Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kupe
 • 2016.
app store google play
X

Štampanje
Informacija o položaju vratanaca rezervoara
Vozila sa displejem instrumenata (standardni)
Vozila sa displejem instrumenata u kokpitu sa širokim ekranom

Ako vozilo otključate/zaključate pomoću ključa, automatski se otključavaju/zaključavaju i vratanca rezervoara.

Položaj vratanaca rezervoara se prikazuje na kombinovanom instrumentu. Strelica na aparatu za punjenje pokazuje stranu vozila.

Sipanje goriva u vozilo
UPOZORENJE Opasnost od požara‑ i eksplozije zbog goriva

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbegavajte vatru, otvoreni plamen, pušenje i varničenje.
Pre punjenja, ugasite motor i grejanje u mestu ako postoji.
UPOZORENJE Opasnost od povreda zbog goriva

Goriva su otrovna i štetna po zdravlje

Obavezno sprečite da gorivo dođe u kontakt s kožom, očima ili odećom ili da ga progutate.
Nemojte udisati isparenja goriva.
Decu držite dalje od goriva.

Ako ste vi ili neka druga osoba došli u kontakt s gorivom, uradite sledeće:

Vodom i sapunom što pre isperite gorivo sa kože.
Ako vam je gorivo dospelo u oči, isperite oči temeljno čistom vodom. Odmah potražite lekarsku pomoć.
Ako ste progutali gorivo, odmah potražite lekarsku pomoć. Ne izazivajte povraćanje.
Odmah zamenite odeću koja je nakvašena gorivom.
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije usled elektrostatičkog punjenja

Elektrostatičko punjenje može da izazove varničenje i da zapali isparenja goriva.

Pre nego što otvorite poklopac rezervoara ili uzmete u ruke pištolj za sipanje goriva, dodirnite metalnu karoseriju vozila.

Time će se isprazniti eventualno elektrostatičko punjenje.

UPOZORENJE Opasnost od požara zbog smeše goriva

Vozila sa dizel motorom:

Kada dizel-gorivo mešate sa benzinom, tačka paljenja te smeše goriva je niža nego kod čistog dizel-goriva.

Kada motor radi, komponente sistema izduvnih gasova mogu neprimetno da počnu da se zagrevaju.

Nikada nemojte sipati benzin.
Dizel gorivu nikada nemojte dodavati benzin.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Gorivo, koje ne ispunjava zahteve kvaliteta, može da dovede do povećane istrošenosti, kao i oštećenja na motoru i izduvnom sistemu.

Sipajte samo preporučeno gorivo.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa benzinskim motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo gorivo Super koje ispunjava standard EN 228 ili je istog kvaliteta.

Gorivo ove specifikacije može da sadrži do 10% etanola. Vaše vozilo može da koristi E10.

Nemojte da sipate:
 • dizel,

 • E85, E100,

 • benzin koji sadrži metanol (M15, M30, M85, M100),

 • benzin sa dodacima koji sadrže metal.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

Nemojte uključivati paljenje.
Obavestite kvalifikovanu stručnu radionicu.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa dizel motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Točite samo dizel-gorivo koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 590 ili je istog kvaliteta.
Vozila sa filterom čestica čađi: U zemljama van EU točite samo Euro-dizel sa niskim sadržajem sumpora ispod 50 ppm.
Nemojte da sipate:
 • benzin,

 • dizel-gorivo za brodske motore,

 • lož-ulje,

 • biodizel,

 • biljno ulje,

 • petrolej,

 • kerozin.

NAPOMENA U vozila sa benzinskim motorom nemojte da sipate dizel.
Ako ste greškom sipali pogrešno gorivo, nemojte da uključujete paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe u sistem goriva. Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. U tom slučaju, potražite pomoć u specijalizovanoj stručnoj radionici i ostavite rezervoar za gorivo i vodove za gorivo da se isprazne do kraja.
NAPOMENA Nemojte da sipate benzin u vozila sa dizel-motorom.
Ako ste greškom sipali pogrešno gorivo, nemojte da uključujete paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe u sistem goriva. Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki. U tom slučaju, potražite pomoć u specijalizovanoj stručnoj radionici i ostavite rezervoar za gorivo i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Ne prepunjavajte rezervoar za gorivo, jer može doći do oštećenja sistema za gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
NAPOMENA Ne prepunjavajte rezervoar za gorivo jer može da dođe do prskanja goriva prilikom vađenja pištolja za sipanje.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
Preduslov

Vozilo mora da bude otključano.

Nemojte da se vraćate u vozilo tokom sipanja goriva. Mogli biste ponovo da se napunite elektrostatičkim punjenjem.

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

Postupak sipanja goriva
Vratanca rezervoara
Držač za poklopac rezervoara
Tabela pritiska u pneumaticima
QR kod za mapu spašavanja
Vrsta goriva
Na poklopcu rezervoara pritisnite .
Poklopac rezervoara nastavite da okrećete nalevo i skinite ga.
Poklopac rezervoara stavite u držač .
Gurnite nastavak pištolja za sipanje do kraja u otvor rezervoara i sipajte gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
Postupak sipanja goriva
Vratanca rezervoara
Držač za poklopac rezervoara
Tabela pritiska u pneumaticima
QR kod za mapu spašavanja
Vrsta goriva
Na poklopcu rezervoara pritisnite .
Poklopac rezervoara nastavite da okrećete nalevo i skinite ga.
Poklopac rezervoara stavite u držač .
Gurnite nastavak pištolja za sipanje do kraja u otvor rezervoara i sipajte gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.

Otvor rezervoara je konstruisan sa sipanje goriva na aparatima za dizel-gorivo.

Kada je rezervoar za gorivo potpuno ispražnjen, dopunite ga sa najmanje 5 litara dizela.

Resetovanje vrednosti u meniju „Putovanje“ putnog računara
Putni računar:
Trip ()
Možete da resetujete vrednosti sledećih funkcija:
 • dnevna kilometraža,

 • višenamenski računar za čuvanje i praćenje podataka vožnje „Od starta“ i „Od resetovanja“,

 • prikaz ECO.

Izbor funkcije koju treba resetovati:
Prevucite prstom nagore ili nadole po površini za komandovanje dodirom na levoj strani.
Pritisnite površinu za komandovanje dodirom na levoj strani.
Izaberite Yes (Da) .
Pritisnite površinu za komandovanje dodirom na levoj strani.

Ako površinu za komandovanje dodirom na levoj strani duže pritiskate, funkcija se odmah resetuje.

Dolivanje AdBlue® tečnosti
NAPOMENA Oštećenje motora usled AdBlue® tečnosti u gorivu.
AdBlue® ne sme da se sipa u rezervoar za gorivo.
AdBlue®sipajte samo u AdBlue® rezervoar.
Izbegavajte da prepunite AdBlue® rezervoar.
NAPOMENA Kontaminacija unutrašnjosti vozila usled curenja AdBlue® tečnosti
Pažljivo zatvorite AdBlue® nakon punjenja kontejnera.
Izbegavajte stalni transport AdBlue® kontejnera u vozilu.
Preduslovi
Sledeće poruke koje se jedna za drugom pojavljuju na višenamenskom displeju zahtevaju dopunjavanje rezervoara za AdBlue®:
 • Dolijte AdBlue pogled. Uputstvo za vozilo. AdBlue® tečnost je u rezervoaru potrošena do rezerve.

 • Dolijte Adblue Start motora nije moguć za: XXX km . Vozilom možete da pređete još samo prikazanu razdaljinu. Što pre dopunite AdBlue®.

 • Dolijte AdBlue Pokretanje nije moguće. Vozilo ne može više da se pokrene.

Vozilo mora da bude otključano.

Otvaranje poklopca rezervoara za AdBlue®
Na poklopcu rezervoara pritisnite .
Poklopac AdBlue® rezervoara okrenite nalevo i skinite ga.
Priprema AdBlue® kanistera za dopunu
Odvrnite zatvarač AdBlue® kanistera .
Postavite crevo za jednokratnu upotrebu na otvor kanistera za dopunu AdBlue® i rukom ga čvrsto zavrnite.
Dolivanje AdBlue® tečnosti
Crevo za jednokratnu upotrebu čvrsto zavrnite na cev za sipanje u vozilo.
Podignite kanister za dopunu AdBlue® tečnosti i nagnite ga.

Postupak punjenja prestaje kada je rezervoar za AdBlue® potpuno napunjen.

Kanister za dopunu AdBlue® tečnosti može da se skine kada je delimično ispražnjen.

Crevo za jednokratnu upotrebu i AdBlue® kanister za dopunu odvrnite i zatvorite obrnutim redosledom.
Posle punjenja rezervoara za AdBlue®, uključite paljenje na najmanje 60 sekundi.
Pokrenite vozilo.

Prikazana poruka nestaje sa kombinovanog instrumenta.

Izbegavajte da u vozilu stalno vozite sa sobom bocu za dopunu AdBlue® tečnosti.

Dolivanje tečnosti u uređaj za pranje stakala
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, npr.   motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Povucite jezičak i skinite poklopac .
Dolijte vodu za pranje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu (MAGIC, VISION, CONTROL)
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Preduslov
 • Napajanje naponom je uključeno.

Postavljanje poluge brisača u uspravan položaj
Na kombinovanom prekidaču podesite položaj brisača u položaj za sporo neprekidno brisanje .
Čim poluge brisača budu u uspravnom položaju u odnosu na poklopac motora, isključite napajanje naponom.
Demontaža metlica brisača
Postavljanje metlice brisača u položaj za demontažu:
Polugu brisača odvojite od vetrobranskog stakla i čvrsto je držite rukom. Drugom rukom okrenite metlicu brisača u smeru strelice  preko tačke otpora.

Metlica brisača klikom ulazi u položaj za demontažu.

Vađenje metlice brisača:
Pritisnite taster za otključavanje , izvucite metlicu brisača u smeru strelice i skinite je.
Montaža metlica brisača
Novu metlicu brisača gurajte na polugu brisača u smeru strelice , sve dok taster za otključavanje  ne ulegne.
Pritiskanjem pritisnite metlicu brisača preko tačke otpora u smeru strelice na polugu brisača.

Metlica brisača osetnim klikom ulazi u položaj i ponovo može da se slobodno kreće.

Polugu brisača vratite na vetrobransko staklo.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Postavljanje poluge brisača u uspravan položaj
Na kombinovanom prekidaču podesite položaj brisača u položaj za sporo neprekidno brisanje .
Čim poluge brisača budu u uspravnom položaju u odnosu na poklopac motora, isključite paljenje.
Odmaknite polugu brisača od vetrobranskog stakla.
Provera nivoa ulja u motoru mernom šipkom
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, npr.   motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.

Merna šipka, u zavisnosti od motora, može da se nalazi na različitim mestima u motornom prostoru.

Vreme čekanja pre provere nivoa ulja:
 • Motor koji je dostigao radnu temperaturu: pet minuta.

 • Motor koji nije dostigao radnu temperaturu (npr. motor je tek pokrenut): 30 minuta.

Zaustavite vozilo na ravnoj površini.
Mernu šipku izvucite i obrišite.
Mernu šipku polako gurnite do krajnjeg položaja u cev za vođenje i izvucite nakon tri sekunde.
 • Nivo ulja je u redu: Nivo ulja je između i .

 • Nivo ulja je prenizak: Nivo ulja je ili niži.

 • Nivo ulja je previsok: Nivo ulja je iznad .

Ako je nivo motornog ulja prenizak, dopunite 1 l motornog ulja.
Ako je nivo ulja previše visok, u kvalifikovanoj stručnoj radionici što pre ispustite višak motornog ulja.
Napomene za pranje vozila u auto-perionici
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zbog smanjenog dejstva sistema za kočenje posle pranja vozila

Nakon pranja vozila vaše kočnice imaju smanjeno dejstvo kočenja.

Nakon pranja vozila kočite uz pažljivo praćenje situacije u saobraćaju, dok se ponovo ne uspostavi puno dejstvo kočenja.
Kako biste izbegli oštećenja na vašem vozilu, pre pranja u auto-perionici, obratite pažnju na sledeće:
 • Pilot-sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC i HOLD-funkcija su isključeni.

 • Kamera za 360° ili kamera za vožnju unazad je isključena.

 • Bočni prozori i klizni krov su u potpunosti zatvoreni.

 • Ventilator za ventilaciju i grejanje su isključeni.

 • Prekidač brisača je u položaju 0.

 • U auto-perionicama sa mehanizmom za vuču: Podešen je prazan hod .

 • Ključ se nalazi najmanje na rastojanju od 3 m od vozila, u suprotnom se poklopac prtljažnika može slučajno otvoriti.

Ako nakon pranja vozila uklonite vosak sa vetrobranskog stakla i sa gumica metlica brisača, sprečićete stvaranje pruga i smanjićete buku brisača.