Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
  • Sprinter
  • Transporter
  • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Åbn og luk motorhjelmen
ADVARSEL Fare for ulykke på grund af oplåst motorhjelm under kørslen

Hvis motorhjelmen ikke er låst, kan den åbne sig under kørslen og spærre for dit udsyn.

Oplås aldrig motorhjelmen under kørsel.
Kontrollér altid, at motorhjelmen er fastlåst, før du kører.
ADVARSEL Risiko for forbrænding ved åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overophedet motor eller en brand i motorrummet, kan du komme i kontakt med varme luftarter eller andre drivmidler, der trænger ud.

Lad den overophedede motor køle af, før du åbner motorhjelmen.
Ved brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen lukket og kontakte brandvæsenet.
ADVARSEL Fare for personskade på grund af dele i bevægelse

Bestemte komponenter i motorrummet kan køre videre eller starte automatisk, selv om tændingen er slået fra, fx kølerens ventilator.

Vær opmærksom på følgende, inden der udføres arbejde i motorrummet:

Slå tændingen fra.
Grib aldrig ind i bevægende komponenters risikoområde, fx ventilatorens rotationsområde.
Tag smykker og ure af.
Hold beklædningsgenstande og hår væk fra de bevægelige dele.
ADVARSEL Fare for personskade ved berøring af spændingsførende komponenter

Tændingssystemet og brændstofindsprøjtningssystemet arbejder med højspænding. Du kan få stød, hvis du rører ved spændingsførende komponenter.

Rør aldrig ved tændingssystemets eller brændstofindsprøjtningssystemets komponenter, når tændingen er slået til.

De spændingsførende komponenter i brændstofinjektionssystemet er f. eks. injektorerne.

Tændingssystemets spændingsførende komponenter er fx følgende komponenter:
  • tændingsspoler

  • tændrørshætter

  • teststikdåse

ADVARSEL Risiko for at brænde sig på meget varme komponenter i motorrummet

Visse komponenter i motorrummet kan være meget varme, f x motoren, køleren og dele af udstødningssystemet.

Lad motoren køle af og berør kun de komponenter, der er beskrevet nedenfor.
Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet, berør da kun følgende komponenter:
  • Motorhjelmen

  • Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbningen

  • Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder

  • Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbeholder

ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne ved åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du komme i klemme i viskerstangsystemet.

Sluk altid for vinduesviskerne og tændingen, inden motorhjelmen åbnes.
Kørestøjet skal parkeres trafiksikkert og så vidt muligt på plant underlag.
Stop motoren.
Køretøj sikres, så det ikke sætter sig i bevægelse.
ADVARSEL Fare for kvæstelser når motorhjelmen åbnes

Ved åbning kan motorhjelmen falde til slutpositionen med et ryk.

Personer i motorhjelmens svingområde er i fare for at komme til skade!

Inden motorhjelmen slippes, skal du sikre dig at støtten sidder fast i holderen.
Åbn kun motorhjelmen, når der ikke opholder sig personer i svingområdet.
Åbning:
Åbn motorhjelmen ved at trække i grebet .
Tag fat i rillen, og tryk grebet på motorhjelmens sikring opad.
Åbn og hold motorhjelmen.
Træk støttepinden ud af holderen på motorhjelmen, før den nedad.
Sæt støttepinden i holderen .
ADVARSEL Brandfare på grund af brændbare materialer i motorrummet eller i udstødningsanlægget

Glemte klude i motorrummet eller andre brændbare materialer kan antændes af de varme komponenter i motor eller udstødningsanlægget.

Sørg for, at alt brændbart fremmed materiale er fjernet fra motorrummet og udstødningsanlægget efter udført vedligeholdelsesarbejde.
ADVARSEL Fare for ulykke og personskade ved åbning og lukning af motorhjelmen

Ved åbning og lukning kan motorhjelmen falde til slutpositionen med et ryk.

Personer i motorhjelmens svingområde er i fare for at komme til skade!

Åbn og luk kun motorhjelmen, når der ikke opholder sig personer i svingområdet.
BEMÆRK Beskadigelse af motorhjelmen

Hvis motorhjelmen trykkes ned med hænderne, kan den tage skade.

Motorhjelmen skal lukkes ved at lade den falde ned fra den anviste højde.
Lukning:
Hæv motorhjelmen lidt.
Støttepinden føres ind i holderen på motorhjelmen, hvor den skal sættes på plads med et let tryk.
Sænk motorhjelmen, og lad den falde ned fra en højde på ca 15 cm.
Hvis motorhjelmen stadig kan hæves lidt, kan den åbnes igen og slippes i en højde på ca. 20 cm, til den lukker korrekt.