Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa E
 • Cabriolet
 • 09/2018
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai mult.

Situație de rulare

Ghidarea spre destinație rulează. Nivelul de umplere din rezervorul de combustibil ajunge la rezerva de combustibil.

Este afișat mesajul Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations? (Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations?) .

Selectați Yes (Da) .

Căutarea automată a stațiilor de alimentare începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați stația de alimentare

Se afișează adresa benzinăriei.

Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start route guidance (Porniți ghidarea spre destinație) .

Benzinăria selectată va fi setată ca destinație. Ghidarea spre destinație începe.

sau
Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) sau Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) .

Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) : benzinăria selectată va fi setată ca destinație nouă. Se șterg destinațiile și destinațiile intermediare anterioare. Ghidarea spre benzinărie începe.

Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) : benzinăria selectată va fi setată ca următoarea destinație intermediară. Ghidarea spre destinație începe.

Dacă deja există destinații intermediare:
selectați în interogare Yes (Da) .

Benzinăria selectată este introdusă în meniul Destinații intermediare în poziția 1. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Poziția clapetei rezervorului

Dacă descuiați sau încuiați autovehiculul cu cheia, se deblochează sau se blochează automat clapeta rezervorului.

Poziția clapetei rezervorului se afișează la Kombiinstrument. Săgeata de lângă pompa de carburant indică partea autovehiculului:

 • Clapeta rezervorului este pe partea dreaptă a autovehiculului.
 • Clapeta rezervorului este pe partea stângă a autovehiculului.
Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și producerea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării opriți motorul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la formarea de scântei și astfel aburii de combustibil se pot aprinde.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.

Astfel, o eventuală încărcare electrostatică este neutralizată.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul.

Vă puteți reîncărca electrostatic.

AVERTISMENT Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Dacă amestecaţi carburant diesel cu benzină, punctul de aprindere al amestecului de carburant este mai scăzut decât la carburantul diesel pur.

Când motorul este pornit, componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentaţi niciodată cu benzină.
Nu amestecaţi niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAŢIE Avarierea din cauza carburantului greşit

Combustibilul care nu corespunde calităţii necesare, poate duce la daune sau o uzură ridicată la motor şi la instalaţia de gaze arse.

Alimentaţi doar cu carburantul recomandat.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, fără plumb, fără sulf, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.
Cerința ROZ se află pe partea interioară a clapetei rezervorului.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați niciodată cu unul din următorii combustibili:
 • diesel

 • benzină normală cu o cifră octanică mai mică de 91 ROZ

 • benzină cu peste 10 vol. % etanol, de ex. E15, E20, E85, E100

 • benzină cu peste 3 vol. % metanol, de ex. M15, M30

 • benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor diesel:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați numai cu combustibil diesel care îndeplinește sau este echivalent cu norma europeană EN 590.

În țările care nu există combustibil diesel fără sulf, alimentați numai cu combustibil diesel cu conținut scăzut de sulf, de sub 50 ppm.

Autovehicule fără filtru de particule diesel: alimentați numai cu combustibil diesel cu un conținut de sulf de sub 500 ppm.
Nu alimentați niciodată cu unul dintre următorii combustibili:
 • benzină

 • Marine-Diesel

 • ulei de încălzire

 • Bio-Diesel pur sau ulei vegetal

 • gaz lampant sau kerosen

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină.
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • nu cuplați aprinderea. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Apelați la un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel.
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Apelați la un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAŢIE Deteriorarea instalaţiei de combustibil prin rezervor supraplin.
Umpleţi rezervorul numai până ce duza pompei se opreşte.
INDICAŢIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare.
Umpleţi rezervorul numai până ce duza pompei se opreşte.
Premise
 • Deblocați autovehiculul.

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. În caz contrar, s-ar putea acumula din nou o sarcină electrostatică.

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai mult.

Clapeta rezervorului
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Codul QR pentru cartela de intervenție
Indicație privind încălzirea staționară
Tip de combustibil
Apăsați clapeta rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului în suport .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de alimentare, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.

Autovehicule cu motor diesel: gura de alimentare este concepută pentru alimentarea de la pompe de alimentare cu diesel.

Autovehicule cu motor diesel: când rezervorul de combustibil este gol, alimentați cu cel puțin 5 l.

Autovehicule cu motor diesel: la alimentarea dintr-o canistră, utilizați un ștuț de umplere cu diametru mare pentru autovehicule diesel. În caz contrar, ștuțul de umplere nu poate fi introdus în gura de alimentare.

Resetarea valorilor din meniul Parcurs al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Trip (Trip (Călătorie))

Modul de scriere al meniului principal afișat poate să difere. De aceea, acordați atenție privirii de ansamblu asupra meniului pentru display-ul panoului de instrumente mai mult.

Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • distanța parcursă pe timp de zi

 • calculatorul datelor de parcurs From start (From start (De la start)) și From reset (From reset (De la reset))

 • afișaj ECOmai mult.

Selectarea funcției care se dorește a fi resetată:
efectuați un gest de ștergere în sus sau în jos pe Touch-Control, pe partea stângă.
Apăsați pe Touch-Control, în partea stângă.
Selectați Yes (Yes (Da)) .
Apăsați pe Touch-Control, în partea stângă.

Dacă apăsați mai lung pe Touch-Control stânga, valorile funcției se resetează imediat.

Completare cu AdBlue®
INDICAȚIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în combustibil
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitați supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAȚIE Habitaclul autovehiculului se poate murdări dacă există scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideți bine recipientul de alimentare cu AdBlue®.
Evitați transportul în autovehicul pe o perioadă lungă a recipientelor de alimentare AdBlue®.
Premise
 • Deblocați autovehiculul.

Următoarele mesaje apărute succesiv pe Display-ul multifuncțional vă solicită să completați rezervorul AdBlue®:
 • Refill AdBlue See Owner's Manual (Completați cu AdBlue Consultați manualul de utilizare al producătorului) . Rezervorul AdBlue® este golit până la limita de rezervă.

 • Refill AdBlue No start in XXX km  ( Refill AdBlue No start in XXX km (Completați cu AdBlue , fără pornire în XXX km )) . Mai puteți parcurge cu autovehiculul doar distanța afișată. Completați cât mai repede cu AdBlue® .

 • Refill AdBlue Start not possible (Completați cu AdBlue Nu este posibilă pornirea) . Autovehiculul nu mai poate fi pornit.

Puteți să afișați distanța care poate fi parcursă și nivelul de umplere cu AdBlue® pe Display-ul multifuncțional mai mult.

Distanța care poate fi parcursă cu AdBlue® depinde foarte mult de stilul de conducere și de condițiile de funcționare. De aceea, distanța reală poate fi diferită de distanța determinată.

Deschideți capacul rezervorului AdBlue®
Apăsați clapeta rezervorului .
Rotiți către stânga capacul rezervorului AdBlue® și apoi scoateți-l.
Pregătiți canistra de alimentare AdBlue®
Deschideți capacul canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la orificiul canistrei de alimentare AdBlue®.
Completare cu AdBlue®
Înșurubați bine furtunul la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue® .

Când recipientul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este aproape goală.

Deșurubați furtunul și canistra de alimentare AdBlue® în succesiune inversă, iar apoi închideți.
Cuplați aprinderea pentru cel puțin 60 de secunde.
Porniți autovehiculul.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Completarea instalației de spălare a geamului
AVERTISMENT Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinţi din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinţi, de e x., motorul, radiatorul şi componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse.

Lăsaţi motorul să se răcească şi atingeţi numai componentele descrise în cele ce urmează.
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Trageți capacul de închidere de buclă.
Completați cu lichid de parbriz.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (MAGIC VISION CONTROL)
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Cuplați și apoi decuplați imediat aprinderea.
În interval de aproximativ 15 secunde apăsați timp de aproximativ 3 secunde tasta de pe comutatorul combinat mai mult.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Demontarea lamelelor ștergătoarelor
Aduceți lamela ștergător în poziția de demontare:
ridicați brațul ștergător de pe parbriz și țineți-l bine cu o mână. Rotiți cu o mână lamela ștergătorului în direcția săgeții dincolo de rezistență.

Lamela ștergătorului se fixează în poziția de demontare cu un clic.

Scoaterea lamelei ștergătorului:
apăsați butonul de deblocare , trageți și scoateți lamela ștergătorului în direcția săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Noua lamelă a ștergătorului se împinge în direcția săgeții pe brațul ștergătorului până la fixarea butonului de deblocare .
Împingeți lamela ștergătorului dincolo de rezistență în direcția săgeții pe brațul ștergătorului.

Lamela ștergătorului se fixează cu un clic perceptibil și poate fi mișcată din nou în mod liber.

Pliați brațul ștergătorului înapoi pe parbriz.
Cuplați aprinderea.
Apăsați mai mult tasta de pe comutatorul combinat.

Brațele ștergătoarelor se întorc în poziția de ieșire.

Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de la parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Cuplați și apoi decuplați imediat aprinderea.
Apăsați pentru aproximativ 3 secunde tasta de pe comutatorul combinat într-un interval de aproximativ 15 secunde mai mult.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Afișaj de revizie

Afișajul de revizie este disponibil numai la ștergătoarele standard.

Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, atunci este necesară înlocuirea lamelelor ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.

Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei
AVERTISMENT Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinţi din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinţi, de e x., motorul, radiatorul şi componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse.

Lăsaţi motorul să se răcească şi atingeţi numai componentele descrise în cele ce urmează.
Premise

Motorul trebuie să dispună de o jojă de ulei. Dacă nu, verificarea nivelului de ulei de motor este posibilă numai cu calculatorul de bord .

În funcție de motor, în compartimentul motorului joja de ulei se poate găsi în diverse poziții.

Perioada de așteptare înainte de verificarea nivelului de ulei cu motorul la temperatură de funcționare este de cinci minute.

Parcați autovehiculul pe o suprafață plană.
Scoateți joja de ulei și ștergeți-o.
Introduceți încet joja de ulei până la opritor în conducta de ghidare și scoateți-o din nou după trei  secunde.
 • Nivelul de ulei este în regulă: nivelul de ulei se află între și .

 • Nivelul de ulei este prea scăzut: nivelul de ulei se află la sau sub acesta.

 • Nivelul de ulei este prea ridicat: nivelul uleiului se află peste .

Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, completați cu o cantitate de 1 l de ulei de motor.
Dacă nivelul uleiului este prea ridicat, solicitați imediat eliminarea surplusului de ulei de motor într-un atelier de service de specialitate.
Verificarea nivelului uleiului de motor cu calculatorul de bord
Premise

Determinarea nivelului uleiului de motor are loc în timpul regimului de rulare. La un stil de conducere normal, determinarea nivelului uleiului de motor poate dura până la 30 de minute, la un stil de conducere mai activ, chiar mai mult.

Pentru a obține un rezultat cât mai repede posibil:
 • încălziți motorul.

 • poziționați autovehiculul pe o suprafață plană.

 • lăsați motorul să ruleze la turația de ralanti.

Calculator de bord:
Service ()
Engine oil level: ()
Pe display-ul multifuncțional apare unul dintre următoarele mesaje:
Engine oil level Measuring now () : încă nu este posibilă măsurarea nivelului uleiului. Repetați interogarea după maximum 30 de minute de rulare.
Engine oil level OK () și, pe display-ul multifuncțional, coloana de la afișajul nivelului de ulei este verde, ea aflându-se între „min” și „max”: nivelul de ulei este corect.
Engine oil level Add 1,0  () și, pe display-ul multifuncțional, coloana pentru afișarea nivelului de ulei este portocalie, ea aflându-se sub marcajul „min”: completați cu 1 l de ulei de motor.
Reduce engine oil level () și, pe display-ul multifuncțional, coloana pentru afișarea nivelului de ulei este portocalie, ea aflându-se peste marcajul „max”: ulei de motor în exces, scurgeți surplusul uleiului de motor. Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
For engine oil level turn on ignition () : cuplați aprinderea pentru a verifica nivelul uleiului de motor.
Engine oil level System inoperative () : senzorul este defect sau neconectat. Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
Engine oil level System currently unavail. () : închideți capota motorului.
Indicații cu privire la spălarea autovehiculului într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • Pentru evitarea posibilei pătrunderi a apei în autovehicul, acordați prioritate instalațiilor de spălare cu spălare preliminară controlabilă sub presiune (specificație pentru programe Cabrio).

 • renunțați obligatoriu la tratarea finală cu ceară caldă.

 • scoateți cheia pentru a vă asigura de faptul că deflectorul de vânt de pe parbriz se retrage.

 • asistentul activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC și funcția HOLD sunt dezactivate.

 • camera video 360 grade sau camera video pentru marșarier este dezactivată.

 • geamurile laterale și soft-top-ul sunt închise complet.

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătoarelor este în poziția .

 • Cheia este la o distanță de cel puțin 3 m de autovehicul, în caz contrar capota portbagajului putându-se deschide necontrolat.

 • la instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: este cuplată treapta de ralanti .

La instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: dacă în timpul spălării doriți să părăsiți autovehiculul, cheia trebuie să se afle în autovehicul. În caz contrar, va fi cuplată automat treapta de rulare .

Dacă după spălarea autovehiculului, îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele produse de ștergătoare.