Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • Mercedes-AMG GT
  • Roadster
  • 04/2019
app store google play
X

Štampanje
Podešavanje sedišta i spoljašnjih ogledala
Uzdužni smer sedišta
Visina sedišta
Nagib naslona sedišta
Podešavanje uzdužnog smera sedišta:
Podignite polugu i gurnite sedište u željeni položaj.
Vodite računa da sedište uđe u ležište.
Podešavanje visine sedišta:
Povlačite ili pritiskajte polugu , sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Podešavanje nagiba naslona sedišta:
Manuelni kotur okrećite prema napred i prema nazad, sve dok se ne dostigne željeni položaj.
Nagib naslona sedišta
Visina sedišta
Nagib donjeg dela sedišta
Uzdužni smer sedišta
Memorišite podešavanja pomoću funkcije memorisanja Više.
Sklapanje ili rasklapanje:
Kratko pritisnite taster .
Podešavanje:
Pomoću tastera ili izaberite spoljašnje ogledalo koje želite da podesite.
Pomoću tastera podesite položaj stakla ogledala.

Spoljašnje ogledalo koje je iskočilo, može se na sledeći način ponovo namestiti da ulegne:

Vozila bez električno sklopivih spoljašnjih ogledala:
Rukom namestite spoljašnje ogledalo u pravilan položaj.
Vozila sa električno sklopivim spoljašnjim ogledalima:
Držite pritisnut taster .

Oglašava se škljocanje praćeno zvukom udara. Ogledalo se postavlja u pravilan položaj.