Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Funkcija aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC

Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC pri slobodnoj vožnji održava podešenu brzinu. U slučaju prepoznatih vozila koja voze ispred vas, podešeno rastojanje se održava, po potrebi do zaustavljanja. U zavisnosti od rastojanja od vozila ispred vas i podešene brzine, vozilo ubrzava ili usporava. Brzina i rastojanje se podešavaju i memorišu na upravljaču.

Raspoloživa oblast brzine:
 • Vozila bez paketa pomoćnih sistema: 20 km/h–200 km/h

 • Vozila sa paketom pomoćnih sistema: 20 km/h–210 km/h

Ostale karakteristike aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC:
 • prilagođava način vožnje u zavisnosti od izabranog programa vožnje (uz uštedu goriva, komforno ili dinamično),

 • aktivira ubrzavanje do memorisane brzine, kada se uključi pokazivač pravca za prelazak u traku za preticanje.

 • Vozila sa paketom pomoćnih sistema:

  • reaguje na zaustavljena vozila u oblasti ograničenja brzine za naseljena mesta (izuzev bicikala i motocikala),

  • uzima u obzir zabrane preticanja na jednoj strani auto-puta ili na putevima sa više traka sa odvojenim kolovozima (zavisno od države).

Obratite pažnju na napomene o sistemima za vožnju i vašoj odgovornosti, u suprotnom nećete moći prepoznati opasnosti Više.

Prikazi aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC na kombinovanom instrumentu
Pomoćna grafika
Prilagođavanje brzine na osnovu deonice: Vrsta dešavanja na putu
Vozilo koje se kreće ispred vas
Skala rastojanja
Podešeno potrebno rastojanje
Prikaz promene kolovozne trake aktivnog pomoćnog sistema za promenu kolovozne trake
Trajni prikaz stanja aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC
 • (bela): Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC je izabran, potrebno rastojanje je podešeno

 • (zelena): Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC je aktivan, potrebno rastojanje je podešeno i vozilo je prepoznato

 • : Prilagođavanje brzine na osnovu deonice je aktivno

Memorisana brzina se prikazuje pored permanentnog prikaza stanja i obeležena je na brzinometru. Ukoliko je aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC pasivan, brzina se prikazuje sivom bojom.

Na auto-putevima ili magistralnim putevima, zeleni simbol vozila se ciklično prikazuje, kada je vozilo spremno za pokretanje.

Kada pedalu gasa aktivirate preko podešavanja aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC, sistem se prebacuje u pasivan režim. Na višenamenskom displeju će se prikazati poruka pasivan.

Prikaz na brzinometru

Memorisana brzina je obeležena na brzinometru. Ukoliko su brzina vozila koje se kreće ispred ili prilagođavanje brzine, zbog dešavanja na putu ispred vas, manji od memorisane brzine, na brzinometru svetle segmenti. Deaktiviranje aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC, kao i promena brzine na osnovu ručnog ili automatskog preuzimanja dozvoljene maksimalne brzine, prikazuju se u povratnoj poruci izvršene komande u jednom redu na višenamenskom displeju.

Ograničenja sistema
Rad sistema može da bude otežan ili potpuno onemogućen npr. u sledećim situacijama:
 • po snegu, kiši, magli, velikoj prašini, u slučaju zaslepljivanja, direktnih sunčevih zraka ili svetlosnih uslova u vozilu koji se često smenjuju,

 • kada se podiže prašina, npr. pri vožnjama po terenu ili na peskovitoj podlozi,

 • ako je vetrobransko staklo u području kamere zaprljano, zamagljeno, oštećeno ili zaklonjeno,

 • ako su radar-senzori prljavi ili zaklonjeni,

 • u javnim garažama ili na putevima sa velikim nizbrdicama ili usponima,

 • kod uskih vozila ispred vas, kao što su bicikli ili motori.

Osim toga, na zaleđenim ili klizavim putevima, usled kočenja ili ubrzavanja, jedan ili više točkova mogu da izgube kontakt sa podlogom i može da dođe do proklizavanja vozila.

U tim situacijama nemojte da koristite aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC.

UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled ubrzavanja ili kočenja preko aktivnog pomoćnog sistema za a održavanje rastojanja DISTRONIC
Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC može npr. u sledećim situacijama da ubrza ili zakoči:
 • kada se postupak polaska iz mesta obavlja pomoću aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC,

 • kada se poziva memorisana brzina, a ona je znatno veća ili manja od brzine kojom trenutno vozite,

 • kada aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC više ne prepoznaje vozilo ispred ili ne reaguje na objekte koji nisu od značaja.

Uvek pažljivo posmatrajte situaciju u saobraćaju i budite spremni da zakočite.
Imajte u vidu situaciju u saobraćaju pre nego što pozovete memorisanu brzinu.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled nedovoljnog usporavanja od strane aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC

Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC koči vozilo sa najviše 50% mogućeg usporavanja. Ako ovo usporavanje nije dovoljno, aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC vas upozorava vizuelno i zvučno.

Prilagodite brzinu i držite dovoljno rastojanje.
Samostalno kočite i/ili se sklonite u stranu.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled ograničene mogućnosti prepoznavanja aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC
Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC ne reaguje ili reaguje ograničeno:
 • u slučaju naizmeničnog načina vožnje ili promene kolovozne trake,

 • na pešake, životinje, dvotočkaše ili vozila koja stoje, kao ni na neočekivane prepreke,

 • na složene situacije u saobraćaju,

 • na vozila koja dolaze u susret i na ona koja dolaze iz poprečnih ulica.

U ovim situacijama, aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC ne može da vas upozori ili da interveniše.

Uvek pažljivo posmatrajte situaciju u saobraćaju i reagujte u skladu sa tim.