Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa A
 • Limuzină versiune compactă
 • 09/2021
app store google play
X

Tipărire
Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de incendiu‑ și explozie din cauza combustibilului

Combustibilii sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, flacăra deschisă, fumatul și formarea de scântei.
Dezactivați autovehiculul și dacă există, încălzirea staționară înainte să alimentați și lăsați-le dezactivate în timpul procedurii de alimentare.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
AVERTIZARE Pericol de foc din cauza amestecului de combustibil

Autovehicule cu motor diesel:

Dacă amestecați combustibil diesel cu benzină, punctul de aprindere al amestecului de combustibil este mai mic decât în cazul combustibilului diesel pur.

Când autovehiculul rulează, componentele instalației de gaze arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată combustibil diesel cu benzină.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Vehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, fără plumb, fără sulf, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați în niciun caz cu unul dintre următorii combustibili:
 • diesel

 • benzină normală cu o cifră octanică mai mică de 91 ROZ

 • benzină cu peste 10 vol.‑% etanol, de ex., E15, E20, E85, E100

 • benzină cu peste 3 vol.‑% metanol, de ex., M15, M30

 • benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu porniți autovehiculul.
înștiințați un atelier de service de specialitate
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor diesel:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați numai cu combustibil diesel, fără plumb , care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 590.

În țările cu combustibil diesel fără plumb, alimentați numai cu combustibil diesel cu conținut redus de plumb sub 50 ppm.

Nu alimentați în niciun caz cu unul dintre următorii combustibili:
 • Benzină

 • Motorină marină

 • Ulei de încălzire

 • Combustibil Bio-Diesel sau ulei de plante

 • Benzină sau kerosen

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu porniți autovehiculul.
Înștiințați un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu porniți autovehiculul. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Efectuați golirea completă a rezervorului și a conductelor de combustibil.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu porniți autovehiculul. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de carburant.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Efectuați golirea completă a rezervorului și a conductelor de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza încărcării excesive a rezervorului
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.

Dacă se alimentează o cantitate prea mare de combustibil, de ex. din cauza unui pistol de alimentare defect:

Nu porniți autovehiculul.
Înștiințați un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Premize
 • Autovehiculul este deblocat.

 • Hibrid Plug-in: înainte de alimentare rezervorul de combustibil a fost dezaerat prin tragerea tastei. Această funcție nu este disponibilă în toate țările.

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. Vă puteți reîncărca electrostatic.

Respectați indicațiile privind fluidele de lucru și combustibilii.

Cifra octanică recomandată pentru autovehiculul dumneavoastră o găsiți pe plăcuța indicatoare de pe partea interioară a clapetei rezervorului.

Dezaerați rezervorul de combustibil (Hibrid Plug-in)
Trageți tasta .

Lampa martor clipește și în display-ul panoului de instrumente este afișat mesajul Aşteptaţi Rezervorul se depresurizează.

Dacă rezervorul este aerisit, lampa martor luminează permanent.

Pe display-ul panoului de instrumente este afișat mesajul Rezervorul este depresurizat Pregătit pt. alimentare.

În următoarele situații, a apărut o disfuncționalitate:
 • mai întâi, lampa martor clipește și apoi se stinge.

 • Lampa de avertizare galbenă pentru diagnoza motorului se aprinde .

Doar dacă sunt îndeplinite condițiile indicate anterior, rezervorul de combustibil poate fi aerisit. În caz contrar, circulați cu autovehiculul cu o viteză de minimum 0,5 km și repetați procedura.

Deschiderea clapetei rezervorului poate dura, în unele situații excepționale, până la 15 minute.

Clapetă rezervor
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Tip de combustibil
Codul QR pentru cartela de intervenție
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului de sus în suportul .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de alimentare, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.

Autovehicule cu motor diesel: gura de alimentare este concepută pentru alimentarea de la pompe de alimentare cu diesel.

Autovehicule cu motor diesel: când rezervorul de combustibil este gol, alimentați cu cel puțin 5 l.

Autovehicule cu motor diesel: la alimentarea dintr-o canistră, utilizați un ștuț de umplere cu diametru mare pentru autovehicule diesel. În caz contrar, ștuțul de umplere nu poate fi introdus în gura de alimentare.

Puneți capacul rezervorului pe locașul rezervorului de combustibil și rotiți spre dreapta, până când se fixează cu zgomot.
Închideți clapeta rezervorului .
Resetarea valorilor din meniul Parcurs al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Croazieră
Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • distanța parcursă pe timp de zi

 • calculatorul datelor de parcurs De la pornire și De la resetare.

 • afișaj ECOmai mult.

Selectarea funcției care se dorește a fi resetată:
efectuați un gest de ștergere în sus sau în jos pe Touch-Control, pe partea stângă.
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.
Selectați Da .
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.

Dacă apăsați mai lung pe Touch-Control stânga, valorile funcției se resetează imediat.

Completare cu AdBlue®
INDICAȚIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în combustibil
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitați supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAȚIE Habitaclul autovehiculului se poate murdări dacă există scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideți bine recipientul de alimentare cu AdBlue®.
Evitați transportul în autovehicul pe o perioadă lungă a recipientelor de alimentare AdBlue®.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

Următoarele mesaje apărute succesiv pe display-ul de instrumente vă solicită să completați rezervorul AdBlue®:
 • Completați cu AdBlue vezi manualul de utilizare. Rezerva de AdBlue® a scăzut sub marcajul de rezervă. Completați cu minimum 5 l de AdBlue®.

 • Completați cu AdBlue Reg de avarie în XXX km  vezi manualul de utilizare. Conținutul scăzut de AdBlue® cauzează o limitare a performanțelor după parcurgerea distanței afișate rămase. Completați cu minimum 5 l de AdBlue®.

 • XX,X  compl cu AdBlue Reg de ava: max XXX km/h  Fără pornire în XXX km . Rezerva scăzută de AdBlue® cauzează o limitare a performanțelor de la viteza afișată. După parcurgerea distanței afișate rămase nu mai este posibilă pornirea autovehiculului. Completați cel puțin cu cantitatea de AdBlue afișată ®.

 • XX,X  compl cu AdBlue Contact PUS, așteptați 60s altfel porn nu este posibilă. Rezerva de AdBlue® este epuizată. nu mai puteți porni autovehiculul Completați cel puțin cu cantitatea de AdBlue afișată ®. Porniți autovehiculul și așteptați aproximativ 60 de secunde. Porniți autovehiculul.

Puteți să afișați autonomia și nivelul de umplere AdBlue® pe Display-ul de instrumente în meniul Service.

Distanța care poate fi parcursă cu AdBlue® depinde foarte mult de stilul de conducere și de condițiile de funcționare. De aceea, distanța reală poate fi diferită de distanța determinată.

Deschideți capacul rezervorului AdBlue®
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți către stânga capacul rezervorului AdBlue® și apoi scoateți-l.

Puteți introduce capacul rezervorului AdBlue® și pe suportul capacului rezervorului de pe brațul balamalei clapetei rezervorului.

Completare cu AdBlue®

Mercedes-Benz vă recomandă completarea cu AdBlue® la o pompă de alimentare. Dacă nu este disponibilă o pompă de alimentare cu AdBlue®, puteți completa cu AdBlue® și dintr-o canistră.

Deschideți capacul canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la orificiul canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue® .

Când recipientul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este aproape goală.

Deșurubați furtunul și canistra de alimentare AdBlue® în succesiune inversă, iar apoi închideți.
Montați capacul rezervorului AdBlue® și rotiți spre dreapta, până când se fixează cu zgomot.
Închideți clapeta rezervorului .
Porniți autovehiculul pentru cel puțin 60 de secunde.

Dacă din cauza rezervorului AdBlue® gol nu a mai fost posibilă pornirea autovehiculului, durează până la 60 de secunde până se detectează umplerea.

Porniți autovehiculul.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Umplerea instalației pentru spălat geamul
AVERTIZARE Pericol de arsuri la deschiderea capotei motorului
Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideți capota, atunci pot apărea următoarele situații:
 • puteți intra în contact cu gaze fierbinți

 • puteți intra în contact cu alte fluide de lucru evacuate.

Înaintea deschiderii capotei, lăsați motorul supraîncălzit să se răcească.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsați capota închisă și anunțați pompierii.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza componentelor mobile

Componentele din compartimentul motor pot continua să funcționeze sau să pornească neașteptat și atunci când sistemul de acționare este dezactivat.

Țineți cont de următoarele atunci când capota motor trebuie deschisă:

Deconectați autovehiculul.
nu interveniți niciodată în zona de acțiune a componentelor mobile, de ex., în zona de acțiune a ventilatorului
înlăturați bijuteriile și ceasurile
păstrați distanța hainelor și a părului față de piesele în mișcare.
AVERTIZARE Pericol de combustie din cauza componentelor prea fierbinți ale compartimentului motorului

Anumite componente din compartimentul motorului pot să fie foarte fierbinți, de ex. motorul, radiatorul sau componente ale instalației de gaze arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți doar componentele descrise în continuare.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Trageți capacul de închidere de buclă.
Completați cu lichid de spălare parbriz.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz
AVERTIZARE Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ștergătorului când ștergătorul este pornit

Dacă se pun în mișcare ștergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteți bloca mâna la brațul ștergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ștergătorului, dezactivați întotdeauna ștergătoarele și autovehiculul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Activați și dezactivați imediat autovehiculul.
Apăsați mai mult pentru aproximativ trei secunde tasta de pe comutatorul combinat într-un interval de aproximativ 15 secunde.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz

Verificați starea lamelelor ștergător regulat și schimbați-le în cazul deteriorărilor vizibile sau formarea permanentă de striații.

Respectați informațiile privind afișajul de revizie.
Afișaj de revizie
Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, înlocuiți lamelele ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.

Verificarea nivelului uleiului de motor cu ajutorul calculatorului de bord
Premise
 • Motorul este încălzit.

 • Autovehiculul este plasat pe o suprafață netedă.

 • Motorul rulează în ralanti.

 • Capota motorului este închisă.

Determinarea nivelului uleiului de motor are loc în timpul stării de funcționare. La un stil de conducere normal, determinarea nivelului uleiului de motor poate dura până la 30 minute, la un stil de conducere activ chiar mai mult.

Calculator de bord:
Service
Nivel ulei motor
Veți vedea unul dintre următoarele mesaje display pe display-ul panoului de instrumente:
 • Nivel ulei motor Se efect. măsurarea: măsurarea nivelului uleiului de motor nu este posibilă.

Repetați interogarea după maximum 30 minute de rulare.
 • Nivel ulei motor în regulă și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul panoului de instrumente este verde, și se află între „min” și „max”: nivelul de ulei este corect.

 • Nivel ulei motor Completaţi cu 1,0  și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul panoului de instrumente este portocalie și se află sub „min“:

Completați cu 1 l de ulei de motor.
 • Reduceţi nivelul uleiului de motor și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul panoului de instrumente este portocalie și se află peste „max“:

Evacuați uleiul de motor adăugat în exces. Pentru aceasta adresați-vă unui atelier de service de specialitate.
 • Pentru nivel ulei de motor cuplaţi contactul

Activați autovehiculul pentru a verifica nivelul uleiului de motor.
 • Nivel ulei motor Sistem nefuncţional: senzorul pentru nivelul este defect sau nu este conectat.

Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
 • Nivel ulei motor momentan nefuncţional

Închideți capota motorului.
Indicații cu privire la spălarea autovehiculului într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere prin frânarea automată
Dacă una dintre următoarele funcții este activată, autovehiculul frânează automat în anumite situații:
 • Asistent activ la frânare

 • Asistent activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC

 • Funcția HOLD

 • Asistent activ la parcare

Pentru a evita avariile la autovehicul, dezactivați aceste sisteme în următoarele situații sau în situații similare cu acestea:

la tractare
într-o spălătorie automată
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • asistentul activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC este dezactivat.

 • funcția HOLD este oprită.

 • camera video 360 grade sau camera video pentru marșarier este dezactivată.

 • geamurile laterale și trapa culisantă sunt complet închise.

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătoarelor este în poziția .

 • cheia este la o distanță de cel puțin 3 m de autovehicul. În caz contrar, se poate deschide în mod nedorit capacul hayon.

 • În cazul instalațiilor de spălare cu dispozitiv de tractare:

  • Este cuplată treapta de marșarier .

  • Autovehicule cu cutie de viteze automată: dacă părăsiți autovehiculul pe durata spălării, aveți grijă ca în autovehicul să rămână cheia. În caz contrar se cuplează automat poziția de parcare .

Dacă după spălarea autovehiculului, îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele produse de ștergătoare.

Modul instalației de spălare

În modul instalației de spălare, autovehiculul este pregătit pentru intrarea în instalația de spălare. Până la o viteză de 20 km/h Activați mai mult.

În cazul modului activat al instalației de spălare, pot fi efectuate următoarele setări:
 • oglinda exterioară este pliată.

 • senzorul de ploaie este dezactivat pentru a evita pornirea automată a instalației de spălat geamul.

 • ștergătorul de lunetă este dezactivat.

 • dacă este necesar, geamul lateral și trapa culisantă sunt închise.

 • instalația de climatizare este setată la modul de recirculare a aerului.

 • asistentul la parcare PARKTRONIC este dezactivat.

 • Autovehicule cu cameră video 360 grade: după cca opt secunde se afișează imaginea frontală.

Dacă una dintre setări nu poate fi efectuată, acest lucru va fi afișat prin în spatele setării corespunzătoare.

De la o viteză de 20 km/h modul instalației de spălare se dezactivează automat.

În cazul modului instalație de spălare dezactivat, sunt resetate următoarele setări:
 • oglinda exterioară este extinsă.

 • senzorul de ploaie se activează.

 • ștergătorul de lunetă este activat.

 • instalația de climatizare este setată la regimul de funcționare cu aer proaspăt.

 • asistentul la parcare PARKTRONIC este resetat la setarea selectată anterior.

 • geamurile laterale și trapa culisantă rămân închise.

 • Autovehicule cu cameră video 360 grade: imaginea frontală este dezactivată de la o viteză de 18 km/h.