Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • C-klasa
  • Limuzina
  • 06/2022
app store google play
X

Štampanje
Podešavanje sedišta
Vozila bez paketa komfornih sedišta
Uzdužni položaj sedišta
Visina sedišta
Nagib naslona sedišta
Podešavanje uzdužnog položaja sedišta:
Podignite polugu i gurnite sedište u željeni položaj.
Vodite računa o tome da sedište uđe u ležište.
Podešavanje visine sedišta:
Povlačite ili pritiskajte polugu , sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Podešavanje nagiba naslona sedišta:
Manuelni kotur okrećite prema napred ili prema nazad, sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Vozila sa paketom komfornih sedišta
Nagib naslona sedišta
Visina sedišta
Nagib donjeg dela sedišta
Dubina sedišta
Uzdužni položaj sedišta
Podešavanje uzdužnog položaja sedišta:
Podignite polugu i gurnite sedište u željeni položaj.
Vodite računa o tome da sedište uđe u ležište.
Vozila sa električnim sedištem
Visina naslona za glavu
Nagib donjeg dela sedišta
Dubina sedišta
Uzdužni položaj sedišta
Visina sedišta
Nagib naslona sedišta
Memorišite podešavanja pomoću funkcije memorisanja Više.