Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Functie van de actieve afstandsassistent DISTRONIC

De actieve afstandsassistent DISTRONIC houdt bij een vrije doorgang de ingestelde snelheid aan. Als er voorliggers worden herkend wordt de ingestelde afstand aangehouden, indien nodig tot stilstand. De auto wordt afhankelijk van de afstand tot de voorligger en de ingestelde snelheid versneld of vertraagd. De snelheid en de afstand worden in het stuurwiel ingesteld en opgeslagen.

Beschikbaar snelheidsbereik:
 • Auto's zonder rijassistentiepakket: 20 km/h - 200 km/h

 • Auto's met rijassistentiepakket: 20 km/h - 210 km/h

Verdere eigenschappen van de actieve afstandsassistent DISTRONIC:
 • Aanpassing van de rijstijl afhankelijk van het gekozen rijprogramma (brandstofbesparend, comfortabel of dynamisch)

 • Inleiding van een acceleratie naar de opgeslagen snelheid wanneer de richtingaanwijzer wordt ingeschakeld om naar de snellere rijstrook te wisselen

 • Auto's met rijassistentiepakket:

  • Reactie op herkende stilstaande voertuigen binnen de bebouwde kom (met uitzondering van fietsen en motorfietsen)

  • Inachtneming van eenzijdige inhaalverboden op autosnelwegen of meerbaans wegen met gescheiden rijbanen (landsafhankelijk)

De aanwijzingen met betrekking tot de rijsystemen en uw verantwoording in acht nemen, anders kunt u gevaren niet herkennen meer.

Weergaven van de actieve afstandsassistent DISTRONIC in het combi-instrument
Assistentieweergave
Routegebaseerde snelheidsaanpassing: Soort routegebeurtenis
Voorliggers
Afstandsschaal
Ingestelde voorgeschreven afstand
Rijstrookwissel-weergave van de actieve rijstrookwisselassistent
Permanente statusindicatie van de actieve afstandsassistent DISTRONIC
 • (wit): actieve afstandsassistent DISTRONIC geselecteerd, ingestelde voorgeschreven afstand

 • (groen): actieve afstandsassistent DISTRONIC actief, ingesteld voorgeschreven afstand en voertuig herkend

 • Routegebaseerde snelheidsaanpassing actief.

De opgeslagen snelheid wordt naast de permanente statusindicatie weergegeven en wordt gemarkeerd in de snelheidsmeter. Wanneer de actieve afstandsassistent DISTRONIC passief is, wordt de snelheid de grijs weergegeven.

Op snelwegen of autowegen wordt het groene voertuigsymbool cyclisch weergegeven als het systeem gereed is om weg te rijden.

Wanneer u het gaspedaal tot voorbij de instelling voor de actieve afstandsassistent DISTRONIC bedient, wordt het systeem passief geschakeld. Op het multifunctioneel display verschijnt de melding passief.

Weergave van de actieve afstandsassistent DISTRONIC in de snelheidsmeter

De opgeslagen snelheid is in de snelheidsmeter gemarkeerd. Is de snelheid van de voorligger of de snelheidsaanpassing op basis van de verwachte routegebeurtenis lager dan de opgeslagen snelheid, dan branden de segmenten in de snelheidsmeter. De deactivering van de actieve afstandsassistent DISTRONIC alsmede de wijziging van de opgeslagen snelheid vanwege de handmatige of automatische overname van de snelheidslimiet worden op het multifunctioneel display als terugkoppelingsmelding op één regel weergegeven.

Systeemgrenzen
Het systeem kan bijvoorbeeld in de volgende situaties niet correct werken of buiten werking zijn:
 • Bij sneeuw, regen, mist, veel spatwater, verblinding, directe zonnestraling of sterk wisselende lichtomstandigheden

 • Als de voorruit in de omgeving van de camera vervuild, beslagen, beschadigd of afgedekt is

 • Als de radarsensoren vervuild of afgedekt zijn

 • In parkeergarages of op wegen met steile hellingen

 • Bij smalle voorliggers, zoals fietsen of motorfietsen

Op gladde wegen kunnen bovendien een of meerdere wielen door remmen of accelereren hun grip verliezen en kan de auto in een slip raken.

De actieve afstandsassistent DISTRONIC in deze situaties niet gebruiken.

WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door accelereren of remmen van de actieve afstandsassistent DISTRONIC
De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan in bijvoorbeeld de volgende gevallen accelereren of remmen:
 • Wanneer de actieve afstandsassistent DISTRONIC het wegrijden regelt.

 • Wanneer de opgeslagen snelheid wordt opgeroepen terwijl deze duidelijk hoger of lager is dan de actueel gereden snelheid.

 • Wanneer de actieve afstandsassistent DISTRONIC een voorligger niet meer herkent of reageert op niet relevante objecten.

De verkeerssituatie altijd goed in de gaten houden en klaar zijn om te remmen.
Rekening houden met de verkeerssituatie voordat de opgeslagen snelheid wordt opgeroepen.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen bij onvoldoende vertraging van de actieve afstandsassistent DISTRONIC

De actieve afstandsassistent DISTRONIC remt uw auto met tot 50% van de mogelijke vertraging af. Wanneer deze vertraging niet voldoende is, waarschuwt de actieve afstandsassistent DISTRONIC u optisch en akoestisch.

De snelheid aanpassen en voldoende afstand houden.
Zelf remmen en/of uitwijken.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door beperkte herkenning van de actieve afstandsassistent DISTRONIC
De actieve afstandsassistent DISTRONIC reageert niet of beperkt:
 • bij het schuin achter elkaar rijden of wisselen van rijstrook

 • op voetgangers, dieren, tweewielers of stilstaande voertuigen of onverwachte obstakels

 • op complexe verkeerssituaties

 • op tegenliggers en kruisend verkeer

De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan in deze situaties niet waarschuwen of ondersteunend ingrijpen.

De verkeerssituatie altijd goed in de gaten houden en overeenkomstig reageren.