Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Управление на светлини, стъклочистачки и климатизация
Светлини при временно паркиран автомобил, вляво
Светлини при временно паркиран автомобил, вдясно
Габаритни светлини, осветление на регистрационния номер и осветление на инструмента
Автоматични светлини за шофиране (предпочитана настройка на превключвателя за светлините)
Къси или дълги светлини
Задна светлина за мъгла
Фар за мъгла

Ако при напускане на автомобила чуете предупредителен звуков сигнал, вероятно светлините са включени.

Завъртете превключвателя за светлините на .
Изключване на стъклочистачките
Почистване на интервали, ниско
(ниска чувствителност на датчиците за дъжд)
Почистване на интервали, високо
(висока чувствителност на датчиците за дъжд)
Бавен постоянен режим на работа на стъклочистачките
Бърз постоянен режим на работа на стъклочистачките
Завъртете комбинирания превключвател в съответната позиция .
Еднократен ход на стъклочистачките:
натиснете бутона на комбинирания превключвател по посока на стрелката до първата точка на съпротивление.
Почистване:
натиснете бутона на комбинирания превключвател по посока на стрелката до втората точка на съпротивление.
Почистване на стъклата с течност за стъклочистачки
Почистване на интервали
Изключване на задната стъклочистачка
Почистване на стъклата с течност за стъклочистачки
Поставете превключвателя в съответната позиция.

При включена задна стъклочистачка в дисплей инструмента се появява символът .

Почистване с течност за стъклочистачки:
натиснете превключвателя отвъд текущата позиция докрай или и задръжте.
TEMPMATIC
Настройване на температурата още
Настройване на разпределянето на въздуха още
Настройване на количеството въздух още
Включване/изключване на охлаждането с изсушаване на въздуха още
Размразяване на челното стъкло още
Извикване на менюто на климатизацията на мултимедийната система
Включване/изключване на отоплението на задното стъкло и отоплението на огледалото още
Включване/изключване на допълнителното отопление с топла вода (автономно отопление) още
Ръчно включване/изключване на режима на рециркулация още
Извикване на менюто на мултимедийната система за отоплението отзад/климатичната система за задната част на купето
Автомобили с допълнително отопление с топла вода (автономно отопление)
Модул за управление в предната част:
Настройване на температурата вляво още
Настройване на разпределянето на въздуха още
Настройване на количеството въздух още
Автоматично регулиране на климатизацията още
Размразяване на челното стъкло още
Извикване на менюто на климатизацията на мултимедийната система
Включване или изключване на използването на остатъчната топлина още
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло и отоплението на огледалото още
Включване или изключване на допълнителното отопление с топла вода (автономното отопление) още
Ръчно включване или изключване на режима на рециркулация още
Извикване на менюто на мултимедийната система за климатичната система за задната част на купето
Настройване на температурата вдясно още
Автомобили без допълнително отопление с топла вода (автономно отопление)
Модул за управление в предната част:
Настройване на температурата вляво още
Настройване на разпределянето на въздуха още
Настройване на количеството въздух още
Автоматично регулиране на климатизацията още
Размразяване на челното стъкло още
Извикване на менюто на климатизацията на мултимедийната система
Включване или изключване на използването на остатъчната топлина още
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло и отоплението на огледалото още
Включване/изключване на охлаждането с изсушаване на въздуха още
Ръчно включване или изключване на режима на рециркулация още
Извикване на менюто на мултимедийната система за климатичната система за задната част на купето
Настройване на температурата вдясно още