Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Oplysninger om brændstofkvalitet for køretøjer med dieselmotor
Generelle oplysninger

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler Mere.

ADVARSEL Brandfare som følge af brændstofblanding

Hvis du blander dieselbrændstof med benzin, er brændstofblandingens flammepunkt lavere end for rent dieselbrændstof.

Tank aldrig benzin ved dieselmotorer.
Bland aldrig benzin i dieselbrændstoffet.
BEMÆRK Skader forårsaget af forkert brændstof

Selv små mængder af det forkerte brændstof kan medføre skader på brændstofsystem, motor og udstødningsrensningssystem.

Tank udelukkende svovlfri dieselbrændstof, der lever op til den europæiske standard EN eller tilsvarende. Tank kun dieselbrændstof med lavt svovlindhold og under 50 ppm i lande uden svovlfrit dieselbrændstof.
Tank under ingen omstændigheder følgende:
 • Benzin

 • Skibsdiesel

 • Fyringsolie

 • Ren biodiesel eller planteolie

 • Petroleum eller kerosin

Hvis du har tanket det forkerte brændstof ved en fejl:

Slå ikke tændingen til.
Kontakt et autoriseret værksted.

For dit køretøj gælder følgende tolerancemærker for brændstof:

For dieselbrændstof med maks. 7 vol. % biodiesel (fedtsyremetylester)
For dieselbrændstof med maks. 10 vol. % biodiesel (fedtsyremetylester)

Tank dieselbrændstof med maks. 10 vol. % Tank kun biodiesel (fedtsyremetylester), når det tilsvarende tolerancemærke er at finde i din tankklap.

I henhold til den europæiske standard EN 16942 finder du tolerancemærkerne for brændstof følgende steder:
 • På mærkaten i tankklappen på dit køretøj

 • I hele Europa på brændstofstandere eller tankpistoler, som er egnet til dit køretøj

XTL-tolerante køretøjer

Som et alternativ kan du også tanke paraffineret dieselbrændstof (fx HVO=hydreret planteolie, GTL=Gas-To-Liquid), der opfylder den europæiske standard EN 15940. Paraffinerede dieselbrændstoffer bliver betegnet med fællesbetegnelsen XTL.

I henhold til den europæiske standard EN 16942 gælder for dit XTL-tolerante køretøj følgende tolerancemærker for brændstof:

For dieselbrændstof med maks. 7 vol. % biodiesel (fedtsyremetylester)
For dieselbrændstof med maks. 10 vol. % biodiesel (fedtsyremetylester)
For paraffineret dieselbrændstof

Tank kun paraffinerede dieselbrændstoffer i henhold til standard EN 15940, når det tilsvarende tolerancemærke er at finde i din tankklap.

Oplysninger vedrørende lave udetemperaturer

Fyld helst kun vinterdiesel på køretøjet, når vintersæsonen starter.

Før du skifter til vinterdiesel, skal brændstoftanken så vidt muligt være tom. Hold brændstofniveauet lavt ved den første optankning med vinterdiesel, fx reserve. Ved næste optankning kan brændstoftanken igen fyldes normalt.

Yderligere oplysninger om brændstof kan du finde:
 • på en tankstation

 • På et autoriseret værksted