Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Odobrene kategorije za sisteme za bezbednost dece
Koristite samo odobrene sisteme za bezbednost dece
U vozilu se smeju koristiti samo sistemi za bezbednost dece sa ovim UNECE standardima:
 • UN-R44,

 • UN-R129 (sistemi za bezbednost dece i-Size).

Oznaka na sistemu za bezbednost dece

Na nalepnici odobrenja na sistemu za bezbednost dece nalaze se npr. podaci o kategoriji odobrenja, težinskoj grupi i o broju odobrenja.

U zavisnosti od kategorije odobrenja sistema za bezbednost dece, mogu da postoje i drugi podaci, npr. ISOFIX klasa veličine.

Kategorije odobrenja u skladu sa UN-R44 standardom

Primer nalepnice odobrenja
 • Univerzalno: Sistemi za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“ su odobreni za ugradnju u vozila. U skladu sa pregledom prikladnosti sedišta za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece, mogu se koristiti na mestima za sedenje označenim oznakama U, UF ili IUF.

  Oznaka IUF odnosi se na ISOFIX sisteme za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“. Ti sistemi za bezbednost dece moraju dodatno da se pričvrste Top Tether pojasom ili potpornom nožicom.

 • Poluuniverzalno: Sistemi za bezbednost dece kategorije „Poluuniverzalno“ smeju da se upotrebljavaju samo kada su vozilo i sedište u vozilu navedeni na listi tipova vozila proizvođača sistema za bezbednost dece.

 • Zavisno od vozila: Sistemi za bezbednost dece kategorije „Zavisno od vozila“ smeju da se upotrebljavaju samo kada su vozilo i sedište u vozilu navedeni na listi tipova vozila proizvođača sistema za bezbednost dece.

Kategorije odobrenja u skladu sa UN-R129 standardom

Primer nalepnice odobrenja
 • i‑Size: Sistemi za bezbednost dece kategorije „i‑Size“ su odobreni za ugradnju u vozila sa i‑Size držačem za pričvršćivanje. U skladu sa pregledom prikladnosti sedišta za pričvršćivanje, mogu da se koriste na mestima za sedenje označenim oznakom i‑U.

  Oznaka i‑U odnosi se na i‑Size sisteme za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“. Ti sistemi za bezbednost dece moraju dodatno da se pričvrste Top Tether pojasom ili potpornom nožicom.

Obratite pažnju na prikladnost sedišta u vozilu
U zavisnosti od odobrene kategorije, postoje sistemi za bezbednost dece usmereni prema napred i/ili prema nazad. Korišćenje određenih sedišta u vozilu može biti ograničeno:
 • Prikladnost sedišta za pričvršćivanje ISOFIX sistema za bezbednost dece Više.

 • Prikladnost sedišta za pričvršćivanje i‑Size sistema za bezbednost dece Više.

 • Prikladnost sedišta za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece sa pojasevima Više.