Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • S-klasa
 • Limuzina Maybach
 • 08/2021
app store google play
X

Štampanje
Informacije o meniju telefona
Bluetooth® naziv uređaja trenutno povezanog mobilnog telefona/mobilnog telefona
Bluetooth® naziv uređaja trenutno povezanog mobilnog telefona/mobilnog telefona (režim rada sa dva telefona)
Opcije
Poruke
Tastatura
Prebacivanje u sadržaj telefona: npr. lista poziva, lista kontakata, omiljene stavke
Traženje kontakta
Pregled menija telefona

Preko menija telefona možete da koristite funkcije zajedno sa svojim mobilnim telefonom.

Možete da koristite sledeće funkcije:
 • Liste poziva

 • Kontakti

 • Poruke

 • Menadžer uređaja

Korišćenje liste poziva

Ako vaš mobilni telefon podržava Bluetooth® profil PBAP, liste poziva iz mobilnog telefona biće prikazane u multimedijalnom sistemu.

Dostupne su sledeće funkcije:
 • obavljanje poziva iz liste poziva,

 • otvaranje kontakta iz liste poziva,

 • memorisanje unosa kao omiljene stavke.

Poruke

U meniju za poruke možete da primate i šaljete SMS poruke. Pored toga, možete jednostavno da koristite funkciju čitanja naglas tokom vožnje ili da pri sastavljanju poruke koristite šablon.

Menadžer uređaja

U menadžeru uređaja možete svoje mobilne telefone da povežete sa multimedijalnim sistemom.

Imate mogućnost da koristite samo svoj mobilni telefon u režimu rada sa jednim telefonom ili da ga koristite zajedno sa još nekim mobilnim telefonom u režimu rada sa dva telefona.

Korišćenje kontakata

Ukoliko multimedijalnom sistemu odobrite pristup kontaktima iz svog mobilnog telefona, onda ih možete koristiti i u vozilu. Možete da memorišete do 8000 kontakata.

Na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti preko menija kontakata:
 • telefoniranje (pozivanje jednog kontakta),

 • korišćenje navigacije.

 • sastavljanje poruka,

 • ostale opcije.

Kontakti mobilnog telefona mogu se preuzeti automatski ili ručno.

Vođenje telefonskih razgovora

Tokom telefoniranja, pored funkcija pozivanja, prihvatanja ili odbijanja poziva na raspolaganju su vam još i druge funkcije. Možete se npr. prebacivati između razgovora, možete da vodite razgovor sa više učesnika ili da vodite konferencijske razgovore.

Takođe možete i da prihvatite ili odbijete pozive na čekanju. Kada za vreme razgovora primate poziv, prikazuje se napomena.

Tokom poziva možete da aktivirate sledeće funkcije:
 • isključivanje mikrofona,

 • prikaz tastature za slanje DTMF tonova,

 • dodavanje poziva,

 • Hands-Free režim rada, da bi se razgovor prebacio u prednji ili zadnji deo vozila,

 • privatni režim, da bi se razgovor prebacio na telefon ili slušalice.

Informacije o navigaciji
Prozor navigacije
Navođenje ka cilju je aktivno: Prikaz npr.  informacija o odredištu, lista putanja, preporuka za kolovozne trake
Red statusa, pozivanje opcije Control Center
Pretraga mogućnosti za parkiranje u okolini
Izbor orijentacije mape
Trenutna pozicija vozila (simbol vozila ili strelica)
Meni „Navigacija“

Navigacija nudi puno opcija za unos cilja, planiranje putanje i navođenje ka cilju. Tokom navođenja ka cilju u obzir se uzima stanje u saobraćaju. Tokom navođenja ka cilju sa opcijom Augmented Reality, pre manevra skretanja mogu da se prikažu dodatne informacije na slici kamere. Usluge, aplikacije i servisi vam pomažu da brzo, sigurno i jednostavno dođete do cilja.

Unos cilja pokrećete preko opcije Kuda? ili na početnom ekranu preko brzog pristupa u okviru aplikacije. Cilj možete da unesete kao poseban cilj, adresu ili kontakt u vozilu ON-Board ili da ga potražite onlajn preko usluge za mape. Ili izaberite jedan od poslednjih ciljeva. Ovde možete da kreirate cilj kao omiljenu stavku ili da ga memorišete kao kućnu adresu ili adresu posla. Ako je uključena opcija Dozv. predl. cilja, dostupni su predlozi ciljeva. Oni se utvrđuju na osnovu vaših navika u vožnji i nude jednostavan izbor ciljeva. Ako se eksterni ciljevi i putanje primaju preko aplikacija ili usluga, one takođe stoje na raspolaganju.

Cilj se deli tako što ćete ga skenirati pomoću prikazanog QR koda.

Za planiranje putanje na raspolaganju su npr.:
 • opcije rute,

  npr. izbegavanje ili korišćenje puteva sa putarinom, tunela, neasfaltiranih puteva ili oblasti,

 • međuciljevi,

 • alternativne putanje,

 • redovne putanje,

 • automatsko traženje benzinskih stanica i odmorišta.

Možete da snimate putanje, da ih memorišete i da ih birate i prosleđujete preko USB uređaja.

Tokom navođenja ka cilju prikazuju se preporuke za izbor kolovozne trake kod puteva sa više traka. Kada vozite po auto-putu, mogu biti prikazani predstojeći servisni objekti i oni mogu da budu iskorišćeni za navođenje ka cilju.

Usluga Live Traffic Information uzima u obzir trenutno stanje u saobraćaju. Na mapi mogu biti prikazani trenutni tok saobraćaja, događaji u saobraćaju ili upozorenja, npr. pre opasnog kraja kolone.

Tokom navođenja ka cilju sa opcijom Augmented Reality prikazuju se objekti za informisanje tokom manevra u vožnji ili na semaforu, npr. strelice za skretanje, nazivi ulica i kućni brojevi i to u video-projekciji.

Vozilo automatski preko funkcije Car-to-X Communication prepoznaje opasne situacije u drumskom saobraćaju ili vozač može da ih prijavi. Blagovremeno upozorenje omogućava vam da pravovremeno prilagodite svoje ponašanje u vožnji. Na mapi se prikazuju nezgode, vozila koja su ostala da stoje (u kvaru), opasnosti uslovljene vremenskim uslovima ili vozila sa uključenim upozoravajućim svetlima.

Mapa prikazuje podatke iz baze podataka ili sadržaje onlajn službe za mape. U malim razmerama mape prikazuju se zgrade u realnom prikazu.

Informacije o vremenu i podaci drugih usluga mogu da se prikažu na mapi. Javne garaže sa odgovarajućom opremom šalju npr. podatke o trenutnoj zauzetosti i o cenama parkiranja. Usluga za onlajn ažuriranja mape omogućava ažuriranje podataka mape.

Ponuđene opcije variraju u zavisnosti od zemlje, opreme vozila i dostupnih usluga.

Informacije o radiju
Aktivni opseg frekvencije
Naziv stanice ili podešena frekvencija
Podešavanja
Ostale opcije
Uključivanje obaveštenja o saobraćaju
Lista stanica
Pretraga

Preko menija „Radio“ možete da reprodukujete veliki broj radio-stanica i da koristite Tuneln radio na internetu. Potražite vaše omiljene stanice i memorišite ih kao omiljene stavke ili u listama stanica.

Funkcija internet-radija TuneIn zavisi od zemlje.

Radio-tekst: Funkcija vam prikazuje npr. naziv stanice, numeru i izvođača pesme koja se trenutno izvodi.

DAB: Pomoću funkcije DAB mogu se prikazati dodatne grafičke informacije o stanici, npr. logotipovi, omoti albuma, muzičke numere, program, vesti ili takođe i servisne informacije.

Saopštenja o saobraćaju: Pritiskom na mogu da se prikažu obaveštenja o saobraćaju.

Informacije o medijima
Omot albuma
Aktivni izvor medija
Numera i izvođač
Aktivni nosač podataka i trenutni broj numere/numera na listi za reprodukciju
Nasumična reprodukcija
Ponavljanje
Podešavanja
Ostale opcije
Prethodna ili sledeća numera i brzo pretraživanje unapred ili unazad
Ostale kategorije
Lista za reprodukciju i kategorije
Traženje medija
Upravljanje reprodukcijom
Vremenska traka

Pomoću aplikacije Mediji možete da podesite i koristite audio i video-funkcije svog multimedijalnog sistema. Možete npr. da slušate muziku ili da gledate video-zapise.

USB: Preko menija USB () možete da reprodukujete svoje lične audio ili video-datoteke sa nosača podataka koji je povezan putem USB uređaja.

Bluetooth®: Preko menija Bluetooth možete da povežete Bluetooth® audio-uređaje sa multimedijalnim sistemom i da reprodukujete numere koje su dostupne na audio-uređaju. Povezivanje uređaja se pri tom vrši jednostavno preko menadžera uređaja, tako da samo uz nekoliko klikova možete da izvršite sva podešavanja.

Onlajn muzika: Preko menija Onlajn muzika možete da pristupite uslugama reprodukovanja muzike u realnom vremenu.

Informacije o komforu

Meni Komfor vam stavlja na raspolaganje sve funkcije, koje doprinose da se tokom vožnje ili tokom pauze osećate prijatno.

Udobnost sedišta

U meniju Sedište možete fleksibilno da prilagođavate konturu sedišta svojim potrebama, tako što bočni oslonci sedišta i lumbalni oslonac mogu da se podešavaju međusobno nezavisno. Ova podešavanja možete da memorišete u okviru vašeg Mercedes me profila, kako biste mogli da ih pozivate tokom svake vožnje. Pomoću funkcije Kinetika sedišta možete da pokrenete program, koji tokom vožnje utiče na blaga pomeranja položaja sedišta. Ova pomeranja doprinose očuvanju zdravlja vaših leđa.

Masaža

U meniju Masaža možete da pronađete programe masaže koji su dostupni za vaše vozilo. Odabirom se željeni program direktno pokreće i traje oko deset minuta, u zavisnosti od odabranog programa. Pomoću funkcije Intenzivno možete da povećate dejstvo masaže.

Ambijentalno svetlo

U meniju Ambijentalno svetlo možete da podesite boju i jačinu ambijentalnog osvetljenja. Pomoću funkcije Uparivanje zona zasebno se regulišu zone ambijent, akcenat i impresija, tako da možete individualno da podesite osvetljenje svog vozila.

Informacije o integraciji pametnog telefona

Preko menija Smartphone Integration (Integracija pametnog telefona) na raspolaganju su vam različite aplikacije, koje prikazuju funkcije vašeg mobilnog telefona na displeju multimedijalnog sistema. Rukovanje se može vršiti npr. preko ekrana osetljivog na dodir ili putem komandovanja glasom.

Preko integracije pametnog telefona uvek samo jedan mobilni telefon može biti povezan sa multimedijalnim sistemom. Takođe i u režimu rada sa dva telefona, pri korišćenju paketa za integraciju pametnog telefona sa multimedijalnim sistemom može da se poveže samo još jedan mobilni telefon putem Bluetooth® veze.

Koristite Android Auto za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, koristite Apple CarPlay® u kombinaciji sa iPhone® uređajem. Potpuna funkcionalnost aplikacija Android Auto i Apple CarPlay® je moguća samo preko veze sa internetom.

Informacije o vozilu

U meniju Informacije možete da zatražite prikaz važnih informacija o vozilu. Na taj način dobijate pregled npr. podataka o vozilu i motoru ili pregled trenutnih vrednosti potrošnje. Preko stavke menija Uputstvo za rukovanje dodatno možete da pozovete digitalno uputstvo za rukovanje.

Podaci o vozilu
Prikazuju se npr. sledeći podaci:
 • aktivnost pedale gasa i kočnice,

 • aktivnost opružne noge,

 • ugao zakretanja točka,

 • prikaz G-sila uzdužnog i poprečnog ubrzanja.

Podaci o motoru
Prikazuju se sledeći podaci:
 • temperatura ulja menjača,

 • temperatura motora/rashladne tečnosti,

 • snaga,

 • obrtni moment,

 • pritisak natpunjenja.

Vrednosti potrošnje

U zavisnosti od vašeg stila vožnje, ovde se prikazuje trenutna i prosečna potrošnja goriva. Zajedno sa prikazima podataka o vozilu i motoru, vi ujedno možete da prilagodite svoj stil vožnje tako da bude što efikasniji i sa što manjom potrošnjom.

Informacije o usluzi „In-Car Office“

Preko menija „In-Car Office“, svoje onlajn usluge možete da povežete sa multimedijalnim sistemom.

Na taj način su vam otvorene mnogobrojne mogućnosti:
 • Organizujte svoje sastanke i telefonske konferencije.

 • Upravljajte e-poštom i sastancima.

 • Uključite navigaciju do mesta sastanka.

Informacije o Mercedes me aplikacijama
Preko menija Mercedes me aplikacije na raspolaganju su vam različiti servisi i onlajn funkcije:
 • upravljanje Mercedes me uslugama,

 • korišćenje kamere u vozilu,

 • korišćenje veb-pretraživača za pretraživanje po internetu.

Potreban vam je korisnički nalog i morate da povežete svoje vozilo sa korisničkim nalogom, kako biste mogli da koristite ponude i usluge.

Ako je na mobilnom telefonu dostupna aplikacija Mercedes me, povezivanje vozila može se vršiti preko prikazanog QR koda.

Obratite pažnju da ponuda zavisi od zemlje korišćenja.

Informacije o podešavanjima

U opciji Podešavanja možete da odredite osnovne konfiguracije za svoj multimedijalni sistem i vozilo. U ovom meniju su dostupne sve funkcije, počev od uključivanja i isključivanja pomoćnih sistema za vožnju do podešavanja displeja i jezika.

Podešavanja su podeljena u sledeće menije:
 • Pomoć

 • Vozilo

 • Svetlo

 • Sistem

Meni „Pomoć“

Preko menija Pomoć imate direktan pristup pomoćnim sistemima za vožnju koji su ugrađeni u vaše vozilo i možete ih uključiti, isključiti ili ih konfigurisati po svojoj želji.

Meni „Vozilo“
Ovde možete npr. da aktivirate sledeće funkcije:
 • automatsko sklapanje bočnih ogledala pri parkiranju vozila,

 • automatsko podešavanje sedišta i upravljača, za udoban ulazak i izlazak iz vozila,

 • automatsko aktiviranje kamere za 360° pri ubacivanju u stepen prenosa za vožnju unazad.

Meni „Svetlo“

Sva podešavanja svetla mogu se vršiti preko menija Svetlo. Ovde možete da uključite ili isključite sistem Intelligent Light System ili da podesite, koliko dugo nakon zaustavljanja ili otvaranja vozila, ono treba da bude osvetljeno.

Meni „Sistem“

Sva važna podešavanja vezana za multimedijalni sistem mogu se izvršiti u meniju Sistem.

Između ostalog, možete da izvršite sledeća podešavanja:
 • podešavanje jezika sistema,

 • konfiguraciju WLAN-a i opcije Bluetooth®,

 • podešavanje vremena i datuma.