Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Anvisning vedr. lysændring ved kørsel i udlandet

Biler med halogen- eller statiske LED-forlygter: En omstillling af forlygterne er ikke påkrævet. De lovmæssige krav opfyldes også i lande med venstre- og højrekørsel.

Oplysninger om regelmæssig kontrol af hjul og dæk
ADVARSEL Fare for ulykke på grund af beskadigede dæk

Beskadigede dæk kan forårsage faldende dæktryk.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.

Kontrollér dækkene regenmæssigt for skader, og udskift beskadigede dæk med det samme.

Mindst hver anden uge samt efter kørsel i terræn eller på dårlige vejstrækninger skal du kontrollere hjul og dæk for beskadigelser. Beskadigede hjul kan resultere i faldende dæktryk.

Vær fx opmærksom på følgende skader:
 • Hak i dækket

 • Stik i dækket

 • Revner i dækket

 • Buler på dækket

 • Vridning eller kraftig rust på hjulene

ADVARSEL Fare for aqvaplaning på grund af for lav dækprofil

Ved for lav dækprofil aftager dækkenes vejgreb. Dækprofilen kan ikke længere føre vandet bort.

Derved øges faren for akvaplaning på våd vejbane, især ved en hastigheder, der ikke er tilpasset.

Ved for højt eller for lavt dæktryk kan dæk blive slidt forskelligt på forskellige positioner på dækkenes slidbaner.

Kontrollér regelmæssigt profildybden og slidbanernes tilstand over hele bredden på alle dæk.
Minimumsprofildybde ved
 • Sommerdæk: 3 mm

 • Vinterdæk M+S: 4 mm

Få af sikkerhedsmæssige grunde dækkene udskiftet, før den lovmæssigt foreskrevne minimumsprofildybde er nået.
Regelmæssigt og mindst én gang om måneden eller når det er påkrævet, fx før en længere køretur eller ved terrænkørsel, skal du udføre følgende kontroller på alle hjul:
 • Kontrol af dæktrykket Mere

 • Kontrol af støvhætterne

  Ventilerne skal være beskyttet mod fugt og snavs med støvhætter, der er godkendt specielt til din bil af Mercedes-Benz .

 • Visuel kontrol af profildybden og dækkets slidbane i hele bredden

  Minimumsprofildybden er 3 mm på sommerdæk og 4 mm på vinterdæk.

Udtagning af advarselstrekant

Advarselstrekanten befinder sig i dørlommen i passagerdøren.

Tag advarselstrekanten ud af dørlommen.
Fjern førstehjælpstasken

Forbindingstasken befinder sig i dørlommen i passagerdøren.

Tag forbindingstasken ud af dørlommen.
Oversigt over opdatering af kortdata
Opdatering på et Mercedes-Benz serviceværksted

Dataene på det digitale kort forældes på samme måde som traditionelle vejkort. En optimal destinationsstyring ved hjælp af navigationssystemet kan kun opnås med aktuelle kortdata. Oplysninger om nye versioner af det digitale kort kan fås på et Mercedes-Benz serviceværksted.

Her kan du få det digitale kort opdateret.

Online kortopdatering

Med tjenesten Online kortopdatering opdateres kortdataene.

Tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Der er følgende opdateringsmuligheder:
 • for en region (automatisk kortopdatering)

  For automatisk kortopdatering skal systemindstillingen Automatisk online-opdatering være slået til Mere.

 • for flere eller alle regioner (manuel kortopdatering)

  Kortdataene downloades først til et hukommelsesmedium og opdateres efterfølgende i multimediesystemet.

Yderligere oplysninger om online kortopdatering: Mercedes PRO Portal eller Mercedes me Portal

Du finder yderligere oplysninger om Mercedes PRO og Mercedes PRO connect og det tilbudte serviceomfang på: Mercedes PRO connect Interaktiv betjeningsvejledning

Indtastning af særlig destination eller adresse
ADVARSEL Risiko for distraktion på grund af informationssystemer og kommunikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informationssystemer og kommunikationsudstyr, der er integreret i bilen, kan din opmærksomhed afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden risikerer du at miste kontrollen over bilen.

Dette udstyr må kun betjenes, når de trafikale forhold tillader det.
Hvis dette ikke er muligt, skal bilen standses under hensyntagen til trafikken, hvorefter indtastningerne kan foretages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gælder i det land, du aktuelt opholder dig i, når du bruger multimediesystemet.

Forudsætninger
 • For online-søgning: Mercedes PRO connect eller Mercedes me connect er tilgængelig (landeafhængigt).

 • Du har en brugerkonto i portalen.

 • Tjenesten er tilgængelig

 • Tjenesten er aktiveret på et Mercedes-Benz serviceværksted.

Du finder yderligere oplysninger på: Mercedes PRO Portal eller Mercedes me Portal

Multimediesystem:
Navigation (Navigation)
Hvorhen?
Brug af ON-Board-søgning

Til ON-Board-søgningen benytter destinationsindtastningen de basisdata, der er lagret i multimediesystemet.

Det land, som bilen befinder sig i, er indstillet .

Indtast den særlige destination eller adressen via tastaturet (på billedet) eller ved hjælp af håndskriftsgenkendelsen i . Indtastningen kan ske i vilkårlig rækkefølge.

Multimediesystemet kommer med forskellige forslag under , mens du indtaster destinationen. Valget af destination sker i listen eller med .

Hvis multimediesystemet er forsynet med et lille display, åbnes listen via et listesymbol øverst til højre.

Du kan fx foretage følgende indtastninger: 
 • By, vej, husnummer

 • Vej, by

 • Postnummer

 • Navn på særlig destination

 • Kategori for særlig destination, fx Tankstation

 • By, navn på særlig destination

 • Evt. telefonnummer på særlig destination

 • Kontaktnavn

Eksempler på hurtig adresseindtastning:
 • Hvis du fx vil søge på Königstraße i Stuttgart, kan du indtaste STUT og KÖN. 

 • Hvis du fx vil søge efter en særlig destination i Storbritannien, kan du indtaste THE SHARD.

  Hvis du ønsker at afprøve begge eksempler, er det nødvendigt at ændre landet.

Alternativt kan du anvende stemmestyringen .
Skift til håndskriftsgenkendelse:
Vælg .
Skriv tegnet på touchscreen. Tegnene kan skrives ved siden af eller over hinanden Mere.
Tilbage til indtastning via tastatur:
Vælg .
Sletning af indtastning:
Vælg .

Tegnene slettes enkeltvis.

eller
Hvis du har indtastet tegn i , skal du vælge ved siden af indtastningslinjen.

Det indtastede slettes komplet.

Skift til store eller små bogstaver:
Vælg .
Skift til tal, specialtegn og symboler:
Vælg .

123 skifter til ABC.

Visningen skifter til #+=.

Vælg , og skift til flere specialtegn.
Tilføjelse af mellemrumstegn:
Vælg .
Indstilling af skriftsprog
Vælg .
Vælg skriftsprog.

Denne funktion er nyttig i lande, hvor der findes flere tegnsæt. Fx i Rusland med kyrillisk og latinsk skrift.

Ændring af land
Vælg landets kendingsbogstav(er) .
Indtast landets kendingsbogstav(er), fx F for Frankrig.

Listen filtreres.

Vælg landet i listen .

Destinationen kan indtastes.

Anvendelse af destination
Vælg destinationen i listen .
Vælg destinationen i listen, hvis destinationen er flertydig.

Destinationsadressen vises.

Beregn ruten.
Brug af onlinesøgning

Forudsætninger: I statuslinjen viser mediedisplayet en internetforbindelse med dobbelt pilsymbol.

Online-søgningen er ikke tilgængelig i alle lande.

Destinationsindtastningen bruger online-korttjenester. Hvis ON-Board-søgningen ikke finder passende destinationer, eller hvis du skifter land, er online-søgningen tilgængelig.

Du kan indtaste en adresse, en særlig destination eller en 3-ord-adresse som destination.

Vælg landets kendingsbogstav(er) .
Vælg online-tjenestens udbyder i listen med lande.
eller
Hvis ON-Board-søgningen ikke giver nogen søgeresultater, indtastes destinationen i indtastningslinjen. Rækkefølgen kan være vilkårlig, fx vej og by. Brug de funktioner, som er beskrevet i forbindelse med ON-Board-søgningen.

Søgeresultaterne vises.

Vælg destinationen i listen.

Du får vist rutens detaljerede visning.

Søgning efter radiostation via stationsnavn eller direkte frekvensindtastning
Multimediesystem:
Radio ()
Vælg .
Vælg .
Angiv et stationsnavn eller en frekvens.
Vælg en station.