Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Prepoznavanje rizika, izbegavanje opasnosti
Sistemi za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece u vozilu
Za sistem za bezbednost dece koristite samo sledeće sisteme za pričvršćivanje:
 • ISOFIX-nosače dečijih sedišta ili i-Size držače za pričvršćivanje,

 • sistem sigurnosnih pojaseva vozila,

 • pričvršćivanja za Top Tether.

Montirajte prvenstveno ISOFIX-nosače dečijeg sedišta ili i-Size sistem za bezbednost dece.

Jednostavna montaža na držačima za pričvršćivanje u vozilu može da umanji rizik od toga, da ćete pogrešno montirati sistem za bezbednost dece.

Kada je dete obezbeđeno integrisanim sigurnosnim pojasom ISOFIX-nosača dečijeg sedišta ili i‑Size sistema za bezbednost dece, obavezno obratite pažnju na dozvoljenu ukupnu težinu deteta i sistema za bezbednost dece Više.

Prednost sistema za bezbednost dece usmerenog prema nazad

Bebu ili malo dete prvenstveno prevozite u odgovarajućem sistemu za bezbednost dece koji je usmeren prema nazad. U tom slučaju, dete sedi u smeru suprotnom od smera kretanja i gleda prema nazad.

Kod beba i male dece još uvek je slabo razvijena vratna muskulatura u poređenju sa veličinom i težinom njihove glave. U sistemu za bezbednost dece koji je usmeren prema nazad može se smanjiti rizik od povređivanja vratnog dela kičme u slučaju nezgode.

Ispravno pričvršćivanje sistema za bezbednost dece
UPOZORENJE Opasnost od povreda ili opasnost po život usled pogrešne montaže sistema za bezbednost dece

Ako je sistem za bezbednost dece pogrešno postavljen na predviđenom mestu na sedištu, on ne može da pruži predviđenu zaštitu.

Sistem, u tom slučaju, ne može da zadrži dete u slučaju nezgode, manevra kočenja ili pri nagloj promeni smera kretanja.

Obavezno se pridržavajte uputstva za ugradnju proizvođača sistema za bezbednost dece, kao i područja primene.
Proverite da li cela površina oslanjanja sistema za bezbednost dece naleže na površinu sedenja na sedištu.
Nikada ne postavljajte predmete ispod ili iza sistema za bezbednost dece, npr. jastuke.
Sisteme za bezbednost dece koristite uvek sa predviđenom originalnom presvlakom.
Oštećene presvlake zamenite isključivo originalnim presvlakama.
UPOZORENJE Opasnost od povređivanja ili opasnost po život usled neosiguranih sistema za bezbednost dece u vozilu

Pogrešno postavljen ili neučvršćen sistem za bezbednost dece može da se otkači u slučaju nezgode, manevra kočenja ili nagle promene smera kretanja.

Sistem za bezbednost dece može da se otkači i da pri tom pogodi nekog putnika u vozilu.

Uvek pravilno montirajte i nekorišćene sisteme za bezbednost dece.
Obavezno obratite pažnju na uputstvo za montažu proizvođača sistema za bezbednost dece.
 • Uvek se pridržavajte uputstva proizvođača za ugradnju i rukovanje sistemom za bezbednost dece, kao i napomena koje su specifične za vozilo:

  • Montirajte ISOFIX-nosače dečijeg sedišta ili i-Size sistem za bezbednost dece na zadnje sedište Više.

  • Pričvrstite sistem za bezbednost dece sigurnosnim pojasom na zadnjem sedištu Više.

  • Pričvrstite sistem za bezbednost dece sigurnosnim pojasom na sedištu suvozača Više. Pridržavajte se specifičnih napomena o sistemima za bezbednost dece usmerenim prema nazad i prema napred Više.

   U zavisnosti od situacije i kada je sedište suvozača zauzeto, proverite pre, kao i tokom vožnje, da li je status vazdušnog jastuka suvozača ispravan Više.

 • Obratite pažnju na pločice sa upozorenjima u unutrašnjosti vozila i na sistemu za bezbednost dece.

 • Dodatno pričvrstite Top Tether pojas, ukoliko postoji.

Bez izmena sistema za bezbednost dece
UPOZORENJE Opasnost od povreda usled promena na sistemu za bezbednost dece

Ako izvršite promene na sistemu za bezbednost dece ili na njega odložite predmete, npr. igračke ili neodgovarajuću dodatnu opremu, sistem za bezbednost dece više ne može da funkcioniše pravilno. Postoji povećana opasnost od telesnih povreda!

Nikada ne vršite izmene sistema za bezbednost dece. Postavljajte samo dodatnu opremu koju je proizvođač sistema za bezbednost dece odobrio specijalno samo za taj sistem za bezbednost dece.

Mercedes-Benz vam za čišćenje sistema za bezbednost dece preporučuje Mercedes-Benz sredstvo za negu koje je odobrio Mercedes-Benz.

Korišćenje isključivo neoštećenih sistema za bezbednost dece
UPOZORENJE Opasnost od povreda ili opasnost po život zbog upotrebe oštećenih sistema za bezbednost dece

Sistemi za bezbednost dece koji su oštećeni ili korišćeni u slučaju nezgode, kao i njihovi mehanizmi za pričvršćivanje, ne mogu više da pruže predviđenu zaštitu.

Sistem, u tom slučaju, ne može da zadrži dete u slučaju nezgode, manevra kočenja ili pri nagloj promeni smera kretanja.

Odmah zamenite oštećene ili u slučaju nesreće već korišćene sisteme za bezbednost dece.
Pre nego što se ponovo montira sistem za bezbednost dece, u kvalifikovanoj servisnoj radionici obavezno obavite proveru sistema za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece.
Izbegavanje direktnog sunčevog zračenja
UPOZORENJE Opasnost od opekotina usled direktnog sunčevog zračenja na dečijem sedištu

Ako je sistem za bezbednost dece izložen direktnom dejstvu sunčevih zraka, može da dođe do jakog zagrevanja nekih delova.

Deca bi mogla da se opeku na ove delove, naročito na metalne delove sistema za bezbednost dece.

Uvek vodite računa da sistem za bezbednost dece nije izložen direktnom dejstvu sunčevih zraka.
Zaštitite ga,  npr. pokrivačem.
Ako je sistem za bezbednost dece bio izložen direktnom dejstvu sunčevih zraka, pustite da se ohladi pre nego što dete osigurate njime.
Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Obraćanje pažnje prilikom zaustavljanja ili parkiranja
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja, ukoliko su deca bez nadzora u vozilu
Ako ostavite decu bez nadzora u vozilu, ona mogu da:
 • otvore vrata i time ugroze druge osobe ili učesnike u saobraćaju,

 • izađu iz vozila i stradaju u saobraćaju,

 • rukuju opremom vozila i da se tom prilikom npr. priklješte.

Deca mogu i da pokrenu vozilo, tako što na primer:
 • otpuste parkirnu kočnicu,

 • zamenite položaj menjača,

 • pokrenete vozilo.

Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Prilikom napuštanja vozila, uvek ponesite ključ i zaključajte vozilo.
Držite ključ van domašaja dece.

Ovo važi i za digitalni ključ vozila, kada je funkcija „Digitalni ključ vozila“ aktivirana preko usluge „Mercedes me connect“.

UPOZORENJE Opasnost po život usled dejstva visoke temperature ili hladnoće u vozilu

Ako su putnici – naročito deca – duži vremenski period izloženi dejstvu visoke temperature ili hladnoće, postoji opasnost od povređivanja ili smrti!

Putnike – naročito decu – nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Životinje nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.