Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Limuzina
 • 2018_a
app store google play
X

Štampanje
Pokretanje automatskog traženja benzinske stanice
Preduslovi
 • Automatsko traženje benzinske stanice je uključeno Više.

Situacija u vožnji

Odvija se navođenje ka cilju. Nivo napunjenosti rezervoara za gorivo je dostigao rezervu goriva.

Prikazuje se poruka Rezerva goriva u rezervoaru. Da li želite da pokrenete traženje benzinskih stanica?.

Izaberite Da.

Počinje automatsko traženje benzinske stanice. Raspoložive benzinske stanice se prikazuju duž putanje i u okolini trenutne pozicije vozila.

Izaberite benzinsku stanicu.

Prikazuje se adresa benzinske stanice.

Ako navođenje ka cilju nije aktivno, izaberite Pokretanje vođenja do cilja.

Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao cilj. Započinje navođenje ka cilju.

ili
Ako je navođenje ka cilju aktivno, izaberite Pokretanje novog vođenja ka cilju ili Postavi kao sledeći međucilj.

Pokretanje novog vođenja ka cilju: Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao novi cilj. Prethodni ciljevi i međuciljevi se brišu. Počinje navođenje ka cilju do benzinske stanice.

Postavi kao sledeći međucilj: Izabrana benzinska stanica se postavlja kao sledeći međucilj. Započinje navođenje ka cilju.

Ako već postoje četiri međucilja:
Na upitu izaberite Da.

Izabrana benzinska stanica se postavlja na poziciju 1 u meniju „Međuciljevi“. Međucilj 4 se briše. Započinje navođenje ka cilju.

Položaj vratanca rezervoara

Ako vozilo otključate odn. zaključate pomoću ključa, automatski se otključavaju odn. zaključavaju i vratanca rezervoara.

Položaj vratanca rezervoara se prikazuje na kombinovanom instrumentu. Strelica na aparatu za sipanje goriva pokazuje na stranu vozila:

 • Vratanca rezervoara se nalaze na desnoj strani vozila.
 • Vratanca rezervoara se nalaze na levoj strani vozila.
Sipanje goriva u vozilo
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije zbog goriva

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbegavajte vatru, otvoreni plamen, pušenje i varničenje.
Pre i za vreme punjenja, isključite paljenje i grejanje u mestu (ako je uključeno).
UPOZORENJE Opasnost od povreda zbog goriva

Goriva su otrovna i štetna po zdravlje.

Obavezno sprečite da gorivo dođe u kontakt s kožom, očima ili odećom ili da ga progutate.
Nemojte udisati isparenja goriva.
Decu držite dalje od goriva.
Vrata i prozore držite zatvorenim dok sipate gorivo.

Ako ste vi ili neka druga osoba došli u kontakt s gorivom, uradite sledeće:

vodom i sapunom što pre isperite gorivo sa kože,
ako vam je gorivo dospelo u oči, isperite oči temeljno čistom vodom, odmah potražite lekarsku pomoć,
ako ste progutali gorivo, odmah potražite lekarsku pomoć, ne izazivajte povraćanje,
odmah zamenite odeću koja je nakvašena gorivom.
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije usled elektrostatičkog punjenja

Elektrostatičko punjenje može da izazove varničenje i da zapali isparenja goriva.

Pre nego što otvorite poklopac rezervoara ili uzmete u ruke pištolj za sipanje goriva, dodirnite metalnu karoseriju vozila.

Time će se isprazniti eventualno elektrostatičko punjenje.

Tokom sipanja goriva, nemojte da se vraćate u vozilo.

Mogli biste ponovo da se napunite elektrostatičkim punjenjem.

UPOZORENJE Opasnost od požara zbog smeše goriva

Vozila sa dizel motorom:

Kada dizel-gorivo mešate sa benzinom, tačka paljenja te smeše goriva je niža nego kod čistog dizel-goriva.

Kada motor radi, komponente sistema izduvnih gasova mogu neprimetno da počnu da se zagrevaju.

Nikada nemojte sipati benzin.
Dizel gorivu nikada nemojte dodavati benzin.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa benzinskim motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo bezolovno gorivo Super sa niskim sadržajem sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 228 ili je istog kvaliteta.
Informacija o potrebnom ROZ se nalazi na vratancima rezervoara.

Gorivo ove specifikacije može da sadrži do 10 % etanola. Vozilo može da koristi E10‑.

Nikako nemojte da sipate:
 • Dizel

 • Normalni benzin sa malim oktanskim brojem 91 ROZ

 • benzin koji sadrži više od 10   % etanola na primer E15, E20, E85, E100,

 • Benzin koji sadrži više od 3  % metanola na primer: M15, M30,

 • benzin sa dodacima koji sadrže metal.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

nemojte uključivati paljenje,
obratite se kvalifikovanoj stručnoj radionici.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa dizel-motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo dizel-gorivo bez sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 590 ili je istog kvaliteta.

U zemljama gde dizel-gorivo bez sumpora nije dostupno sipajte isključivo dizel-gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ispod 50  ppm.

Vozila bez filtera dizelskih čestica čađi: Sipati isključivo dizel-gorivo sa sadržajem sumpora ispod 500  ppm.
Nikako nemojte da sipate:
 • benzin,

 • dizel-gorivo za brodske motore,

 • lož-ulje,

 • čist biodizel ili biljno ulje,

 • petrolej ili kerozin.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

nemojte uključivati paljenje,
obratite se kvalifikovanoj stručnoj radionici.
NAPOMENA U vozila sa benzinskim motorom nemojte da sipate dizel.
Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:
 • Nemojte da uključujete paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe do motora.

  Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki.

Potražite pomoć u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
Ostavite rezervoar za gorivo, kao i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Nemojte da sipate benzin u vozila sa dizel-motorom.
Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:
 • Nemojte da uključujete paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe u sistem goriva.

  Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki.

U tom slučaju, kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
Ostavite rezervoar za gorivo, kao i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Oštećenje sistema goriva zbog prepunjenog rezervoara za gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
NAPOMENA Prskanje goriva prilikom vađenja pištolja za sipanje.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
Preduslovi
 • Vozilo je otključano.

Nemojte da se vraćate u vozilo tokom sipanja goriva. Mogli biste ponovo da se napunite elektrostatičkim punjenjem.

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

Vratanca rezervoara
Držač za poklopac rezervoara
Tabela pritiska u pneumaticima
QR kôd za mapu spasavanja
Vrsta goriva
Pritisnite poklopac rezervoara .
Poklopac rezervoara okrenite nalevo i skinite ga.
Poklopac rezervoara stavite u držač .
Gurnite nastavak pištolja za sipanje do kraja u otvor rezervoara, zakačite ga i sipajte gorivo.
Punite rezervoar za gorivo, sve dok se pištolj za sipanje ne isključi.

Vozila sa dizel-motorom: Otvor rezervoara je konstruisan za sipanje goriva na aparatima za dizel-gorivo.

Vozila sa dizel-motorom: Kada je rezervoar za gorivo potpuno ispražnjen, dopunite ga sa najmanje 5 l dizela.

Vozila sa dizel-motorom: Prilikom točenja iz kanistra upotrebite nastavak za sipanje velikog prečnika za vozila sa dizel-motorom. U suprotnom, nastavak za sipanje nećete moći da gurnete u otvor rezervoara.

Resetovanje vrednosti u meniju „Putovanje“ putnog računara
Putni računar:
Putovanje

Može doći do odstupanja u načinu na koji je prikazan glavni meni. Zato obratite pažnju na pregled menija na displeju instrumenata Više.

Možete da resetujete vrednosti sledećih funkcija:
 • Dnevna kilometraža

 • Višenamenski računar za čuvanje i praćenje podataka vožnje Od starta i Od resetovanja

 • Prikaz ECO Više

Izbor funkcije koju treba resetovati:
Prevucite prstom nagore ili nadole po Touch-Control površini na levoj strani.
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.
Izaberite Da .
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.

Ako Touch-Control površinu na levoj strani duže pritiskate, funkcija se odmah resetuje.

Dolivanje AdBlue® tečnosti
NAPOMENA Oštećenje motora usled AdBlue® tečnosti u gorivu.
AdBlue® ne sme da se sipa u rezervoar za gorivo.
AdBlue®sipajte samo u AdBlue® rezervoar.
Izbegavajte da prepunite AdBlue® rezervoar.
NAPOMENA Kontaminacija unutrašnjosti vozila usled curenja AdBlue® tečnosti
Pažljivo zatvorite AdBlue® bocu nakon punjenja.
Izbegavajte stalni transport AdBlue® boce u vozilu.
Preduslovi
 • vozilo je otključano,

Sledeće poruke koje se jedna za drugom pojavljuju na višenamenskom displeju zahtevaju dopunjavanje rezervoara za AdBlue® tečnost:
 • Dolijte AdBlue pogled. Uputstvo za vozilo. Rezervoar za AdBlue® tečnost je potrošen do rezerve.

 • Dolijte Adblue Start nemog. za XXX km . Vozilom možete da pređete još samo prikazanu razdaljinu. Što pre dopunite AdBlue® tečnost.

 • Dolijte AdBlue Pokretanje nije moguće. Vozilo ne može više da se pokrene.

Domet i nivo za AdBlue® tečnost možete da prikažete na višenamenskom displeju Više.

Prikazani domet za AdBlue® tečnost u mnogome zavisi od načina vožnje i uslova rada. Zbog toga stvarni domet može da se razlikuje od navedenog.

Otvaranje poklopca rezervoara za AdBlue® tečnost
Pritisnite vratanca rezervoara .
Poklopac rezervoara za AdBlue® tečnost okrenite nalevo i skinite ga.
Priprema kanistera za dopunu AdBlue® tečnosti
Odvrnite zatvarač kanistera za dopunu AdBlue® tečnosti .
Postavite crevo za jednokratnu upotrebu na otvor kanistera za dopunu AdBlue® tečnosti i rukom ga čvrsto zavrnite.
Dolivanje AdBlue® tečnosti
Crevo za jednokratnu upotrebu čvrsto zavrnite na nastavak za sipanje na vozilu.
Podignite kanister za dopunu AdBlue® tečnosti i nagnite ga.

Kada se rezervoar za AdBlue® tečnost potpuno napuni, postupak punjenja se zaustavlja.

Kanister za dopunu AdBlue® tečnosti može da se skine, kada je delimično ispražnjen.

Crevo za jednokratnu upotrebu i kanister za dopunu AdBlue® tečnosti odvrnite i zatvorite obrnutim redosledom.
Uključite paljenje na najmanje 60 sekundi.

Ukoliko zbog AdBlue® praznog rezervoara pokretanje vozila nije bilo moguće, traje do 60 sekundi dok se ne registruje dopunjavanje.

Pokrenite vozilo.

Izbegavajte da u vozilu stalno vozite sa sobom bocu za dopunu AdBlue® tečnosti.

Sipanje tečnosti u uređaj za pranje stakala
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, npr.   motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Povucite jezičak i skinite poklopac .
Dolijte vodu za pranje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Dovođenje poluga brisača u položaj za zamenu
Uključite paljenje, pa ga odmah ponovo isključite.
U roku od oko 15 sekundi, na kombinovanom prekidaču držite pritisnut taster  u trajanju od oko tri sekunde Više.

Poluge brisača prelaze u položaj za zamenu.

Servisni prikaz
Skinite zaštitnu foliju servisnog prikaza sa vrha novih montiranih metlica brisača.

Ako se boja servisnog prikaza promeni iz crne u žutu, treba da zamenite metlice brisača.

Trajanje promene boje varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

Provera nivoa ulja u motoru mernom šipkom
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, npr.   motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
Preduslovi

Motor mora da ima mernu šipku za nivo ulja. Ukoliko to nije slučaj, provera nivoa ulja u motoru je moguća jedino pomoću putnog računara .

Merna šipka, u zavisnosti od motora, može da se nalazi na različitim mestima u motornom prostoru.

Vreme čekanja pre proveravanja nivoa ulja kod motora na radnoj temperaturi je pet minuta.

Zaustavite vozilo na ravnoj površini.
Mernu šipku izvucite i obrišite.
Mernu šipku polako gurnite do krajnjeg položaja u cev za vođenje i izvucite nakon tri sekunde.
 • Nivo ulja je u redu: Nivo ulja je između i .

 • Nivo ulja je prenizak: Nivo ulja je ili niži.

 • Nivo ulja je previsok: Nivo ulja je iznad .

Ako je nivo motornog ulja prenizak, dolijte 1 l motornog ulja.
Ako je nivo ulja previsok, ispustite višak ulivenog motornog ulja. Potražite pomoć u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
Napomene za pranje vozila u auto-perionici
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zbog smanjenog dejstva sistema za kočenje posle pranja vozila

Nakon pranja vozila vaše kočnice imaju smanjeno dejstvo kočenja.

Nakon pranja vozila kočite uz pažljivo praćenje situacije u saobraćaju, dok se ponovo ne uspostavi puno dejstvo kočenja.
Kako biste izbegli oštećenja na svom vozilu, pre pranja u auto-perionici, obratite pažnju na sledeće:
 • aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC i HOLD-funkcija su isključeni,

 • kamera za 360° ili kamera za vožnju unazad je isključena,

 • bočni prozori i klizni krov su u potpunosti zatvoreni,

 • ventilator za ventilaciju i grejanje su isključeni,

 • prekidač brisača je u položaju .

 • U auto-perionicama sa sistemom za vuču: podešen je prazan hod .

 • Ključ se nalazi najmanje na rastojanju od 3 m od vozila, u suprotnom se poklopac prtljažnika može slučajno otvoriti.

Vozila sa automatskim menjačem: Ukoliko želite da napustite vozilo tokom pranja, vodite računa o tome da se ključ nalazi u vozilu. U suprotnom, biće automatski izabran stepen prenosa za vožnju .

Ako nakon pranja vozila uklonite vosak sa vetrobranskog stakla i sa gumica metlica brisača, sprečićete stvaranje pruga i smanjićete buku brisača.