Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • CLA
  • Kupe
  • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Podešavanje sedišta i spoljašnjih ogledala
Vozila bez paketa komfornih sedišta
Uzdužni smer sedišta
Visina sedišta
Nagib naslona sedišta
Podešavanje uzdužnog smera sedišta:
Podignite polugu i gurnite sedište u željeni položaj.
Vodite računa da sedište uđe u ležište.
Podešavanje visine sedišta:
Povlačite ili pritiskajte polugu , sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Podešavanje nagiba naslona sedišta:
Manuelni kotur okrećite prema napred i prema nazad, sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Vozila sa paketom komfornih sedišta
Dubina sedišta
Uzdužni smer sedišta
Nagib donjeg dela sedišta
Visina sedišta
Nagib naslona sedišta
Podešavanje dubine sedišta:
Podignite polugu i pomerite prednji deo donjeg dela sedišta prema napred ili prema nazad.
Podešavanje uzdužnog smera sedišta:
Podignite polugu i gurnite sedište u željeni položaj.
Vodite računa da sedište uđe u ležište.
Podešavanje nagiba donjeg dela sedišta:
Manuelni kotur okrećite prema napred i prema nazad, sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Podešavanje visine sedišta:
Povlačite ili pritiskajte polugu , sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Podešavanje nagiba naslona sedišta:
Manuelni kotur okrećite prema napred i prema nazad, sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Vozila sa električnim sedištem
Nagib naslona sedišta
Visina sedišta
Nagib donjeg dela sedišta
Uzdužni smer sedišta
Memorišite podešavanja pomoću funkcije memorisanja Više.
Sklapanje ili rasklapanje:
Kratko pritisnite taster .
Podešavanje:
Pomoću tastera ili izaberite spoljašnje ogledalo koje želite da podesite.
Pomoću tastera podesite položaj stakla ogledala.

Spoljašnje ogledalo koje je iskočilo, može se na sledeći način ponovo namestiti da ulegne:

Vozila bez električno sklopivih spoljašnjih ogledala:
Rukom namestite spoljašnje ogledalo u pravilan položaj.
Vozila sa električno sklopivim spoljašnjim ogledalima:
Držite pritisnut taster .

Oglašava se škljocanje praćeno zvukom udara. Ogledalo se postavlja u pravilan položaj.