Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Unos navigacionog cilja
Dodirnite na displeju multimedijalnog sistema.

Prikazuje se početni ekran.

Izaberite Navigation (Navigacija) .
Izaberite Kuda?.
Izbor sledećih mogućnosti za unos cilja:
 • Unesite poseban cilj, adresu ili adresu od tri reči (onlajn pretraga) u red za unos.

  Koristite onboard ili onlajn pretragu (ako su dostupne).

  Dodatne informacije o adresama od tri reči možete da pronađete na veb-stranici: what3words Homepage

 • Izaberite POSLEDNJI CILJEVI.

  Izaberite poslednji cilj ili predlog cilja.

  Poslednje ciljeve možete da memorišete pod Memorisati kao omiljenu stavku, Memorisati kao „Kuća“ ili Memorisati kao „Posao“.

 • Izaberite OMILJENE STAVKE.

  Preduslovi: Poslednji cilj ili predlog cilja je memorisan u omiljenim stavkama.

 • Izaberite POSEBNI CILJEVI.

 • Izaberite poseban cilj iz kategorije za brzi pristup, npr. Benzinska stanica.

  Te kategorije možete da konfigurišete.

 • Izaberite KONTAKTI.

  Preduslovi: Mobilni telefon je povezan sa multimedijalnim sistemom.

  Kontakt sadrži adresu za koju je moguća navigacija.

 • Izaberite GEOGR. KOORDINATE.

 • Izaberite MEMORISANE PUTANJE.

  Preduslovi: USB uređaj sa memorisanim putanjama je povezan sa multimedijalnim sistemom.

  Putanje su sačuvane u formatu podataka GPS Exchange Format (.gpx) u folderu „Routes“ (Putanje).

 • Izaberite PRIMLJENI CILJEVI.

  Izaberite eksterne ciljeve, koji su primljeni npr. preko Mercedes-Benz Apps.

Alternativno na mapi:
Izaberite cilj nakon poziva navigacije direktno na mapi.
Alternativno pomoću sistema LINGUATRONIC:
Izgovorite „Hi Mercedes (Zdravo Mercedes)“ ili pritisnite nagore prekidač na upravljaču.

LINGUATRONIC se pokreće.

Ako je sistem LINGUATRONIC pokrenut sa „Hi Mercedes (Zdravo Mercedes)“, izgovorite čitavu rečenicu, npr. „Show me the last call list (Pokaži mi listu poslednjih poziva)“.
Ako je sistem LINGUATRONIC pokrenut preko prekidača na upravljaču, izgovorite glasovnu naredbu, npr. Navigate to <address/POI/contact> (Pokreni navođenje do <adresa/POI/kontakt>) ili Refuel in vicinity (Dopuna goriva u blizini).