Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • CLA
  • Kupe
  • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Napomene o prikladnosti sedišta za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece sa pojasevima
Zadnja sedišta

Težinska grupa

Levo/desno zadnje sedište

Srednje sedište u zadnjem delu vozila1

1 Sistemi za bezbednost dece sa potpornom nožicom nisu prikladni za ovo sedište.

Grupa 0: do 10 kg

U, L

U, L

Grupa 0+: do 13 kg

U, L

U, L

Grupa I: 9 kg do 18 kg

U, L

U, L

Grupa II: 15 kg do 25 kg

U, L

U, L

Grupa III: 22 kg do 36 kg

U, L

U, L

U Prikladno za sisteme za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“ u ovoj težinskoj grupi.

L Prikladno za poluuniverzalne sisteme za bezbednost dece, u skladu sa tabelom „Preporučeni sistemi za bezbednost dece“ ili kada su vozilo i sedište navedeni na listi tipova vozila proizvođača sistema za bezbednost dece.

Sedište suvozača – napomene
Napomene o sistemima za bezbednost dece na sedištu suvozača:
  • Ako okolnosti zahtevaju da sistem za bezbednost dece montirate na sedištu suvozača, obavezno obratite pažnju na napomene o sistemima za bezbednost dece na sedištu suvozača.

    Pridržavajte se specifičnih napomena o sistemima za bezbednost dece usmerenim prema nazad i prema napred. U zavisnosti od situacije i kada je sedište suvozača zauzeto, proverite pre, kao i tokom vožnje, da li je status vazdušnog jastuka suvozača ispravan Više.

Sedište suvozača

Težinska grupa

Vazdušni jastuk suvozača je aktiviran1

Vazdušni jastuk suvozača je isključen1, 2

1 Nagib donjeg dela sedišta podesite tako da je prednja ivica donjeg dela sedišta u najvišem položaju, a zadnja ivica donjeg dela sedišta u najnižem položaju.

2 Vozilo je opremljeno uređajem za automatsko isključivanje vazdušnog jastuka suvozača: Kontrolna sijalica PASSENGER AIR BAG OFF mora da svetli.

Grupa 0: do 10 kg

X

U, L

Grupa 0+: do 13 kg

X

U, L

Grupa I: 9 kg do 18 kg

UF, L

U, L

Grupa II: 15 kg do 25 kg

UF, L

U, L

Grupa III: 22 kg do 36 kg

UF, L

U, L

X Nije prikladno za decu u ovoj težinskoj grupi.

UF Prikladno za sisteme za bezbednost dece usmerene prema napred kategorije „Univerzalno“ u ovoj težinskoj grupi.

L Prikladno za poluuniverzalne sisteme za bezbednost dece, u skladu sa tabelom „Preporučeni sistemi za bezbednost dece“ ili kada su vozilo i sedište navedeni na listi tipova vozila proizvođača sistema za bezbednost dece.

U Prikladno za sisteme za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“ u ovoj težinskoj grupi.