Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Indtastning af særlig destination eller adresse
ADVARSEL Risiko for distraktion på grund af informationssystemer og kommunikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informationssystemer og kommunikationsudstyr, der er integreret i bilen, kan din opmærksomhed afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden risikerer du at miste kontrollen over bilen.

Dette udstyr må kun betjenes, når de trafikale forhold tillader det.
Hvis dette ikke er muligt, skal bilen standses under hensyntagen til trafikken, hvorefter indtastningerne kan foretages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gælder i det land, du aktuelt opholder dig i, når du bruger multimediesystemet.

Forudsætninger
 • For online-søgning: Mercedes PRO connect eller Mercedes me connect er tilgængelig (landeafhængigt).

 • Du har en brugerkonto i portalen.

 • Tjenesten er tilgængelig

 • Tjenesten er aktiveret på et Mercedes-Benz serviceværksted.

Du finder yderligere oplysninger på: Mercedes PRO Portal eller Mercedes me Portal

Multimediesystem:
Navigation (Navigation)
Hvorhen?
Brug af ON-Board-søgning

Til ON-Board-søgningen benytter destinationsindtastningen de basisdata, der er lagret i multimediesystemet.

Det land, som bilen befinder sig i, er indstillet .

Indtast den særlige destination eller adressen via tastaturet (på billedet) eller ved hjælp af håndskriftsgenkendelsen i . Indtastningen kan ske i vilkårlig rækkefølge.

Multimediesystemet kommer med forskellige forslag under , mens du indtaster destinationen. Valget af destination sker i listen eller med .

Hvis multimediesystemet er forsynet med et lille display, åbnes listen via et listesymbol øverst til højre.

Du kan fx foretage følgende indtastninger: 
 • By, vej, husnummer

 • Vej, by

 • Postnummer

 • Navn på særlig destination

 • Kategori for særlig destination, fx Tankstation

 • By, navn på særlig destination

 • Evt. telefonnummer på særlig destination

 • Kontaktnavn

Eksempler på hurtig adresseindtastning:
 • Hvis du fx vil søge på Königstraße i Stuttgart, kan du indtaste STUT og KÖN. 

 • Hvis du fx vil søge efter en særlig destination i Storbritannien, kan du indtaste THE SHARD.

  Hvis du ønsker at afprøve begge eksempler, er det nødvendigt at ændre landet.

Alternativt kan du anvende stemmestyringen .
Skift til håndskriftsgenkendelse:
Vælg .
Skriv tegnet på touchscreen. Tegnene kan skrives ved siden af eller over hinanden Mere.
Tilbage til indtastning via tastatur:
Vælg .
Sletning af indtastning:
Vælg .

Tegnene slettes enkeltvis.

eller
Hvis du har indtastet tegn i , skal du vælge ved siden af indtastningslinjen.

Det indtastede slettes komplet.

Skift til store eller små bogstaver:
Vælg .
Skift til tal, specialtegn og symboler:
Vælg .

123 skifter til ABC.

Visningen skifter til #+=.

Vælg , og skift til flere specialtegn.
Tilføjelse af mellemrumstegn:
Vælg .
Indstilling af skriftsprog
Vælg .
Vælg skriftsprog.

Denne funktion er nyttig i lande, hvor der findes flere tegnsæt. Fx i Rusland med kyrillisk og latinsk skrift.

Ændring af land
Vælg landets kendingsbogstav(er) .
Indtast landets kendingsbogstav(er), fx F for Frankrig.

Listen filtreres.

Vælg landet i listen .

Destinationen kan indtastes.

Anvendelse af destination
Vælg destinationen i listen .
Vælg destinationen i listen, hvis destinationen er flertydig.

Destinationsadressen vises.

Beregn ruten.
Brug af onlinesøgning

Forudsætninger: I statuslinjen viser mediedisplayet en internetforbindelse med dobbelt pilsymbol.

Online-søgningen er ikke tilgængelig i alle lande.

Destinationsindtastningen bruger online-korttjenester. Hvis ON-Board-søgningen ikke finder passende destinationer, eller hvis du skifter land, er online-søgningen tilgængelig.

Du kan indtaste en adresse, en særlig destination eller en 3-ord-adresse som destination.

Vælg landets kendingsbogstav(er) .
Vælg online-tjenestens udbyder i listen med lande.
eller
Hvis ON-Board-søgningen ikke giver nogen søgeresultater, indtastes destinationen i indtastningslinjen. Rækkefølgen kan være vilkårlig, fx vej og by. Brug de funktioner, som er beskrevet i forbindelse med ON-Board-søgningen.

Søgeresultaterne vises.

Vælg destinationen i listen.

Du får vist rutens detaljerede visning.