliestand System virker ikke: Sensoren er defekt eller er ikke sat til. Kontakt et autoriseret værksted.
Motoroliestand Virker ikke lige nu: Luk motorhjelmen.

Køretøjer med visning af den kolde oliestand: Når køretøjet hat stået stille i længere tid, vises oliestanden automatisk i multifunktionsdisplayet. Hvis en måling af motoroliestanden ikke er mulig, vises en tilsvarende meddelelse.

Resultatet af den elektroniske måling har altid forrang for andre målinger.

Oplysninger om vask af køretøjet i vaskehallen
ADVARSEL Risiko for ulykke på grund af reduceret bremsevirkning efter bilvask

Efter en bilvask er bremsernes bremsevirkning reduceret.

Efter bilvask skal du under hensyntagen til trafiksituationen forsigtigt nedbremse bilen, indtil den fulde bremsevirkning er genetableret.

Vær opmærksom på, at vaskehallen er egnet til køretøjets størrelse.

Klap sidespejlene ind, og afmonter en evt. ekstra antenne før vasken af køretøjet i vaskehallen. Ellers kan sidespejlene, antennen eller køretøjet blive beskadiget.

Vær opmærksom på, at sidespejlene er klappet helt ud igen, og at en evt. ekstra antenne er påmonteret igen, når du forlader vaskehallen.

Vær opmærksom på følgende før anvendelsen af en vaskehal for at undgå skader på dit køretøj:
 • Sideruderne og skyderuderne er helt lukkede.

 • Blæseren til ventilationen og varmesystemet er slukket.

 • Kontakten til vinduesviskeren er i position.

Forvask køretøjet ved håndkraft i tilfælde af stærk tilsmudsning, inden du kører ind i vaskehallen.

Du undgår stribedannelse og nedsætter støj fra vinduesviskerne, hvis du efter vasken af køretøjet fjerner voksen på forruden og viskergummiet.