Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Pričvršćivanje sistema za bezbednost dece sigurnosnim pojasom na zadnjem sedištu
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zato što zadnji red sedišta/zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Ako zadnji red sedišta/zadnje sedište i naslon sedišta nisu u svom ležištu, mogu da se preklope napred, npr.  prilikom kočenja ili nezgode.

 • U tom slučaju, zadnji red sedišta/zadnje sedište ili naslon sedišta će pritisnuti putnika u vozilu na sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku/tovarnom prostoru.

Pre svake vožnje, proverite da li su naslon sedišta i zadnji red sedišta/zadnje sedište ušli u ležište.

Ukoliko levi i desni naslon sedišta ne ulegnu u svoja ležišta i ne budu zaključani, to će biti prikazano na višenamenskom displeju kombinovanog instrumenta.

Ukoliko naslon srednjeg sedišta ne ulegne u svoje ležište i ne bude zaključan, vidljiv je crveni indikator zaključavanja.

Kada montirate sistem za bezbednost dece sa pojasevima, vodite računa o sledećem:
 • Uvek se pridržavajte napomena u uputstvu proizvođača za ugradnju i rukovanje sistemom za bezbednost dece koji se koristi.
 • U slučaju sistema za bezbednost dece kategorije „Univerzalno“ ili „Poluuniverzalno“, proverite da li je ovaj sistem odobren za ugradnju na sedište u vozilu. Pridržavajte se napomena iz poglavlja „Prikladnost sedišta za pričvršćivanje sistema za bezbednost dece sa pojasevima“ Više.
 • Kada se na zadnjem sedištu koristi nosiljka za bebu grupe 0/0+ i sistem za bezbednost dece grupe I usmeren prema nazad: Prednje sedište morate da postavite tako da sedište ne dodiruje sistem za bezbednost dece.
 • Kada se koristi sistem za bezbednost dece grupe I usmeren prema napred: Ukoliko je moguće, demontirajte naslon za glavu odgovarajućeg sedišta. Nakon demontaže sistema za bezbednost dece, odmah ponovo montirajte naslone za glavu i ponovo ih ispravno podesite.
 • Naslon sistema za bezbednost dece usmerenog prema napred mora da naleže što većom površinom na naslon zadnjeg sedišta.
 • Kod nekih sistema za bezbednost dece težinske grupe II ili III mogu postojati ograničenja kod maksimalnog podešavanja visine, na primer, zbog mogućeg kontakta sa krovom.
 • Sistem za bezbednost dece se ne sme zategnuti između krova i površine sedenja i/ili montirati zakrenut. Ako je moguće, podesite nagib donjeg dela sedišta na odgovarajući način.
 • Sistem za bezbednost dece ne sme da bude opterećen naslonom za glavu. Naslone za glavu podesite na odgovarajući način.
 • Uverite se, da noge deteta ne dodiruju prednje sedište. Ako je potrebno, prednje sedište pomerite malo prema napred.
Postavite sistem za bezbednost dece.

Površina oslanjanja sistema za bezbednost dece mora u potpunosti da naleže na površinu za sedenje na zadnjem sedištu.

Rameni deo pojasa uvek treba da bude pravilno postavljen od proreza za pojas na vozilu do vođice ramenog dela pojasa sistema za bezbednost dece.

Traka ramenog dela pojasa mora da ide prema napred i nadole od proreza za pojas.