Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Functie van de remingreep (actieve dodehoekassistent)

Als de actieve dodehoekassistent in het controlegebied een zijdelings botsingsgevaar herkent, wordt een corrigerende remingreep uitgevoerd. Deze moet door u worden ondersteund, om een botsing te voorkomen.

De corrigerende remingreep is beschikbaar in het snelheidsbereik tussen circa 30 km/h en circa 200 km/h.

WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen ondanks remingreep van de actieve dodehoekassistent

De corrigerende remingreep kan een aanrijding niet altijd voorkomen.

Altijd zelf sturen, remmen of accelereren, in het bijzonder als de actieve dodehoekassistent waarschuwt of corrigerend remt.
Altijd voldoende zijdelingse afstand aanhouden.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen ondanks de actieve dodehoekassistent
De actieve dodehoekassistent reageert in de volgende situaties niet:
 • Als u voertuigen inhaalt met geringe zijdelingse afstand en deze zich in het dodehoekgebied bevinden.

 • Als voertuigen met een groot snelheidsverschil naderen en u inhalen.

De actieve dodehoekassistent kan in deze situaties niet waarschuwen of ingrijpen.

De verkeerssituatie altijd goed in de gaten houden en voldoende zijdelingse afstand aanhouden.

Als een corrigerende remingreep plaatsvindt, knippert het rode waarschuwingslampje in de buitenspiegel en klinkt er een dubbel waarschuwingssignaal. Bovendien verschijnt er op het multifunctioneel display een melding die u attendeert op het zijdelingse aanrijdingsgevaar.

In sporadische gevallen kan het systeem een onjuiste remingreep uitvoeren. Deze remingreep kunt u afbreken met licht tegensturen of gas geven.

Systeemgrenzen

Eveneens de systeemgrenzen van de actieve dodehoekassistent in acht nemen, anders kunt u gevaren niet herkennen meer.

In de volgende situaties vindt er geen of een aan de rijsituatie aangepaste corrigerende remingreep plaats:
 • Aan beide zijden van de auto bevinden zich voertuigen of obstakels, bijvoorbeeld vangrails.

 • Een voertuig nadert u met geringe zijdelingse afstand.

 • U rijdt sportief met hoge bochtsnelheden.

 • U remt nadrukkelijk of geeft nadrukkelijk gas.

 • Een rijveiligheidssysteem grijpt in, bijvoorbeeld het ESP® of het Active Brake Assist System.

 • Het ESP® is uitgeschakeld.

 • Een bandenspanningsverlies of een beschadigde band is herkend.

 • U rijdt met een aanhangwagen en de elektrische verbinding met de aanhangwagenvoorziening functioneert correct.