Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Oplysninger om menuen Telefon
Oversigt over telefonmenu
Bluetooth®-enhedsnavn for den aktuelt forbundne mobiltelefon/for mobiltelefonen
Bluetooth®-enhedsnavn for den aktuelt forbundne mobiltelefon/for mobiltelefonen (totelefonsfunktion)
Den forbundne mobiltelefons batteristatus
Mobilnettets feltstyrke
Funktioner
Enhedshåndtering
Beskeder
Numerisk tastatur
Kontaktsøgning

Via menuen Telefon kan du benytte funktionerne i forbindelse med din mobiltelefon.

Følgende funktioner kan benyttes:
 • Opkaldslister

 • Kontakter

 • Beskeder

 • Enhedshåndtering

Anvendelse af opkaldsliste

Hvis din mobiltelefon understøtter Bluetooth®-profilen PBAP, vises opkaldslisterne fra mobiltelefonen i multimediesystemet.

Følgende funktioner er tilgængelige:
 • Foretage opkald fra opkaldsliste

 • Åbne kontakt fra opkaldsliste

 • Lagre post som favorit

Beskeder

I besked-menuen kan du modtage og sende sms-beskeder. Desuden kan du bekvemt anvende oplæsningsfunktionen under kørslen, eller du kan anvende en skabelon, når du udfærdiger en besked.

Enhedsmanager

I enhedsmanageren kan du forbinde dine mobiltelefoner til multimediesystemet.

Du har mulighed for at anvende din mobiltelefon alene i drift med én telefon eller sammen med en anden telefon i totelefonsfunktion.

Anvendelse af kontakter

Hvis du accepterer, at multimediesystemet kan få adgang til kontakter på din mobiltelefon, kan du også bruge disse i bilen. Du kan lagre op til 8000 kontakter.

Følgende muligheder er til rådighed via menuen Kontakter:
 • Telefonering (opkald til en kontakt)

 • Navigering

 • Udfærdigelse af beskeder

 • Yderligere funktioner

Kontakterne i mobiltelefonen kan downloades automatisk eller manuelt.

Føre telefonsamtaler

I forbindelse med telefonering er ud over funktionerne foretage, modtage eller afvise opkald yderligere funktioner til rådighed. Du kan f.eks. skifte frem og tilbage mellem samtaler, føre en samtale med flere deltagere eller føre konferencesamtaler.

Det er også muligt at modtage eller afvise opkald ud fra banke på-funktionen. Hvis der kommer et indgående opkald under en samtale, vises en oplysning herom.

Under et opkald kan du aktivere følgende funktioner:
 • Mikrofon slukket

 • Vise numerisk tastatur for at sende DTFM-toner

 • Tilføje opkald

 • Overføre til telefon (samtale overføres fra håndfri betjening til telefonen)

Oplysninger om navigation
Kort med menu (eksempel)

Navigationen indeholder mange muligheder for destinationsindtastning, ruteplanlægning, destinationsstyring og kort.

Under destinationsstyringen tages der højde for trafiksituationen.

Tjenester, apps og serviceydelser hjælper dig med at nå frem til din destination på en hurtig, sikker og komfortabel måde.

Start destinationsindtastningen via Hvorhen? eller fra homescreen via genvejen under applikationen. Du kan søge efter destinationen som adresse eller særlig destination onboard eller online via en korttjeneste. Som destination kan du også vælge en af de sidste destinationer. Destinationen kan oprettes her som favorit eller gemmes som adresse til hjem og arbejde. Når funktionen Tillad destinationsforslag er slået til, er de foreslåede destinationer tilgængelige. Disse beregnes ved hjælp af dine kørselsvaner og er en nem måde at vælge en destination på. Du kan vælge kontakter eller indtaste destinationen på kortet, samtidig med at du bruger særlige destinationer i nærheden af destinationen.

En destination kan deles ved at sende den via NFC eller scanne den viste QR-kode.

Følgende funktioner er tilgængelige i forbindelse med ruteplanlægningen:
 • Rutetyper

  Aktivér fx Eco-rute, dynamisk rute med Automatisk eller Efter anmodning

 • Rutealternativer

  fx undgåelse eller anvendelse af betalingsveje, tunneller, ubefæstede veje eller områder

 • Mellemdestinationer

 • Alternative ruter

 • Pendlerrute

 • Automatisk søgning efter tankstationer og rastepladser

Du kan optage ruter, gemme dem og vælge eller dele dem via en USB-enhed.

Under destinationsstyringen vises vognbaneanbefalinger i forbindelse med flersporede veje. Når du kører på en motorvej, kan forestående servicefaciliteter vises og bruges til destinationsstyring.

Tjenesten Live Traffic Information tager højde for den aktuelle trafiksituation. På kortet kan du få vist det aktuelle trafikflow, trafikhændelser eller advarselsmeddelelser, fx før en farlig bilkø.

Risikosituationer i trafikken registreres automatisk af bilen via Car-to-X-Communication eller kan rapporteres af føreren. Den tidlige advarsel gør det muligt at tilpasse din køremåde i god tid. Du får vist havarerede biler, ulykker, risikable vejrforhold eller et tilkoblet havariblinklys på kortet.

Kortet viser kortdata fra databasen eller indhold fra en online-korttjeneste. I små målestoksforhold vises bygninger på en realistisk måde.

Vejrinformation og data fra andre tjenester kan integreres i kortet. Parkeringshuse med det pågældende udstyr leverer fx data om den aktuelle kapacitet og om parkeringsgebyrer.

Tjenesten online kortopdatering gør det muligt at opdatere kortdata.

De tilbudte alternativer varierer efter land, bilens udstyr og tilgængelige tjenester.

Information om radio

Via radiomenuen kan du afspille en lang række radiostationer og bruge internetradioen TuneIn. Find din yndlingsstation og gem den som favorit eller i stationslister.

Radiotekst: Funktionen viser fx  stationsnavn, titel og kunstner for den aktuelt afspillede sang.

DAB: Med funktionen DAB kan du få vist grafisk bearbejdet supplerende information fra en station, f. x logoer, albumcovers, musiktitler, program, nyheder eller serviceinformation.

Vær venligst opmærksom på, at de tilbudte alternativer varierer efter land og bilens udstyr.

Oplysninger om medier

Via applikationen Medier kan du indstille og bruge multimediesystemets audio- og videofunktioner. Du kan fx lytte til musik, se videoer eller foretage individuelle lydindstillinger i lydmenuen.

USB

Via menuen USB () kan du afspille egne lyd- eller videofiler ved hjælp af et USB-tilsluttet datamedie.

Bluetooth®

Via menuen Bluetooth () kan du forbinde Bluetooth®-audioenheder med multimediesystemet og afspille de titler, der er tilgængelige i audioenheden. Du forbinder nemt enhederne via enhedshåndteringen, så du kan foretage alle indstillinger med få klik.

Lyd

Menuen Lyd indeholder alle indstillinger, som kan hjælpe dig med at opnå den optimale lydoplevelse i din bil. Her finder du alle relevante funktioner, fra indstilling af diskant, mellemtone og bas til automatisk lydstyrketilpasning, som sikrer en ensartet lydstyrke ved skift mellem forskellige medier.

Forbedret søgning ved filtrering af resultaterne

Ved søgning med MyMusic kan du få vist dine søgeresultater separat efter kategorier.

Du kan fx søge i følgende kategorier:
 • Album

 • Genre

 • Titel

De fundne søgeresultater kan du få afspillet som playliste, eller du kan vælge titler enkeltvis fra den.

Oplysninger om smartphoneintegration

Via menuen Smartphone integration har du forskellige applikationer til rådighed, der bringer funktionerne i din mobiltelefon frem på mediedisplayet. Betjeningen kan fx ske via touchscreen eller stemmestyring.

Der kan altid kun være forbundet én mobiltelefon med multimediesystemet via Smartphone integration. Også i forbindelse med totelefonsfunktionen kan der kun være forbundet yderligere en mobiltelefon via Bluetooth® til multimediesystemet.

Benyt Android Auto til mobiltelefoner med Android styresystem, anvend Apple CarPlay™ i forbindelse med din iPhone®. Den fulde funktionalitet ved Android Auto og Apple CarPlay™ er kun mulig med internetforbindelse.

Oplysninger om Bilinfo

Via menuen Info kan du få vist vigtig information om din bil. Du får et komplet overblik over eksempelvis bildata eller det aktuelle brændstofforbrug. Derudover kan du via menupunktet Instruktionsbog åbne den digitale instruktionsbog Mere

Bildata
Du får fx vist følgende data:
 • Speeder- og bremsepedalens aktivitet

 • Fjederbenenes aktivitet

 • Hjulvinkel

 • G-kræfter for længde- og tværacceleration.

Motordata
Følgende data vises:
 • Gearolietemperatur

 • Motor-/kølervæsketemperatur

 • Ydelse

 • Drejningsmoment

 • Netspænding

 • Ladetryk

Brændstofforbrug

Afhængigt af din kørestil får du i denne visning vist dit aktuelle forbrug og bilens gennemsnitlige forbrug. Sammen med visningen af bildata kan du dermed opnå den mest effektive og brændstofbesparende kørestil.

Oplysninger om Mercedes PRO & Apps

Når du er registreret med en brugerkonto i Mercedes PRO Portal eller Mercedes me Portal, har du forskellige services og online-funktioner fra Mercedes-Benz Vans til rådighed.

Vær opmærksom på, at tilbuddet er afhængigt af land.

Oplysninger om indstillinger

Under Indstillinger kan du bestemme den grundlæggende konfiguration for multimediesystemet og for bilen. I denne menu er alle funktioner lige fra til- og frakobling af førerassistancesystemer til display- og sprogindstillinger tilgængelige.

Indstillingerne er inddelt i følgende menuer:
 • Hurtig adgang

 • Kørselshjælp

 • Bil

 • Lys

 • System

Menuen Hurtig adgang

Menuen Hurtig adgang indeholder alt efter bilens udstyr op til tolv funktioner, som kan slås til eller fra blot med et klik. Dette omfatter bl.a. den aktive styreassistent eller kabinesikringen. På den måde kan du altid hurtigt tilpasse din bil til de aktuelle omstændigheder. Via en tast på touchpad'en (en genvej) kan du få direkte adgang til denne menu og foretage de ønskede indstillinger.

Menuen Kørselshjælp

Via menuen Kørselshjælp får du direkte adgang til de førerassistancesystemer, som er installeret i din bil, og du kan vælge at slå dem til eller fra eller konfigurere dem efter behov.

Menuen Bil

I menuen Bil kan du indstille grundlæggende funktioner for bilen. Her kan du fx bestemme, om spejlene skal klappes ind automatisk, når du parkerer bilen, eller om sædet skal køres til en mere komfortabel position, når du stiger ind og ud, eller om 360°-kameraet skal aktiveres automatisk, når du skifter til bakgear.

Menuen Lys

Samtlige lysindstillinger kan udføres via menuen Lys. Her kan du slå Intelligent Light System til eller fra eller indstille, hvor længe bilens lys skal være tændt efter parkering eller aflåsning.

Menuen System

Alle vigtige indstillinger for multimediesystemet kan udføres i menuen System (System) . Indstillingen af systemsproget, konfiguration af wi-fi og Bluetooth® eller indstillingen af tid og dato er samlet i denne menu. På den måde kan du hurtigt tilpasse alle vigtige funktioner efter behov.