Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Funkcija aktivnog pomoćnog sistema za upravljanje

Aktivni pomoćni sistem za upravljanje je na raspolaganju samo do brzine od 210 km/h. Sistem vas podržava umerenim intervencijama u upravljanju pri vožnji po sredini kolovozne trake. U zavisnosti od trenutne brzine vožnje, aktivni pomoćni sistem za upravljanje se orijentiše prema vozilima koja se kreću ispred i prema oznakama kolovozne trake.

U zavisnosti od države, aktivni pomoćni sistem za upravljanje se u donjoj oblasti brzine orijentiše u odnosu na okolni saobraćaj. Ukoliko je potrebno, aktivni pomoćni sistem za upravljanje može da podrži način vožnje van sredine kolovozne trake, kako bi npr. stvorio slobodan prostor između vozila.

Ako je prepoznavanje oznaka kolovozne trake i vozila koja se kreću ispred vas otežano, aktivni pomoćni sistem za upravljanje prelazi u pasivni režim rada. Tada sistem ne pruža podršku.

Prikaz stanja aktivnog pomoćnog sistema za upravljanje na višenamenskom displeju
 •  (siva): uključen i pasivan

 •  (zelena): uključen i aktivan

 •  (crvena): prepoznavanje granica sistema

 •  (bela, crvene ruke): zahtev „Ruke na upravljač“

Prelaskom iz aktivnog u pasivno stanje, simbol se povećava i treperi. Kada je dostignuto pasivno stanje, simbol se na višenamenskom displeju prikazuje u sivoj boji.

U zavisnosti od izabranih podešavanja vozila, aktivni pomoćni sistem pri upravljanju nije na raspolaganju.

Prepoznavanje upravljanja i dodira

Potrebno je da vozač ruke stalno drži na upravljaču, kako bi u svakom trenutku mogao da upravlja i na taj način izvrši korekciju pravca ili da se zadrži u svojoj kolovoznoj traci. Vozač u svakom trenutku mora da bude spreman na promenu iz aktivnog u pasivni režim rada i obrnuto.

Ako sistem prepozna da vozač duže vreme ne upravlja sam ili ako pusti upravljač, pojaviće se prikaz . Ako vozač i dalje ne upravlja aktivno, uz optičko upozorenje dodatno će se oglasiti i upozoravajući ton.

Ako vozač duže vreme ne reaguje na ovo upozorenje, može da se uvede prinudno zaustavljanje Više.

Ako vozač daje sistemu povratnu poruku, nema upozorenja ili se ono prekida:
 • Vozač upravlja vozilom.

 • Vozač pritiska taster upravljača ili koristi Touch-Control površinu.

Ukoliko aktivni pomoćni sistem za upravljanje prepozna da je dostignuta granica sistema, uslediće optičko upozorenje i oglasiće se upozoravajući ton.

Obratite pažnju na napomene o sistemima za vožnju i vašoj odgovornosti, u suprotnom nećete moći prepoznati opasnosti Više.

Ograničenja sistema

Aktivni pomoćni sistem za upravljanje je opremljen ograničenim momentom upravljanja za poprečno vođenje. Intervencija u upravljanju možda neće biti dovoljna da se vozilo zadrži u kolovoznoj traci ili da se prođe kroz izlaze.

Rad sistema može biti otežan ili potpuno onemogućen u sledećim situacijama:
 • pri lošoj vidljivosti, npr. zbog snega, kiše, magle, velike prašine, svetlosnih uslova koji se često menjaju ili senki na kolovozu,

 • kada vozilo biva zaslepljeno, npr. saobraćajem iz suprotnog smera, direktnim sunčevim zračenjem ili odbijanjem svetlosti,

 • kada je nedovoljno osvetljen kolovoz,

 • kada je vetrobransko staklo u području kamere zaprljano, zamagljeno, oštećeno ili zaklonjeno npr. nalepnicom,

 • kada ne postoje oznake ili postoji više nejasnih oznaka kolovozne trake za jednu kolovoznu traku ili kada se oznake brzo smenjuju, npr. u području gradilišta ili odvajanja,

 • kada su istrošene, potamnele ili pokrivene oznake kolovozne trake, npr. zbog prljavštine ili snega,

 • kada je premalo odstojanje do vozila ispred i zbog toga nisu prepoznate oznake kolovozne trake,

 • na uskim kolovozima sa mnogo krivina,

 • u slučaju prepreka koje stoje na kolovoznoj traci ili koje prelaze na kolovoznu traku, kao što su npr. vertikalne oznake.

Sistem neće pružati podršku u sledećim situacijama:
 • u uskim krivinama ili prilikom skretanja,

 • pri prelasku preko raskrsnica,

 • u kružnim tokovima ili kod naplatnih stanica,

 • u režimu rada sa prikolicom,

 • ako je pritisak u pneumatiku suviše nizak.

UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled neočekivanog prekida funkcije aktivnog pomoćnog sistema pri upravljanju

Ukoliko se dostignu granice aktivnog pomoćnog sistema pri upravljanju, nije obezbeđeno da će sistem ostati aktivan ili da će zadržati kolovoznu traku.

Ruke uvek držite na upravljaču i pažljivo posmatrajte šta se dešava u saobraćaju.
Vozilom uvek upravljajte u skladu sa saobraćajnim propisima i u skladu sa situacijom.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled neočekivanih intervencija u upravljanju funkcije aktivnog pomoćnog sistema za upravljanje

Prepoznavanje oznaka kolovozne trake i objekata može da ima smetnju ili da dovede do neočekivanih intervencija upravljanjem.

Upravljajte shodno situaciji u saobraćaju.