Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
  • Sprinter
  • Transporter
  • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Standsning af køretøj
ADVARSEL Brandfare ved varme dele på udstødningssystemet

Der kan gå ild i brændbare materialer, som fx løv, græs eller grene.

Når du parkerer bilen, skal du sørge for, at brændbare materialer ikke kan komme i kontakt med varme bildele.
Parkér ikke på tørre græsmarker eller høstede kornmarker.
ADVARSEL Fare for ulykke og personskade, når børn befinder sig i bilen uden opsyn
Hvis du efterlader børn uden opsyn i bilen, kan de især
  • åbne døre og derved bringe andre personer eller trafikanter i fare.

  • stige ud og blive kørt ned.

  • betjene bilens udstyr og fx komme i klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevægelse, idet de fx
  • deaktiverer parkeringsbremsen.

  • ændrer gearpositionen.

  • starter bilen.

Lad aldrig børn være alene i bilen.
Tag altid nøglen med dig, når du forlader bilen, og aflås bilen.
Opbevar nøglen utilgængeligt for børn.
FARE Livsfare på grund af udstødningsgas

Forbrændingsmotorer udsender giftige udstødningsgasser som fx kulilte. Det er sundhedsskadeligt og medfører forgiftning at indånde disse udstødningsgasser.

Lad aldrig motoren og parkeringsvarmen, såfremt den er til rådighed, køre i lukkede rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL Brandfare ved brændbare materialer i motorrummet eller ved udstødningssystemet

Der kan gå ild i brændbart materiale.

Kontrollér derfor regelmæssigt, at der ikke befinder sig brændbart fremmedmateriale i motorrummet eller ved udstødningssystemet.
BEMÆRK Beskadigelse af køretøjet eller af drivlinen som følge af rulning
Parkér altid køretøjet sikkert i forhold til trafikken og i henhold til lovforskrifterne.
Sørg for at sikre køretøjet korrekt, så det ikke kan rulle væk.

Ved hjælp af følgende punkter kan du på korrekt vis sikre dig, at køretøjet ikke sættes utilsigtet i bevægelse.

Aktivér altid parkeringsbremsen.
Køretøjer med manuel gearkasse:
Skift til 1. gear eller til bakgear.
Køretøjer med automatgearkasse:
Skift til gearposition .
På stigninger eller hældninger:
Sikr bagakslen med en underlagskile eller en genstand uden skarpe kanter Mere.

Når køretøjet standses, kan sideruderne stadig betjenes i fem minutter.