Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Oplysninger om AdBlue®
BEMÆRK Irritation af hud, øjne og luftveje pga. AdBlue®

AdBlue® kan virke irriterende ved indånding, indtagelse eller kontakt med øjne eller hud. Ammoniakdampe kan slippe ud, når beholderen åbnes.

Indånd og indtag ikke AdBlue®.
Undgå, at AdBlue® kommer i kontakt med hud, øjne eller tøj.
Hold AdBlue® væk fra børn.
Fyld kun AdBlue®-beholderen på godt ventilerede områder.
Vær opmærksom på følgende punkter, hvis en person kommer i kontakt med Adblue®:
 • Ved indtagelse af AdBlue®: Drik store mængder vand, og søg omgående læge.

 • Hvis AdBlue® kommer i øjnene: Skyl øjnene, også under øjenlågene, med vand i 15 minutter.

 • AdBlue® på huden skylles omgående af med vand.

BEMÆRK Beskadigelser og fejl som følge af urenheder i AdBlue®
Urenheder i AdBlue® fører til følgende:
 • forhøjede emissionsværdier

 • katalysatorskader

 • motorskader

 • funktionsfejl på AdBlue® udstødningsefterbehandling

Undgåelse af urenheder i AdBlue®.
BEMÆRK Forureninger pga. krystalliserede Adblue®-rester

AdBlue®-rester krystalliserer efter nogen tid.

Skyl straks overflader, som ved optankningen kommer i berøring med AdBlue®, med vand, og fjern AdBlue®.
AdBlue® kan også fjernes med en fugtig klud og koldt vand.
Brug en svamp og koldt vand til rengøring, hvis AdBlue® allerede er krystalliseret.
MILJØOPLYSNING Tilsmudsning med AdBlue®

Rester af AdBlue® krystalliserer efter noget tid og tilsmudser de flader, som den er kommet i berøring med.

Skyl straks overflader, som ved optankningen kommer i berøring med AdBlue®, med vand, eller fjern den spildte AdBlue® med en fugtig klud og koldt vand.

Hvis den spildte AdBlue® allerede er krystalliseret, anvendes en svamp og koldt vand til rengøringen.

AdBlue® er en flydende urinstofopløsning til udstødningsefterbehandling af dieselmotorer. Anvend kun AdBlue® i henhold til ISO 22241, således at udstødningsefterbehandlingen kan fungere korrekt.

AdBlue® har følgende egenskaber:
 • ikke giftigt

 • farveløs og lugtfri

 • ikke brændbar

AdBlue® tilgængelighed:
 • Du kan få påfyldt AdBlue® på et autoriseret værksted, f. eks. på et Mercedes-Benz serviceværksted ved hjælp af hurtigservice.

 • AdBlue® er tilgængelig på talrige tankstationer via AdBlue® tankstandere.

 • Alternativt kan du få AdBlue® på autoriserede værksteder i form af AdBlue  dunke eller AdBlue® påfyldningsflasker, f.®eks. på et Mercedes-Benz serviceværksted og på talrige tankstationer.

AdBlue® fryser ved en temperatur på ca. -11 °C. Køretøjet er fra fabrikken udstyret med et AdBlue® forvarmningssystem. På den måde er vinterkørsel også sikret ved temperaturer under -11 °C. Hvis du fylder AdBlue® på ved temperaturer under -11 °C, kan AdBlue® niveauet ikke vises korrekt i kombiinstrumentet. Kør mindst i 20® minutter med frosset AdBlue , og parkér efterfølgende køretøjet i mindst 30 sekunder, for at niveauet vises korrekt. Ekstreme vinterforhold kan under visse omstændigheder bevirke, at det tager betydeligt længere tid, inden eftertankningsmængden registreres. Parkér køretøjet i en varm garage for at forkorte dette forløb.

Sørg for, at der er en drypfri forbindelsesmulighed mellem påfyldningsbeholderen og køretøjets påfyldningsstuds.