Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • S-класа
  • Лимузина
  • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Светлини, стъклочистачки и климатизация
Светлини при временно паркиран автомобил отляво
Светлини при временно паркиран автомобил отдясно
Габаритни светлини и осветление на регистрационния номер
Автоматични светлини за шофиране
Къси/дълги светлини
Включване или изключване на задна светлина за мъгла
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на експлоатация на габаритните светлини

Експлоатацията на габаритните светлини в продължение на няколко часа изтощава акумулаторната батерия.

Включвайте, когато е възможно, дясната   или лявата   светлина за паркиране.
Завъртете превключвателя за светлините в желаната позиция.
Включване на дълги светлини
Включване на десен мигач
Използване на светлинен клаксон
Включване на ляв мигач
Изключване на дълги светлини:
върнете комбинирания превключвател в изходно положение.
Изключени стъклочистачки
Автоматично почистване на нормални интервали
Автоматично почистване на чести интервали
Бавен постоянен режим на работа на стъклочистачките
Бърз постоянен режим на работа на стъклочистачките
Завъртете комбинирания превключвател в съответната позиция - .
Еднократен ход на стъклочистачките/почистване:
натиснете бутона на комбинирания превключвател по посока на стрелката .
  • Еднократен ход на стъклочистачките

  • Почистване с течност за стъклочистачки

Повишаване на температурата
Включване или изключване на функцията за синхронизация
Включване или изключване на климатизацията
Включване или изключване на A/C функцията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Повишаване на количеството въздух или включване на климатизацията
Намаляване на температурата
Автоматично регулиране на климатизацията отдясно
Извикване на менюто на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията отляво
Намаляване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Настройване на разпределянето на въздуха към централните и страничните дюзи в задната част на купето отляво
Настройване на температурата в задната част на купето отляво
Настройване на количеството въздух в задната част на купето отляво или включване и изключване на климатизацията
Включване или изключване на климатизацията
Включване или изключване на остатъчна топлина
Настройване на количеството въздух в задната част на купето отдясно или включване и изключване на климатизацията
Настройване на температурата в задната част на купето отдясно
Настройване на разпределянето на въздуха към централните и страничните дюзи в задната част на купето отдясно
Автоматично регулиране на климатизацията за задната част на купето отдясно
Настройване на разпределяне на въздуха към дюзите в пространството за краката отдясно
Включено е синхронизиране
Настройване на разпределяне на въздуха към дюзите в пространството за краката отляво
Автоматично регулиране на климатизацията за задната част на купето отляво
Натиснете желания символ.

Настройките за втория ред седалки могат да се направят в зависимост от оборудването през модула за управление в задната част на купето, мултимедийната система или MBUX таблета в задната част на купето.