Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Sprinter
 • Transporter
 • 06/2020
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai multe .

Situație de rulare

Nivelul de combustibil din rezervor ajunge la rezerva de combustibil.

În display-ul media este afișată următoarea notificare: Rezervă de combustibil Apăsați aici pentru a căuta benzinării.

Confirmați notificarea.

Căutarea automată a benzinăriilor începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați o benzinărie.

Se afișează adresa benzinăriei.

Calculați traseul mai multe.

Benzinăria este setată ca destinație sau ca cea mai apropiată destinație intermediară.

Dacă deja există patru destinații intermediare:
selectați Da la interogare.

Benzinăria este înregistrată în vederea de ansamblu a traseelor. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Alimentarea autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
AVERTIZARE Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Când motorul este pornit, componentele instalației de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Deteriorare din cauza combustibilului pe suprafețe vopsite
Nu vărsați combustibil pe suprafețele vopsite.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Afectarea mediului înconjurător din cauza manipulării neconforme a combustibilului

În cazul manipulării neconforme, combustibilii periclitează oamenii și mediul înconjurător.

Nu lăsați combustibilii să ajungă în canalizare, în apele de suprafață, în apa freatică sau în sol.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

 • Încălzirea suplimentară este dezactivată.

 • Aprinderea este decuplată.

 • Ușa față stânga este deschisă.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul. Astfel, ați putea să vă încărcați la loc electrostatic.

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai multe.

Clapeta rezervorului
Capacul rezervorului

Clapeta rezervorului se află în partea stângă a ușii față, în direcția de mers. Poziția capacului rezervorului este afișată și pe display-ul panoului de instrumente . Săgeata de pe pompa de carburant indică partea autovehiculului.

Deschideți clapeta rezervorului .
Rotiți înspre stânga și scoateți capacul rezervorului .
Închideți toate ușile autovehiculului, pentru ca în habitaclu să nu pătrundă vapori de combustibil.
Împingeți complet în locașul de alimentare, fixați ștuțul de umplere al pistolului de alimentare și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil până când se decuplează pistolul de alimentare.
Așezați și rotiți spre dreapta capacul rezervorului .

Un zgomot specific semnalează faptul că capacul rezervorului de combustibil este închis complet.

Deschideți ușa față stânga.
Închideți clapeta rezervorului .

Autovehicule cu motor diesel și cu blocarea alimentării greșite cu benzină: locașul de alimentare este configurat pentru alimentarea la coloanele cu pistol de alimentare cu motorină pentru autoturisme.

Autovehicule cu motor diesel fără blocare la alimentare greșită: alimentare preferată la o pompă de combustibil diesel pentru camioane. Puteți alimenta și la o pompă de combustibil diesel pentru camioane.

Dacă rezervorul de combustibil este golit complet, alimentați cu minim 5 l combustibil.

Autovehiculele cu operare mixtă pot fi recunoscute după autocolantul „Ethanol up to E85!” pe capacul rezervorului.

Resetarea valorilor din meniul Călătorie al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Călătorie

Poate să difere modul de scriere a meniului principal afișat. De aceea trebuie să observați vederea de ansamblu asupra meniului pentru display-ul panoului de instrumente mai multe.

Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • Distanță parcursă zilnic:

  • Resetați distanța parcursă zilnic?

 • Calculator date de parcurs:

  • De la pornire

  • De la resetare

 • Afișaj ECO

Selectați funcția care trebuie resetată și confirmați selecția.
Confirmați interogarea Resetați valorile? cu Da.
Verificarea presiunii în anvelope cu controlul presiunii în anvelope
Premise
 • Aprinderea este cuplată.

Calculator de bord:
Service
Anvelope
Apare unul dintre următoarele afișaje:
 • presiune curentă în anvelopă și temperatura fiecărei roți

Display color pe panoul cu instrumente
 • presiune curentă în anvelopa fiecărei roți

Display alb-negru pe panoul cu instrumente
 • Afișajul pres. anvelope apare după câteva minute de rulare: procedeul de învățare a sistemului nu este încă încheiat. Presiunile în anvelope se supraveghează deja din acel moment.

Comparați presiunea în anvelope cu presiunea în anvelope pentru starea de funcționare curentă mai multe. În acest context, respectați indicațiile cu privire la temperatura în anvelope mai multe.

Valorile afișate pe display-ul multifuncțional pot diferi față de cele ale manometrului de verificare a presiunii în anvelope, deoarece acestea se referă la nivelul mării. Și în locații aflate la altitudine manometrele indică o presiune mai mare în anvelope, în raport cu calculatorul de bord. Nu reduceți presiunea în anvelope în acest caz.

Respectați obligatoriu și următoarea temă implicită:
 • Indicații cu privire la presiunea în anvelope mai multe

Completare cu AdBlue®
INDICAȚIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în combustibil
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitați supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAȚIE Habitaclul autovehiculului se poate murdări dacă există scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideți bine recipientul de alimentare cu AdBlue®.
Evitați transportul în autovehicul pe o perioadă lungă a recipientelor de alimentare AdBlue®.
Premise
 • Aprinderea este decuplată.

Autovehicule cu înmatriculare de autoturisme: următoarele mesaje apărute succesiv pe Display-ul multifuncțional vă solicită să umpleți rezervorul de AdBlue®:
 • AD_BLUE_BARGRAPH

  Rezervorul de AdBlue® este golit până la limita de rezervă.

 • Completați cu AdBlue Putere redusă în XXX km 

  Mai puteți parcurge cu autovehiculul doar segmentul afișat. Completați cât mai repede posibil cu AdBlue®.

 • Completaţi cu AdBlue Putere redusă în: 20 km/h  Fără pornire în XXX km 

  Viteza autovehiculului este limitată până la 20 km/h. Mai puteți parcurge cu autovehiculul doar segmentul afișat. După aceea, pornirea motorului nu mai este posibilă.

 • Completaţi cu AdBlue Pornire imposibilă

  Autovehiculul nu mai poate fi pornit.

Autovehicule cu înmatriculare de camioane: următoarele mesaje apărute succesiv pe Display-ul multifuncțional vă solicită să umpleți rezervorul de AdBlue®:
 • Completaţi cu AdBlue v. manualul de utilizare

  Rezervorul de AdBlue® este golit până la limita de rezervă.

 • Completați cu AdBlue Putere redusă

 • Completați cu AdBlue După pornirea motorului put. este redusă: 20 km/h 

  După pornirea motorului, autovehiculul mai poate fi deplasat doar cu 20 km/h.

 • Completați cu AdBlue Putere redusă: 20 km/h 

  Autovehiculul mai poate fi deplasat doar cu 20 km/h.

Cantități de completare:

Cu solicitare pe Display

min. 2 l

Fără solicitare pe Display

min. 8 l

Puteți dispune și afișarea nivelului de umplere AdBlue®mai multe.

Deschiderea capacului rezervorului AdBlue® în cazul capacului de rezervor neblocabil
Deschideți capota motorului.
Rotiți capacul rezervorului AdBlue® către stânga și scoateți-l.
Deschiderea capacului rezervorului AdBlue® în cazul capacului de rezervor blocabil
Deschideți capota motorului.
Scoateți scula pentru deblocarea capacului de rezervor AdBlue® din trusa de scule.
Trageți capacul de pe capacul rezervorului AdBlue® în sus, rotiți-l la 90° și desfaceți-l.
Introduceți scula în alezajele capacului rezervorului® AdBlue .
Rotiți capacul rezervorului AdBlue® către stânga și scoateți-l.
Pregătirea canistrei de alimentare AdBlue®
Varianta 1
Varianta 2
Desfaceți închizătoarea canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la orificiul® canistrei de alimentare AdBlue .
Completați cu AdBlue®
Varianta 1
Varianta 2
Înșurubați bine furtunul de unică folosință la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue®.

Când rezervorul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este aproape goală.

Deșurubați furtunul de unică folosință și canistra de alimentare AdBlue® în succesiune inversă, iar apoi închideți-le.
Conectați aprinderea pentru cel puțin 60 de secunde.
Porniți autovehiculul.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Recipient de completare AdBlue®

Înșurubați doar de mână sticla de completare AdBlue® pe orificiul de umplere din compartimentul motorului. În caz contrar, se poate deteriora.

Puteți procura flacoanele de completare cu AdBlue® de la numeroase benzinării sau de la un atelier de service de specialitate calificat. Recipientele de completare fără capac filetat nu oferă protecție împotriva umplerii excesive. Există posibilitatea de scurgere a substanței AdBlue®® din cauza umplerii excesive. Mercedes-Benz vă pune la dispoziție recipiente speciale de completare cu capac filetat. Acestea pot fi obținute de la oricare centru de asistență service Mercedes-Benz.

Desfaceți capacul de acoperire al recipientului de completare cu AdBlue ®.
Așezați recipientul de completare AdBlue® la orificiul de umplere , după cum se vede în imagine, și înșurubați-l strâns cu mâna spre dreapta.
Presați recipientul de completare cu AdBlue®® spre orificiul de umplere .

Rezervorul de AdBlue® va fi umplut. Acest proces poate dura până la un minut.

Când recipientul de completare cu AdBlue® nu mai este apăsat în jos, procesul de umplere se oprește. Recipientul poate fi îndepărtat când este aproape gol.

Eliberați recipientul de completare cu AdBlue ®.
Rotiți capacul rezervorului AdBlue® către stânga și scoateți-l.
Înfiletați la loc capacul de acoperire al recipientului de completare cu AdBlue ®.
Procesul de alimentare cu pistolul de alimentare de la pompa de carburant AdBlue®
Introduceți pistolul de alimentare în ștuțul de umplere al autovehiculului și completați cu AdBlue®. Însă, nu umpleți în exces rezervorul de AdBlue®. Puteți utiliza și o pompă de carburant AdBlue® pentru camion.
Închiderea capacului rezervorului AdBlue® în cazul capacului neblocabil
După umplerea cu AdBlue® așezați capacul rezervorului de AdBlue® pe ștuțul de umplere și rotiți spre dreapta.
Rotiți capacul rezervorului de AdBlue ®, până când inscripția acestuia este lizibilă și este poziționată orizontal.

Numai în acest fel este închis corect ștuțul de umplere.

Închideți capota motorului.
Închiderea capacului rezervorului AdBlue® în cazul capacului blocabil
După umplerea cu AdBlue® așezați capacul rezervorului de AdBlue® pe ștuțul de umplere și rotiți spre dreapta.
Scoateți scula de la capacul rezervorului AdBlue® și depozitați-o în trusa de scule.
Trageți capacul de la capacul rezervorului AdBlue® în sus, prin alezajele de la capacul rezervorului AdBlue®, rotiți-l și desfaceți-l.
Rotiți capacul rezervorului AdBlue®.

Când capacul rezervorului® AdBlue se poate roti liber, recipientul de AdBlue® este închis.

Umplere instalație de spălat geamul
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
Dacă trebuie să executați lucrări în compartimentul motorului, atingeți numai următoarele componente:
 • capota motorului

 • capacul de închidere al orificiului de umplere cu ulei de motor

 • capacul de închidere al rezervorului cu lichid de parbriz

 • capacul de închidere al vasului de expansiune pentru lichidul de răcire.

AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Completare cu lichid de parbriz
Rezervor lichid de parbriz (Exemplu)
Amestecați lichidul de parbriz în proporția corectă de amestec într-un recipient.
Parcați autovehiculul pe o suprafață plană și asigurați-l contra punerii sale în mișcare mai multe.
Deschideți capota motorului mai multe.
Trageți în sus de buclă capacul de închidere al rezervorului lichidului de parbriz.
Completați cu lichidul de parbriz amestecat.
Apăsați capacul de închidere pe orificiul de umplere până se fixează.
Închideți capota motorului mai multe.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
AVERTISMENT Pericol de accidentare, dacă porniţi ştergătoarele de parbriz atunci când capota motorului este deschisă

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele atunci când capota motorului este deschisă, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului

Înaintea deschiderii capotei motorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.

Dacă lamelele de ștergător sunt uzate, nu se mai șterg corect geamurile. Înlocuiți de două ori pe an lamelele de ștergător, de preferat primăvara și toamna.

Basculați de pe parbriz brațul de ștergător .
Țineți brațul de ștergător și rotiți până la limită lamela de ștergător de pe brațul de ștergător , în sensul săgeții.
Glisați în sus glisorul , în sensul săgeții, până când se blochează.
Basculați la loc lamela de ștergător pe brațul de ștergător.
Trageți lamela de ștergător de pe brațul de ștergător .
Introduceți noua lamelă de ștergător în suportul de pe brațul de ștergător .
În acest context respectați lungimile diferite ale celor două lamele de ștergător:
 • Partea șoferului: lamela de ștergător lungă

 • Partea însoțitorului: lamela de ștergător scurtă

Glisați în jos glisorul , până când se blochează.
Basculați la loc pe parbriz brațul de ștergător .
Înlocuirea lamelelor de ștergător de parbriz (WET WIPER SYSTEM)
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
AVERTISMENT Pericol de accidentare, dacă porniţi ştergătoarele de parbriz atunci când capota motorului este deschisă

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele atunci când capota motorului este deschisă, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului

Înaintea deschiderii capotei motorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.

Dacă lamelele de ștergător sunt uzate, nu se mai șterg corect geamurile. Înlocuiți de două ori pe an lamelele de ștergător, de preferat primăvara și toamna.

Basculați de pe parbriz brațul de ștergător .
Țineți brațul de ștergător și rotiți până la limită lamela de ștergător de pe brațul de ștergător , în sensul săgeții.
Glisați în sus glisorul , în sensul săgeții, până când se blochează.
Trageți lamela de ștergător de pe brațul de ștergător, în sensul săgeții .
Trageți cu atenție furtunul de pe lamela de ștergător.
Fixați furtunul pe noua lamelă de ștergător.
Introduceți noua lamelă de ștergător în suportul de pe brațul de ștergător .
În acest context respectați lungimile diferite ale celor două lamele de ștergător:
 • Partea șoferului: lamela de ștergător lungă

 • Partea însoțitorului: lamela de ștergător scurtă

Glisați în jos glisorul , până când se blochează.
Basculați la loc lamela ștergătoare pe brațul de ștergător.
Basculați la loc pe parbriz brațul de ștergător .
Verificarea nivelului uleiului de motor cu calculatorul de bord
Premise
 • La măsurare, autovehiculul se află în poziție orizontală.

 • Capota motorului nu este deschisă.

 • În funcție de profilul de rulare, afișarea nivelului uleiului este posibilă abia după un timp de rulare de 30 de minute și cu aprinderea cuplată

Calculator de bord:
Service
Nivel ulei de motor:
Pe display-ul multifuncțional apare unul dintre următoarele mesaje:
Nivel ulei motor Se efect. măsurarea: nu este încă posibilă măsurarea nivelului uleiului. Repetați solicitarea după maxim 30 de minute de rulare.
Nivel ulei motor în regulă și bara pentru afișarea nivelului uleiului de pe display-ul multifuncțional este verde și se situează între „min“ și „max“: nivelul uleiului este în ordine.
Nivel ulei de motor Conduceți până când motorul este cald: aduceți motorul la temperatura de funcționare.
Nivel ulei motor Pentru măsurare parcaţi vehiculul orizontal: opriți autovehiculul pe o suprafață orizontală.
Nivel ulei motor Completaţi cu 1,0  și bara pentru afișarea nivelului uleiului de pe display-ul multifuncțional este portocalie și se situează sub „min“: completați cu 1 l de ulei de motor.
Reduceţi nivelul uleiului de motor și bara pentru afișarea nivelului uleiului de pe display-ul multifuncțional este portocalie și se situează peste „max“: scurgeți uleiul de motor în exces.

Apelați la un atelier de specialitate autorizat.

Pentru nivelul uleiului de motor cuplați contactul: cuplați aprinderea pentru a verifica nivelul uleiului de motor.
Nivel ulei de motor Sistem nefuncțional: senzorul este defect sau neconectat. Apelați la un atelier de specialitate autorizat.
Nivel ulei de motor momentan indisponibil: închideți capota motorului.

Autovehicule cu indicator de nivel al uleiului la rece: după un interval mai lung de staționare a autovehiculului, pe display-ul multifuncțional se afișează automat nivelul uleiului. Dacă nu este posibilă măsurarea nivelului uleiului de motor, apare un mesaj corespunzător.

Indicații privind spălarea autovehiculului la instalația de spălat
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.

Aveți grijă ca instalația de spălat să fie adecvată pentru dimensiunea autovehiculului.

Înaintea spălări autovehiculului în instalația de spălat, pliați oglinzile exterioare și demontați antena suplimentară, dacă este cazul. În caz contrar, pot fi avariate oglinzile exterioare, antena sau autovehiculul.

La părăsirea instalației de spălat, aveți grijă să fie depliate complet oglinzile exterioare și, dacă este cazul, antena suplimentară să fie montată corect.

Pentru a preveni defecțiunile la autovehicul, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălat:
 • geamurile laterale și geamul culisant sunt complet închise.

 • suflanta ventilației și încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătorului este în poziția.

În cazul murdăririi puternice, curățați autovehiculul înainte de a intra în instalația de spălare.

Dacă după spălarea mașinii îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe lamelele ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele ștergătoarelor.