Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Sprinter
 • Transporter
 • 06/2019
app store google play
X

Tipărire
Activarea sau dezactivarea instalației de avertizare intermitentă
Activare și dezactivare:
apăsați tasta .

Dacă semnalizați când instalația de avertizare intermitentă este activată, se aprind doar lămpile de semnalizare intermitentă de pe partea respectivă a autovehiculului.

Lumina intermitentă de avertizare se activează automat în următoarele situații:
 • airbag-ul s-a declanșat

 • autovehiculul a fost frânat puternic la o viteză de peste 70 km/h, până la oprirea acestuia.

Dacă s-a activat automat instalația de avertizare intermitentă, apăsați comutatorul instalației de avertizare intermitentă pentru a o dezactiva.

Lumina intermitentă de avertizare se oprește automat, dacă după o frânare totală, se atinge din nou o viteză de peste 10 km/h.

Instalația de avertizare intermitentă funcționează și când autovehiculul este oprit.

Scoaterea și depozitarea extinctorului
AVERTIZARE Pericol de accident din cauza extinctoarelor fixate incorect în spațiul pedalier al șoferului

Un extinctor din spațiul pedalier al șoferului poate limita cursa pedalei sau poate bloca apăsarea completă a pedalei.

Aceasta pune în pericol siguranța funcționării și a traficului.

În plus, extinctorul din spațiului pedalier al șoferului poate fi aruncat și îl poate răni pe șofer sau pe ceilalți ocupanți ai autovehiculului.

Depozitați și fixați extinctorul corect în suport.
Nu scoateți extinctorul în timpul cursei.
Scoatere
Trageți în sus eclisele de la suportul extinctorului .
Scoateți extinctorul.
Depozitare
Depozitați extinctorul.
Apăsați în jos eclisele de la suportul extinctorului .

În cazul unui autovehicul cu volan pe dreapta, extinctorul se găsește la scaunul însoțitorului, în direcția de mers, pe stânga.

Scoaterea triunghiului reflectorizant

Triunghiul reflectorizant se află în compartimentul de depozitare al ușii însoțitorului.

Scoaterea triunghiului reflectorizant din compartimentul de depozitare.
Scoaterea trusei de prim ajutor

Trusa de prim ajutor se află în compartimentul de depozitare din ușa însoțitorului.

Scoateți trusa de prim ajutor din compartimentul de depozitare.
Coduri QR pentru cartela de salvare

Etichetele cu codul QR-Code sunt lipite pe stâlpul B de pe partea șoferului și partea însoțitorului. În cazul unui accident, serviciile de intervenție pot determina rapid cu ajutorul codurilor QR cartela de salvare corespunzătoare pentru autovehiculul dumneavoastră. Cartela de salvare curentă conține în formă compactă cele mai importante informații cu privire la autovehiculul dumneavoastră, de ex., traseul cablurilor electrice.

Informații suplimentare obțineți de la Homepage Mercedes-Benz - cartelă salvare.

Pornirea asistată și încărcarea bateriei de 12‑V‑
Pentru încărcarea bateriei și pornirea asistată, utilizați întotdeauna punctul terminal pentru pornire asistată din compartimentul motorului.
INDICAŢIEAvarierea bateriei din cauza supratensiunii

La încărcarea cu redresoare fără tensiune de încărcare limitată, se poate avaria bateria sau sistemul electronic al vehiculului.

Utilizaţi numai redresoare cu o tensiune de încărcare maximă de 14,8 V.
AVERTISMENT Pericol de explozie din cauza hidrogenului gazos aprins

O baterie produce hidrogen gazos în timpul procesului de încărcare. În cazul în care cauzaţi un scurtcircuit sau se formează scântei, se poate aprinde hidrogenul gazos.

Aveţi grijă, ca polul plus al unei baterii conectate, să nu intre în contact cu componentele autovehiculului.
Nu aşezaţi niciodată obiecte metalice sau unelte pe baterie.
La prinderea‑ şi desprinderea în/din cleme a bateriei, respectaţi în mod obligatoriu ordinea descrisă a bornelor autovehiculului.
La pornirea asistată aveţi întotdeauna grijă, să conectaţi numai bornele bateriei cu polaritate identică.
La pornirea asistată respectaţi în mod obligatoriu ordinea descrisă pentru prinderea‑ şi desprinderea în/din cleme a bateriei.
Nu prindeţi‑ sau desprindeţi clemele bateriei cu motorul pornit.
AVERTISMENT Pericol de explozie la procesul de încărcare şi la pornirea asistată

La procesul de încărcare şi la pornirea asistată se poate elimina un amestec gazos exploziv al bateriei.

Evitaţi în mod obligatoriu focul, lumina deschisă, formarea de scântei şi fumatul.
La procesul de încărcare şi la pornirea asistată asiguraţi o ventilare suficientă.
Nu vă aplecaţi deasupra unei baterii.
AVERTISMENT Pericol de explozie în cazul bateriei îngheţate

O baterie descărcată poate îngheţa încă de la temperaturi apropiate de punctul de îngheţ.

Dacă oferiţi asistenţă la pornire sau încărcaţi bateria în acest caz, se pot elimina gaze ale bateriei.

Lăsaţi întotdeauna o baterie îngheţată să se dezgheţe înaintea încărcării sau pornirii asistate.

Dacă la temperaturi mai mici sau egale cu punctul de îngheț, lămpile de avertizare/martor de la display-ul panoului de instrumente nu se aprind, este cel mai probabil ca bateria să fie înghețată.

În acest caz, respectați următoarele puncte:
 • nu activați pornirea asistată și nu încărcați bateria.

 • durata de viață a unei baterii dezghețate poate să fie redusă drastic.

 • comportamentul la pornire se poate înrăutăți, în special la temperaturi joase.

 • se recomandă verificarea unei baterii dezghețate la un atelier de service de specialitate autorizat.

INDICAŢIEAvariere în urma multor sau lungilor tentative de pornire

În urma multor sau lungilor tentative de pornire se poate avaria catalizatorul din cauza carburantului nears.

Evitaţi tentativele de pornire multe şi lungi.
Respectați următoarele puncte la pornirea asistată și încărcarea bateriei:
 • utilizați doar cabluri pentru pornirea asistată/încărcare nedeteriorate, cu o secțiune transversală suficientă și cu cleme de baterie izolate.

 • părțile neizolate ale clemelor de baterie nu vor intra în contact cu alte piese metalice în timp ce cablurile pentru pornirea asistată/încărcare sunt conectate la baterie/punctul terminal pentru pornire asistată.

 • cablurile pentru pornirea asistată/încărcare nu vor intra în contact cu piese care se pot mișca atunci când motorul este pornit

 • asigurați-vă întotdeauna că nici dumneavoastră și nici bateria nu v-ați încărcat electrostatic.

 • evitați obligatoriu focul și flacăra deschisă.

 • nu vă aplecați deasupra unei baterii.

 • La încărcare: utilizați numai redresoare verificate și omologate de Mercedes-Benz și citiți instrucțiunile de exploatare a redresorului, înainte de a încărca bateria.

La pornirea asistată, respectați suplimentar următoarele puncte:
 • pornirea asistată poate fi efectuată numai cu ajutorul unor baterii cu o tensiune nominală de 12 V‑‑.

 • autovehiculele nu trebuie să se atingă.

Autovehicul cu comutator principal al bateriei:
verificați dacă este pornit comutatorul principal al bateriei mai multe.
Asigurați autovehiculul acționând frâna de parcare.
Autovehicule cu cutia de viteze automată:
cuplați cutia de viteze în poziția .
Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplați treapta de ralanti.
Decuplați aprinderea și toți consumatorii electrici.
Deschideți capota motorului mai multe.
Punct terminal pentru pornire asistată (exemplu)

Autovehicule cu volan pe dreapta: punctele terminale pentru pornirea asistată pot fi pe partea opusă.

Scoateți capacul contactului plus al bateriei externe.
Conectați clema polului plus a cablului de pornire asistată/încărcare mai întâi la contactul plus al bateriei externe.
Cu clema polului plus a cablului pentru pornire asistată, împingeți spre dreapta capacul roșu de la punctul terminal pentru pornire asistată , printr-o rotație.
Conectați clema polului plus la contactul plus al punctului terminal pentru pornire asistată .
La pornirea asistată:
lăsați motorul autovehiculului care oferă asistență să funcționeze la turația de ralanti.
Conectați polul minus al bateriei externe și punctul de masă al autovehiculului propriu cu cablul pentru pornirea asistată/încărcare. Începeți cu bateria externă.
La pornirea asistată:
porniți motorul autovehiculului propriu.
La încărcare:
începeți procedura de încărcare.
La pornirea asistată:
lăsați motoarele să funcționeze câteva minute.
La pornirea asistată:
înaintea deconectării cablului pentru pornirea asistată, activați un consumator electric al autovehiculului propriu, de ex. încălzirea lunetei sau iluminatul.

Dacă procedura de pornire asistată/încărcare este încheiată:

Desprindeți cablul de pornire asistată/încărcare mai întâi de la punctul de masă și polul minus al bateriei externe, apoi de la contactul plus al punctului terminal pentru pornire asistată și polul plus al bateriei externe. Începeți de fiecare dată de la contactele autovehiculului propriu.

La deconectarea clemei polului plus de la punctul terminal pentru pornire asistată , capacul roșu revine în poziția sa inițială.

Informații suplimentare obțineți de la un atelier de service de specialitate autorizat.

Indicații privind siguranțele electrice
AVERTISMENT Pericol de accidentare‑ şi de rănire, în cazul în care conductele sunt suprasolicitate

În cazul în care manipulaţi o siguranţă defectă, şuntaţi sau montaţi o siguranţă cu un amperaj mai mare, conductele electrice pot fi suprasolicitate.

Astfel, se poate produce un incendiu.

Întotdeauna înlocuiţi siguranţele defecte cu siguranţe recomandate, care au amperaj corespunzător.
INDICAȚIE Avariere din cauza siguranțelor incorecte

Componentele sau sistemele electrice pot fi deteriorate din cauza siguranțelor incorecte.

Utilizați numai siguranțe omologate de Mercedes-Benz , cu amperajul specificat.

Siguranțele electrice ale autovehiculului dumneavoastră servesc la decuplarea circuitelor electrice defecte. O siguranță declanșată are ca efect anularea componentelor următoare și a funcțiilor acestora.

Siguranțele arse trebuie înlocuite cu siguranțe echivalente, recunoscute după culoare și valoarea siguranței. Schema de configurare a siguranțelor și alte indicații privind siguranțele electrice și releele sunt disponibile în ghidarea suplimentară „Configurație siguranțe“.

INDICAŢIE Deteriorare sau căderea funcţiilor din cauza umezelii

Umezeala poate provoca căderea funcţiilor sau deteriorarea instalaţiei electrice.

Dacă deschideţi cutia de siguranţe, aveţi grijă ca umezeala să nu pătrundă în cutia de siguranţe.
La închiderea cutiei de siguranţe, aveţi grijă ca garnitura de etanşare a capacului cutiei de siguranţe să se aşeze bine pe cutia de siguranţe.

Dacă o siguranță nou montată se arde din nou, solicitați unui atelier de service de specialitate autorizat constatarea și remedierea cauzei.

Asigurați-vă de următoarele înaintea înlocuirii siguranței:
 • autovehiculul este asigurat împotriva pornirii de pe loc.

 • sunt opriți toți consumatorii electrici.

 • Aprinderea este decuplată.

Siguranțele electrice sunt dispuse în diverse cutii de siguranțe:
 • Cutia de siguranțe din spațiul pentru picioare al însoțitoruluimai multe

 • Cutia de siguranțe din cutia scaunului șoferului mai multe

Indicații în cazul unei pene de anvelopă
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza unor anvelope fără presiune

O anvelopă fără presiune afectează puternic caracteristicile de conducere, precum direcția‑ și comportamentul la frânare al autovehiculului.

Nu conduceți cu o anvelopă depresurizată.
Înlocuiți anvelopa depresurizată cu roata de rezervă sau înștiințați un atelier de service de specialitate autorizat.
În funcție de echiparea autovehiculului, aveți următoarele posibilități în cazul unei pene de anvelopă:
 • Autovehicule cu Mercedes PRO connect: în caz de pană puteți iniția un apel în caz de defecțiune prin intermediul tastei de apel de service de la unitatea de comandă din plafon mai multe.

 • Toate autovehiculele: înlocuiți roata mai multe.

Privire de ansamblu sculă pentru înlocuirea roții
O sculă necesară pentru înlocuirea roții poate fi de ex.:
 • Cric

 • Cheie de roată

Sarcina portantă maximă a cricului se găsește pe eticheta adezivă de pe cric.

Cricul nu necesită revizie. Adresați-vă unui atelier de specialitate calificat în cazul unei disfuncționalități.

Autovehicule cu tracțiune pe spate

Scula pentru înlocuirea roții se află în compartimentul de depozitare deasupra treptei de acces de la ușa însoțitorului și în compartimentul de depozitare de pe partea însoțitorului în spațiul pentru picioare.

Autovehicule cu tracțiune pe față

Scula pentru înlocuirea roții se află în spatele scaunului șoferului.

Privire de ansamblu asupra metodelor de tractare admise

În caz de defecțiune, Mercedes-Benz vă recomandă să transportați autovehiculul, în loc să îl tractați.

INDICAŢIE Avarierea autovehiculului în urma tractării necorespunzătoare
Respectaţi indicaţiile şi instrucţiunile privind tractarea.
INDICAȚIE Avarii în urma împingerii autovehiculului

Dacă un autovehicul cu tracțiune pe față și cutie de viteze automată este împins sau tractat prea departe și prea repede cu motorul oprit, poate fi avariat.

Nu împingeți autovehiculul mai mult de 15 m, cel mult la viteza de mers.

Autovehicule cu cutie de viteze automată și tracțiune pe spate: în caz de defecțiune, cutia de viteze automată poate fi blocată în poziția .

Dacă cutia de viteze automată nu se poate cupla pe poziția , atunci transportați autovehiculul mai multe. Pentru transportarea autovehiculului aveți nevoie de un autovehicul de tractare cu dispozitiv de ridicat.

Autovehicule cu cutie de viteze automată și tracțiune pe față: în caz de defecțiune, cutia de viteze automată poate fi blocată în poziția . Puteți anula mecanic blocarea parcării mai multe.

Dacă cutia de viteze automată nu se poate cupla pe poziția , atunci transportați autovehiculul mai multe. Pentru transportarea autovehiculului aveți nevoie de un autovehicul de tractare cu dispozitiv de ridicat.

Cutie de viteze manuală

Ambele punți pe sol

Punte față ridicată

Punte spate ridicată

Da, maximum 100 km cu 50 km/h

Da, maximum 100 km cu 50 km/h

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Cutie de viteze automată și tracțiune pe spate

Ambele punți pe sol

Punte față ridicată

Punte spate ridicată

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Da, când volanul este fixat în poziție centrală cu un dispozitiv de blocare a volanului

Cutie de viteze automată și tracțiune pe față

Ambele punți pe sol

Punte față ridicată

Punte spate ridicată

Nu (cu motorul oprit)

Da (cu motorul în funcțiune), maximum 5 km cu 20 km/h

Da

Nu (cu motorul oprit)

Da (cu motorul în funcțiune), maximum 5 km cu 20 km/h

Tracțiune integrală

Ambele punți pe sol

Punte față ridicată

Punte spate ridicată

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Nu

Nu

Tractare cu puntea ridicată: tractarea trebuie efectuată de o firmă de tractări.