Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • G-klasa
 • Terensko vozilo
 • 04/2020
app store google play
X

Štampanje
Pokretanje automatskog traženja benzinske stanice
Preduslovi
 • Automatsko traženje benzinske stanice je uključeno Više.

Situacija u vožnji

Odvija se navođenje ka cilju. Nivo napunjenosti rezervoara za gorivo je dostigao rezervu goriva.

Prikazuje se poruka Rezerva goriva u rezervoaru. Da li želite da pokrenete traženje benzinskih stanica?.

Izaberite Da.

Počinje automatsko traženje benzinske stanice. Raspoložive benzinske stanice se prikazuju duž putanje i u okolini trenutne pozicije vozila.

Izaberite benzinsku stanicu.

Prikazuje se adresa benzinske stanice.

Ako navođenje ka cilju nije aktivno, izaberite Pokretanje vođenja do cilja.

Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao cilj. Započinje navođenje ka cilju.

ili
Ako je navođenje ka cilju aktivno, izaberite Pokretanje novog vođenja ka cilju ili Postavi kao sledeći međucilj.

Pokretanje novog vođenja ka cilju: Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao novi cilj. Prethodni ciljevi i međuciljevi se brišu. Počinje navođenje ka cilju do benzinske stanice.

Postavi kao sledeći međucilj: Izabrana benzinska stanica se postavlja kao sledeći međucilj. Započinje navođenje ka cilju.

Ako već postoje četiri međucilja:
Na upitu izaberite Da.

Izabrana benzinska stanica se postavlja na poziciju 1 u meniju „Međuciljevi“. Međucilj 4 se briše. Započinje navođenje ka cilju.

Sipanje goriva u vozilo
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije zbog goriva

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbegavajte vatru, otvoreni plamen, pušenje i varničenje.
Pre i za vreme punjenja, isključite paljenje i grejanje u mestu ako je uključeno.
UPOZORENJE Opasnost od povreda zbog goriva

Goriva su otrovna i štetna po zdravlje.

Obavezno sprečite da gorivo dođe u kontakt s kožom, očima ili odećom ili da ga progutate.
Nemojte udisati isparenja goriva.
Decu držite dalje od goriva.
Vrata i prozore držite zatvorenim dok sipate gorivo.

Ako ste vi ili neka druga osoba došli u kontakt s gorivom, uradite sledeće:

vodom i sapunom što pre isperite gorivo sa kože,
ako vam je gorivo dospelo u oči, isperite oči temeljno čistom vodom, odmah potražite lekarsku pomoć,
ako ste progutali gorivo, odmah potražite lekarsku pomoć, ne izazivajte povraćanje,
odmah zamenite odeću koja je nakvašena gorivom.
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije usled elektrostatičkog punjenja

Elektrostatičko punjenje može da zapali isparenja goriva.

Pre nego što otvorite poklopac rezervoara ili uzmete u ruke pištolj za sipanje goriva, dodirnite metalnu karoseriju vozila.
Da biste izbegli ponovno elektrostatičko punjenje, tokom sipanja goriva, nemojte da se vraćate u vozilo.
UPOZORENJE Opasnost od požara zbog smeše goriva

Vozila sa dizel motorom:

Kada motor radi, komponente sistema izduvnih gasova mogu neprimetno da počnu da se zagrevaju.

Nikada nemojte sipati benzin.
Dizel gorivu nikada nemojte dodavati benzin.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa benzinskim motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo bezolovno gorivo Super sa niskim sadržajem sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 228 ili je istog kvaliteta.

Gorivo ove specifikacije može da sadrži do 10% etanola. Vozilo može da koristi E10.

Nikako nemojte sipati sledeća goriva:
 • dizel,

 • normalni benzin sa malim oktanskim brojem 91 ROZ,

 • benzin koji sadrži više od 10 zapreminskih % etanola, npr. E15, E20, E85, E100,

 • benzin koji sadrži više od 3 zapreminskih % metanola, npr. M15, M30,

 • benzin sa dodacima koji sadrže metal.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

Nemojte uključivati paljenje.
Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa dizel-motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo dizel-gorivo bez sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 590 ili je istog kvaliteta.

U zemljama gde dizel-gorivo bez sumpora nije dostupno sipajte isključivo dizel-gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ispod 50  ppm.

Vozila bez filter čestica čađi: sipajte isključivo dizel-gorivo sa sadržajem sumpora ispod 500  ppm.
Nikako ne točite sledeća goriva:
 • benzin,

 • dizel-gorivo za brodske motore,

 • lož-ulje,

 • čist biodizel ili biljno ulje,

 • petrolej ili kerozin.

Ako ste greškom sipali pogrešno gorivo:

nemojte uključivati paljenje,
kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
NAPOMENA U vozila sa benzinskim motorom nemojte da sipate dizel-gorivo
Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:
 • Nemojte uključivati paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe do motora.

  Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki.

Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
Ostavite rezervoar za gorivo kao i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Nemojte da sipate benzin u vozila sa dizel-motorom
Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:
 • Nemojte uključivati paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe u sistem goriva.

  Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki.

Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
Ostavite rezervoar za gorivo kao i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Oštećenje sistema goriva zbog prepunjenog rezervoara za gorivo
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.

Ukoliko ste natočili previše goriva, npr. usled neispravnog sistema za sipanje:

Nemojte uključivati paljenje.
Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
Preduslovi
 • Vozilo je otključano.

Nemojte da se vraćate u vozilo tokom sipanja goriva. Moglo bi ponovo da se formira elektrostatičko punjenje.

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima i gorivu.

Preporučeni oktanski broj za vaše vozilo možete pronaći na pločici sa napomenom na vratancima rezervoara.

Vratanca rezervoara
Poklopac rezervoara
Vrsta goriva
QR kod za mapu spasavanja
Tabela pritiska u pneumaticima
Pritisnite zadnji deo vratanca rezervoara .
Poklopac rezervoara okrenite nalevo i skinite ga.
Gurnite nastavak pištolja za sipanje do kraja u otvor rezervoara, zakačite ga i sipajte gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.

Vozila sa dizel-motorom: Otvor rezervoara je konstruisan za sipanje goriva na aparatima za dizel-gorivo.

Vozila sa dizel-motorom: Kada je rezervoar za gorivo potpuno ispražnjen, dopunite ga sa najmanje 5 l dizel-goriva.

Vozila sa dizel-motorom: Prilikom točenja iz kanistra upotrebite nastavak za sipanje velikog prečnika za vozila sa dizel-motorom. U suprotnom, nastavak za sipanje nećete moći da gurnete u otvor rezervoara.

Poklopac rezervoara postavite na otvor rezervoara i okrećite ga nadesno, dok ne čujete da je ulegao u svoje mesto.
Zatvorite vratanca rezervoara .

Pre zaključavanja vozila, zatvorite vratanca rezervoara.

Resetovanje vrednosti u meniju „Putovanje“ putnog računara
Putni računar:
Putovanje

Može doći do odstupanja u načinu na koji je prikazan glavni meni. Zato obratite pažnju na pregled menija na displeju sa instrumentima Više.

Možete da resetujete vrednosti sledećih funkcija:
 • Dnevna kilometraža

 • Višenamenski računar za čuvanje i praćenje podataka vožnje Od starta i Od resetovanja

 • Prikaz ECO Više.

Izbor funkcije koju treba resetovati:
Prevucite prstom nagore ili nadole po Touch- Control površini na levoj strani.
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.
Izaberite Da.
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.

Ako Touch-Control površinu na levoj strani duže pritiskate, vrednosti funkcije se odmah resetuju.

Dolivanje AdBlue® tečnosti
NAPOMENA Oštećenje motora usled AdBlue® tečnosti u gorivu.
AdBlue® ne sme da se sipa u rezervoar za gorivo.
AdBlue®sipajte samo u AdBlue® rezervoar.
Izbegavajte da prepunite AdBlue® rezervoar.
NAPOMENA Kontaminacija unutrašnjosti vozila usled curenja AdBlue® tečnosti
Pažljivo zatvorite AdBlue® bocu nakon punjenja.
Izbegavajte stalni transport AdBlue® boce u vozilu.
Preduslovi
 • Vozilo je otključano.

Sledeće poruke koje se jedna za drugom pojavljuju na višenamenskom displeju zahtevaju dopunu rezervoara za AdBlue® tečnost:
 • Dolijte AdBlue pogled. Uputstvo za vozilo. Rezerva AdBlue® tečnosti se spustila ispod oznake za rezervu. Odmah dolijte AdBlue® tečnost.

 • Dolijte AdBlue Pom. rež. rada za XXX km  pogled. uputstvo za rukov.. Mala zaliha AdBlue® tečnosti dovodi do ograničenja snage nakon prikazane preostale deonice puta. Odmah dolijte AdBlue® tečnost.

 • Dolijte XX,X  AdBlue P. rež. r.: maks. XXX km/h  St. nije mog. za XXX km . Mala zaliha AdBlue® tečnosti dovodi do ograničenja snage počevši od prikazane brzine. Nakon prikazane preostale deonice puta više nije moguće pokretanje motora. Dolijte najmanje prikazanu količinu AdBlue® tečnosti.

 • Dolijte XX,X  AdBlue UKLJ. palj., saček. 60 s jer start inače neće biti mog.. Rezerva AdBlue® tečnosti je potrošena. Više ne možete da pokrenete motor. Dolijte najmanje prikazanu količinu AdBlue® tečnosti. Ponovo uključite paljenje na oko 60 sekundi. Pokrenite motor.

Domet i nivo za AdBlue® tečnost možete da prikažete na višenamenskom displeju u meniju Servis.

Prikazani domet AdBlue® tečnosti veoma zavisi od načina vožnje i uslova rada. Zbog toga stvarni domet može da se razlikuje od navedenog.

Otvaranje poklopca rezervoara za AdBlue® tečnost
Pritisnite zadnji deo vratanca rezervoara .
Poklopac rezervoara za AdBlue® tečnost okrenite nalevo i skinite ga.

Poklopac rezervoara za AdBlue® tečnost možete da odložite i na držač poklopca rezervoara na kraku šarke vratanaca rezervoara.

Dolivanje AdBlue® tečnosti
Odvrnite zatvarač kanistera za dopunu AdBlue® tečnosti .
Postavite crevo za jednokratnu upotrebu na otvor kanistera za dopunu AdBlue® tečnosti i rukom ga čvrsto zavrnite.
Crevo za jednokratnu upotrebu čvrsto zavrnite na nastavak za sipanje na vozilu.
Podignite kanister za dopunu AdBlue® tečnosti i nagnite ga.

Kada se rezervoar za AdBlue® tečnost potpuno napuni, postupak punjenja se zaustavlja.

Kanister za dopunu AdBlue® tečnosti može da se skine, kada je delimično ispražnjen.

Crevo za jednokratnu upotrebu i kanister za dopunu AdBlue® tečnosti obrnutim redosledom odvrnite i zatvorite.
Poklopac rezervoara za AdBlue® postavite na otvor rezervoara i okrenite ga nadesno.
Zatvorite vratanca rezervoara.
Uključite paljenje i sačekajte najmanje 60 sekundi.

Ukoliko zbog praznog rezervoara za AdBlue® pokretanje vozila nije bilo moguće, potrebno je oko 60 sekundi dok se ne registruje dopunjavanje.

Pokrenite vozilo.

Izbegavajte da u vozilu stalno vozite sa sobom bocu za dopunu AdBlue® tečnosti.

Sipanje tečnosti u uređaj za pranje stakala
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Postoji opasnost da pokretni delovi nekoga povrede

Komponente u motornom prostoru mogu da nastave da rade i kad je paljenje isključeno ili mogu da se spontano ponovo pokrenu.

Pre nego što se izvrše radovi u motornom prostoru, obratite pažnju na sledeće:

Isključite paljenje.
Nikada rukom ne posežite u oblast opasnosti pokretnih komponenata, npr. u područje obrtanja ventilatora.
Skinite nakit i satove.
Delovi odeće treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Poklopac okrenite nalevo i skinite ga.
Dolijte vodu za pranje.
Postavite poklopac i okrećite ga nadesno, sve dok ne ulegne.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
Obratite pažnju na informacije o servisnom prikazu.
Servisni prikaz
Skinite zaštitnu foliju servisnog prikaza sa vrha novih montiranih metlica brisača.

Ako se boja servisnog prikaza promeni iz crne u žutu, treba da zamenite metlice brisača.

Trajanje promene boje varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

Provera nivoa ulja u motoru pomoću putnog računara
Preduslovi
 • Motor je zagrejan.

 • Vozilo je zaustavljeno na ravnoj podlozi.

 • Motor radi sa brojem obrtaja praznog hoda.

Određivanje nivoa ulja u motoru se vrši u režimu vožnje. Kod normalnog načina vožnje, određivanje nivoa ulja u motoru može da traje do 30 minuta, kod aktivnog načina vožnja može da traje i duže.

Pre svake vožnje po terenu motorno ulje morate dopuniti do maksimalnog nivoa.

Nakon prve provere pomoću putnog računara sačekajte najmanje pet minuta. Zatim izvršite drugi upit i dolijte motorno ulje prema zahtevima.

Putni računar:
Servis
Nivo motornog ulja
Na višenamenskom displeju se prikazuje jedna od sledećih poruka:
 • Nivo motornog ulja Merenje je u toku: još nije moguće merenje nivoa ulja.

Ponovite upit posle maksimalno 30 minuta vožnje.
 • Nivo motornog ulja u redu i stubić za prikaz nivoa ulja na višenamenskom displeju je zelene boje i nalazi se između oznaka „min“ i „max“: Nivo ulja je u redu.

Ako stubić pokazuje minimum: Dolijte oko 1 l motornog ulja.
Ako je stubić u sredini: Dolijte oko 0,5 l motornog ulja.
 • Dopunite nivo motor. ulja 1,0  i stubić za prikaz nivoa ulja na višenamenskom displeju je narandžaste boje i nalazi se ispod oznake „min“:

Dolijte 1 l motornog ulja.
 • Smanjite nivo motornog ulja i stubić za prikaz nivoa ulja na višenamenskom displeju je narandžaste boje i nalazi se iznad oznake „max“:

Ispustite višak dolivenog motornog ulja. U tu svrhu potražite pomoć u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
 • Za prikaz nivoa motornog ulja uključite kontakt

Kako biste proverili nivo ulja u motoru, uključite paljenje.
 • Nivo motornog ulja Sistem nije u funkciji: Senzor za nivo ulja je pokvaren ili nije priključen.

Potražite pomoć u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
 • Nivo motornog ulja Sistem tren. nije u funkciji

Zatvorite poklopac motora.
Napomene za pranje vozila u auto-perionici
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zbog smanjenog dejstva sistema za kočenje posle pranja vozila

Nakon pranja vozila vaše kočnice imaju smanjeno dejstvo kočenja.

Nakon pranja vozila kočite uz pažljivo praćenje situacije u saobraćaju, dok se ponovo ne uspostavi puno dejstvo kočenja.
NAPOMENA Oštećenja zbog samostalnog kočenja
Ukoliko je uključena neka od sledećih funkcija, vozilo u određenim situacijama koči automatski:
 • Aktivni pomoćni sistem pri kočenju

 • Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC

 • HOLD-funkcija

 • Aktivni pomoćni sistem pri parkiranju

Da biste izbegli oštećenja na vozilu, isključite te sisteme u sledećim ili sličnim situacijama:

prilikom šlepovanja,
u auto-perionici.
NAPOMENA Oštećenja usled neodgovarajuće auto-perionice
Pre ulaska vozilom u auto-perionicu, uverite se da je auto-perionica prilagođena dimenzijama vozila.
Vodite računa da ima dovoljno odstojanja od tla između poda i šina za vođenje u auto-perionici.
Vodite računa da je dovoljna širina prolaza auto-perionice, posebno širina šina za vođenje.
Kako biste izbegli oštećenja na svom vozilu, pre pranja u auto-perionici, obratite pažnju na sledeće:
 • Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC je isključen.

 • HOLD-funkcija je isključena.

 • Kamera za 360° ili kamera za vožnju unazad treba da bude isključena.

 • Bočni prozori i klizni krov moraju biti u potpunosti zatvoreni.

 • Ventilatori za ventilaciju i grejanje moraju biti isključeni.

 • Prekidač brisača treba da bude u položaju .

 • U auto-perionicama sa uređajem za vuču: treba da bude podešen prazan hod .

U auto-perionicama sa uređajem za vuču: ukoliko želite da napustite vozilo dok pranje traje, vodite računa o tome da se ključ nalazi u vozilu. U suprotnom, automatski se prebacuje u parking položaj .

Ako nakon pranja vozila uklonite vosak sa vetrobranskog stakla i sa gumica metlica brisača, sprečićete stvaranje pruga i smanjićete buku brisača.