Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Oplysninger om regelmæssig kontrol af hjul og dæk
ADVARSEL Fare for ulykke på grund af beskadigede dæk

Beskadigede dæk kan forårsage faldende dæktryk.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.

Kontrollér dækkene regenmæssigt for skader, og udskift beskadigede dæk med det samme.

Mindst hver anden uge samt efter kørsel i terræn eller på dårlige vejstrækninger skal du kontrollere hjul og dæk for beskadigelser. Beskadigede hjul kan resultere i faldende dæktryk.

Vær fx opmærksom på følgende skader:
 • Hak i dækket

 • Stik i dækket

 • Revner i dækket

 • Buler på dækket

 • Vridning eller kraftig rust på hjulene

ADVARSEL Fare for aqvaplaning på grund af for lav dækprofil

Ved for lav dækprofil aftager dækkenes vejgreb. Dækprofilen kan ikke længere føre vandet bort.

Derved øges faren for akvaplaning på våd vejbane, især ved en hastigheder, der ikke er tilpasset.

Ved for højt eller for lavt dæktryk kan dæk blive slidt forskelligt på forskellige positioner på dækkenes slidbaner.

Kontrollér regelmæssigt profildybden og slidbanernes tilstand over hele bredden på alle dæk.
Minimumsprofildybde ved
 • Sommerdæk: 3 mm

 • Vinterdæk M+S: 4 mm

Få af sikkerhedsmæssige grunde dækkene udskiftet, før den lovmæssigt foreskrevne minimumsprofildybde er nået.
Regelmæssigt og mindst én gang om måneden eller når det er påkrævet, fx før en længere køretur eller ved terrænkørsel, skal du udføre følgende kontroller på alle hjul:
 • Kontrol af dæktrykket Mere

 • Kontrol af støvhætterne

  Ventilerne skal være beskyttet mod fugt og snavs med støvhætter, der er godkendt specielt til din bil af Mercedes-Benz .

 • Visuel kontrol af profildybden og dækkets slidbane i hele bredden

  Minimumsprofildybden er 3 mm på sommerdæk og 4 mm på vinterdæk.

Indstilling af hastighedsbegrænsning ved vinterdæk
Multimediesystem:
Indstillinger
Bil
Begrænsn. vinterdæk
Vælg en hastighed, eller slå funktionen fra.
Oplysninger om snekæder
ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert monterede snekæder

Biler med baghjulstræk: Hvis du monterer snekæder på forhjulene, kan snekæderne skrabe mod karrosseriet eller undervognsdelene.

Montér aldrig snekæder på forhjulene.
Snekæder skal altid monteres parvis på baghjulene.
Biler med tvillingedæk:
Montér snekæderne på de yderste hjul.
ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert monterede snekæder

Biler med forhjulstræk: Hvis du monterer snekæder på baghjulene, kan snekæderne skrabe mod karrosseriet eller undervognsdelene.

Montér aldrig snekæder på baghjulene.
Snekæder skal altid monteres i par på forhjulene.
ADVARSEL Fare for ulykke ved brug af uegnede snekæder

Hvis du monterer almindelige snekæder, kan snekæderne løsne sig og beskadige undervognsdele eller bremseslanger.

På biler med firehjulstræk eller forhjulstræk og enkeltdæk må der kun monteres snekæder, som er godkendt af Mercedes-Benz til den pågældende dæktype.

Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler Mercedes-Benz , at du kun anvender snekæder, der er testet og godkendt til den pågældende brug. Du kan finde yderligere information om de til Mercedes-Benz anbefalede snekæder i oversigten over fælge og dæk på Mercedes-Benz hjemmesiden.

ADVARSEL Fare for ulykke på grund af knækkede snekæder

Hvis du kører for hurtigt med snekæder, kan de knække og kvæste andre personer og beskadige køretøjet..

Overhold den tilladte maksimumhastighed for kørsel med snekæder.
OplysningBeskadigelse af hjulkapslerne på grund af monterede snekæder

Hvis du monterer snekæder på stålfælge, kan du beskadige hjulkapslerne.

Tag hjulkapslerne af stålfælgene, før du monterer snekæder.
Vær opmærksom på følgende ved brug af snekæder:
 • Snekæder er kun tilladt for bestemte hjul-dæk-kombinationer. Du kan få yderligere information på et autoriseret værksted.

 • Af sikkerhedsmæssige grunde bør du kun anvende snekæder, som er godkendt til Mercedes-Benz biler, eller snekæder med samme kvalitetsstandard.

 • Efterspænd snekæderne, når du har kørt omkring 1 km. Kun på den måde er det sikret, at snekæderne er monteret optimalt og at der er tilstrækkelig plads i forhold til de øvrige komponenter i nærheden.

 • Biler med firehjulstræk: Montér snekæder på alle hjul. På biler med tvillingedæk skal du montere snekæderne på de yderste hjul. Vær opmærksom på oplysningerne i producentens monteringsvejledning.

 • Anvend kun snekæder på fastkørt sne. Når du ikke længere kører på snedækkede veje, skal du hurtigst muligt fjerne snekæderne igen.

 • Lokale bestemmelser kan indeholde begrænsninger, når det gælder brug af snekæder. Vær opmærksom på de gældende bestemmelser, før du monterer snekæder.

 • Slå firehjulstrækket til, før du sætter i gang med snekæder MereMereMere.

 • Den tilladte maksimumhastighed med monterede snekæder er 50 km/h.

 • Biler med parkeringsassistent: Brug ikke parkeringsassistenten PARKTRONIC med monterede snekæder.

Du kan begrænse den konstruktionsbetingede tophastighed permanent til kørsel med vinterdæk Mere.

Du kan slå ESP® fra ved igangsætning Mere. Derved er det muligt at få hjulene til at spinde og opnå en øget fremdriftskraft.

Henvisninger til sprinklervæske

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler Mere.

ADVARSEL Risiko for brand‑ og personskade som følge af sprinklervæskekoncentrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt Hvis det kommer på varme komponenter i motoren eller udstødningssystemet, kan det antændes.

Sørg for, at der ikke spildes sprinklervæskekoncentrat ved siden af påfyldningsåbningen.
BEMÆRK Beskadigelse af den udvendige belysning som følge af uegnet sprinklervæske

Uegnet sprinklervæske kan beskadige plastoverfladerne på den udvendige belysning.

Anvend kun sprinklervæske, som også er egnet til plastoverflader, fx MB SummerFit eller MB WinterFit.
OplysningTilstoppede sprinklerdyse som følge af blanding af sprinklervæsker
Bland ikke MB SummerFit og MB WinterFit med andre sprinklervæsker.

Brug ikke destilleret eller afioniseret vand. Niveausensoren kan ellers udløse forkert.

Fyldning af vinduessprinkleranlæg
ADVARSEL Risiko for at brænde sig på meget varme komponenter i motorrummet

Visse komponenter i motorrummet kan være meget varme, f x motoren, køleren og dele af udstødningssystemet.

Lad motoren køle af og berør kun de komponenter, der er beskrevet nedenfor.
Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet, berør da kun følgende komponenter:
 • Motorhjelmen

 • Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbningen

 • Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder

 • Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbeholder

ADVARSEL Risiko for forbrænding ved åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overophedet motor eller en brand i motorrummet, kan du komme i kontakt med varme luftarter eller andre drivmidler, der trænger ud.

Lad den overophedede motor køle af, før du åbner motorhjelmen.
Ved brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen lukket og kontakte brandvæsenet.
ADVARSEL Risiko for brand‑ og personskade som følge af sprinklervæskekoncentrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt Hvis det kommer på varme komponenter i motoren eller udstødningssystemet, kan det antændes.

Sørg for, at der ikke spildes sprinklervæskekoncentrat ved siden af påfyldningsåbningen.
Efterfyldning af vaskervæske
Vaskervæskebeholder (eksempel)
Bland vaskervandet i det korrekte blandingsforhold på forhånd i en beholder.
Stil køretøjet på en lige overflade og sørg for, at det ikke kan rulle væk Mere.
Åbn motorhjelmen Mere.
Træk op i lasken på dækslet på vaskervæskebeholderen.
Efterfyld den forblandede vaskervæske.
Tryk dækslet fast på påfyldningshullet, indtil det hørbart går i indgreb.
Luk motorhjelmen Mere.
Udskiftning af viskerblade på forruden
ADVARSEL Fare for at komme i klemme ved udskiftnings af viskerblade ved aktiveret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskiftning af viskerbladene, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, før viskerbladene udskiftes.
ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne ved åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du komme i klemme i viskerstangsystemet.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, inden motorhjelmen åbnes.

Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

Vip viskerarmen væk fra forruden.
Hold fast i viskerarmen , og drej viskerbladet i pilens retning væk fra viskerarmen ind til anslaget.
Skyd glideren opad i pilereting, indtil den går i indgreb.
Klap viskerblad tilbage på viskerarmen.
Træk viskerbladet af viskerarmen .
Sæt det ny viskerblad ind i holderen på viskerarmen .
Vær i denne forbindelse opmærksom på de to viskerbladenes forskellige længder:
 • Førerside: langt viskerblad

 • Passagerside: kort viskerblad

Skyd glideren nedad, indtil den går i indgreb.
Vip viskerarmen tilbage til forruden.
Indstilling af det ekstra varmesystem med varmt vand vha. køretøjscomputeren
FARE Livsfare på grund af giftig udstødningsgas

Hvis udstødningsrøret er blokeret, eller det ikke er muligt at ventilere tilstrækkeligt, kan giftig udstødningsgas, især kulilte, trænge ind i bilen. Dette er fx tilfældet i lukkede rum, eller hvis bilen sidder fast i sne.

I lukkede rum uden udsugningsanlæg skal du slå parkeringsvarmen fra, fx i en garage.
Hvis motoren eller parkeringsvarmen kører, skal du holde udstødningsrøret og området omkring bilen fri for sne.
For at sikre, at der tilføres nok frisk luft, skal du åbne en rude i den side af bilen, der vender mod vindretningen.
ADVARSEL Brandfare på grund af parkeringsvarmens varme dele og udstødningsgas

Der kan gå ild i brændbare materialer, fx  løv, græs eller grene.

Når parkeringsvarmen er slået til, skal du sørge for, at
varme bildele ikke kommer i kontakt med brændbare materialer.
udstødningsgassen kan strømme uhindret ud af parkeringsvarmens udstødningsrør.
udstødningsgassen ikke kommer i kontakt med brændbare materialer.
BEMÆRK Batteriafladning ved brug af parkeringsvarme/-ventilation

Brugen af parkeringsvarme/-ventilation belaster batteriet.

Kør en længere strækning mindst hver anden gang, du har opvarmet eller ventileret bilen.
Forudsætninger
 • Brændstoftanken er fyldt op til reserveniveauet.

 • Tændingen er slået til.

Køretøjscomputer:
Indstillinger
Varme
Indstil aktiveringstidspunktet
Vælg Indstillinger.
Vælg ønsket afgangstidspunkt.
Aktiver afgangstidspunkt
Aktiver afgangstidspunkt ved at sætte markeringen.

Vær opmærksom på, at A, B og C hver svarer til et programmeret afgangstidspunkt.

Aktiveringen af det forvalgte tidspunkt gælder indtil næste motorstart.

Vælg forvalgt tidspunkt
Bestem det ønskede, forvalgte tidspunkt A, B eller C.

Det ønskede, forvalgte tidspunkt A, B eller C vises udelukkende, når afgangstidspunktet er aktiveret med en markering.

Vælg det ønskede, forvalgte tidspunkt ved at svirpe til venstre eller højre, f. eks. A, B eller C.