Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
ATTENTION ASSIST-funktion

ATTENTION ASSIST kan hjælpe dig, når du skal køre lange monotone strækninger, fx på motorveje og hovedveje. Hvis ATTENTION ASSIST registrerer tegn på træthed eller stigende uopmærksomhed hos føreren, foreslår systemet en pause.

ATTENTION ASSIST er kun et hjælpemiddel. Systemet kan ikke altid registrere træthed eller tiltagende uopmærksomhed i god tid. Systemet kan ikke erstatte en udhvilet og opmærksom fører. Sørg for at holde pauser i god tid og regelmæssigt, når du skal køre langt, så du er rigtig udhvilet.

Du kan vælge mellem to indstillinger:
 • Standard: Systemet har normal følsomhed

 • Fintfølende: Systemet har en højere følsomhed. Føreren advares tidligere, og det opmærksomhedsniveau (attention level), der er beregnet af systemet, tilpasses tilsvarende.

Hvis der registreres træthed eller tiltagende uopmærksomhed, vises følgende advarsel i instrumentdisplayet: Attention Assist: Hold pause!. Du kan kvittere for meddelelsen og holde en pause om nødvendigt. Hvis du ikke holder pause, og ATTENTION ASSIST registrerer fortsat stigende uopmærksomhed hos dig, advares du igen tidligst efter 15 minutter.

Instrumentdisplay (farveskærm)
I menuen Kørselshjælp i bilens computer kan du få vist følgende statusoplysninger om ATTENTION ASSIST:
 • Hvor længe du har kørt siden sidste pause

 • Opmærksomhedsniveauet beregnet af ATTENTION ASSIST:

  • Jo mere cirklen er fyldt ud, desto højere er det beregnede opmærksomhedsniveau.

  • Efterhånden som opmærksomheden aftager, tømmes cirklen i midten udefra og ind.

Instrumentdisplay (sort/hvid-display)
I menuen Kørselshjælp i bilens computer kan du få vist følgende statusoplysninger om ATTENTION ASSIST:
 • Hvor længe du har kørt siden sidste pause

 • Opmærksomhedsniveauet beregnet af ATTENTION ASSIST:

  • Jo mere bjælken er fyldt ud, desto højere er det beregnede opmærksomhedsniveau.

  • Efterhånden som opmærksomheden aftager, tømmes bjælken.

Hvis ATTENTION ASSIST ikke kan beregne et opmærksomhedsniveau, og der ikke kan gives en advarsel, vises meddelelsen Attention level.

Hvis der vises en advarsel i instrumentdisplayet, får du mulighed for at søge på rastepladser via multimediesystemet. Du kan vælge en rasteplads og starte navigation til denne. Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres i multimediesystemet.

Hvis ATTENTION ASSIST er slået fra, viser assistentgrafikken i instrumentdisplayet symbolet , når motoren kører. ATTENTION ASSIST er automatisk slået til efter fornyet start af motoren. Den senest valgte følsomhed forbliver lagret.

Systembegrænsninger

ATTENTION ASSIST er aktiv i hastighedsområdet mellem 60 km/h og 200 km/h.

I følgende situationer virker ATTENTION ASSIST kun i begrænset omfang, og en advarsel vises med forsinkelse eller vises slet ikke:
 • Du har kørt i mindre end ca. 30 minutter.

 • Vejbanen er i dårlig stand (store vejbump, huller).

 • Bilen udsættes for stærk sidevind.

 • Du har en sportslig køremåde (høje kurvehastigheder eller kraftige accelerationer).

 • Klokkeslættet er indstillet forkert.

 • Du befinder dig i aktive kørselssituationer, hvis der ofte ændres spor og hastighed.

I følgende situationer slettes trætheds- og opmærksomhedsvurderingen fra ATTENTION ASSIST, og der startes på ny ved fortsat kørsel:
 • Du afbryder motoren.

 • Du tager sikkerhedsselen af og åbner førerdøren (fx i forbindelse med førerskift eller en pause).