Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • Mercedes-AMG GT
 • Roadster
 • 04/2019
app store google play
X

Štampanje
Pokretanje automatskog traženja benzinske stanice
Preduslovi
 • Automatsko traženje benzinske stanice je uključeno Više.

Situacija u vožnji

Odvija se navođenje ka cilju. Nivo napunjenosti rezervoara za gorivo je dostigao rezervu goriva.

Prikazuje se poruka Rezerva goriva u rezervoaru. Da li želite da pokrenete traženje benzinskih stanica?.

Izaberite Da.

Počinje automatsko traženje benzinske stanice. Raspoložive benzinske stanice se prikazuju duž putanje i u okolini trenutne pozicije vozila.

Izaberite benzinsku stanicu.

Prikazuje se adresa benzinske stanice.

Ako navođenje ka cilju nije aktivno, izaberite Pokretanje vođenja do cilja.

Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao cilj. Započinje navođenje ka cilju.

ili
Ako je navođenje ka cilju aktivno, izaberite Pokretanje novog vođenja ka cilju ili Postavi kao sledeći međucilj.

Pokretanje novog vođenja ka cilju: Izabrana benzinska stanica će biti postavljena kao novi cilj. Prethodni ciljevi i međuciljevi se brišu. Počinje navođenje ka cilju do benzinske stanice.

Postavi kao sledeći međucilj: Izabrana benzinska stanica se postavlja kao sledeći međucilj. Započinje navođenje ka cilju.

Ako već postoje četiri međucilja:
Na upitu izaberite Da.

Izabrana benzinska stanica se postavlja na poziciju 1 u meniju „Međuciljevi“. Međucilj 4 se briše. Započinje navođenje ka cilju.

Sipanje goriva u vozilo
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije zbog goriva

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbegavajte vatru, otvoreni plamen, pušenje i varničenje.
Pre i za vreme punjenja, isključite paljenje i grejanje u mestu ako je uključeno.
UPOZORENJE Opasnost od povreda zbog goriva

Goriva su otrovna i štetna po zdravlje.

Obavezno sprečite da gorivo dođe u kontakt s kožom, očima ili odećom ili da ga progutate.
Nemojte udisati isparenja goriva.
Decu držite dalje od goriva.
Vrata i prozore držite zatvorenim dok sipate gorivo.

Ako ste vi ili neka druga osoba došli u kontakt s gorivom, uradite sledeće:

vodom i sapunom što pre isperite gorivo sa kože,
ako vam je gorivo dospelo u oči, isperite oči temeljno čistom vodom, odmah potražite lekarsku pomoć,
ako ste progutali gorivo, odmah potražite lekarsku pomoć, ne izazivajte povraćanje,
odmah zamenite odeću koja je nakvašena gorivom.
UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije usled elektrostatičkog punjenja

Elektrostatičko punjenje može da izazove varničenje i da zapali isparenja goriva.

Pre nego što poklopac rezervoara bude otvoren ili uzmete u ruke pištolj za sipanje goriva, dodirnite metalnu karoseriju vozila.

Time će se isprazniti eventualno elektrostatičko punjenje.

Tokom sipanja goriva, nemojte da se vraćate u vozilo.

Postoji mogućnost ponovnog punjenja elektrostatičkim nabojem.

NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Vozila sa benzinskim motorom:

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo bezolovno gorivo Super sa niskim sadržajem sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 228 ili je istog kvaliteta.
Informacija o potrebnom ROZ se nalazi na vratancima rezervoara.

Gorivo ove specifikacije može da sadrži do 10 % etanola. Vozilo može da koristi E10‑.

Nikako ne točite sledeća goriva:
 • dizel,

 • normalni benzin sa malim oktanskim brojem 91 ROZ,

 • benzin koji sadrži više od 10 vol. % etanola, npr. E15, E20, E85, E100,

 • benzin koji sadrži više od 3 vol. % metanola, npr. M15, M30,

 • benzin sa dodacima koji sadrže metal.

Ako ste greškom sipali pogrešno gorivo:

nemojte uključivati paljenje,
kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
NAPOMENA U vozila sa benzinskim motorom nemojte da sipate dizel-gorivo
Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:
 • Nemojte uključivati paljenje. U suprotnom, gorivo može da dospe do motora.

  Čak i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja sistema goriva i motora. Troškovi popravke su visoki.

Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
Ostavite rezervoar za gorivo kao i vodove za gorivo da se do kraja isprazne.
NAPOMENA Oštećenje sistema goriva zbog prepunjenog rezervoara za gorivo
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
NAPOMENA Prskanje goriva prilikom vađenja pištolja za sipanje
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
Preduslovi
 • Vozilo je otključano Više.

Nemojte da se vraćate u vozilo tokom sipanja goriva. Moglo bi ponovo da se formira elektrostatičko punjenje.

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

Vratanca rezervoara
Držač za poklopac rezervoara
Tabela pritiska u pneumaticima
QR kôd za mapu spasavanja
Vrsta goriva
Pritisnite zadnji deo vratanca rezervoara .
Poklopac rezervoara okrenite nalevo i skinite ga.
Poklopac rezervoara stavite u držač .
Gurnite nastavak pištolja za sipanje do kraja u otvor rezervoara, zakačite ga i sipajte gorivo.
Punite rezervoar za gorivo dok se pištolj za sipanje ne isključi.
Poklopac rezervoara postavite na otvor rezervoara i okrećite ga nadesno, dok ne čujete da je ulegao u svoje mesto.
Zatvorite vratanca rezervoara .
Resetovanje vrednosti u meniju „Putovanje“ putnog računara
Putni računar:
Putovanje

Može doći do odstupanja u načinu na koji je prikazan glavni meni. Zato obratite pažnju na pregled menija na displeju sa instrumentima Više.

Možete da resetujete vrednosti sledećih funkcija:
 • Dnevna kilometraža

 • višenamenski računar za čuvanje i praćenje podataka vožnje Od starta i Od resetovanja.

Izbor funkcije koju treba resetovati:
Prevucite prstom nagore ili nadole po Touch Control površini na levoj strani.
Pritisnite Touch Control površinu na levoj strani.
Izaberite Da.
Pritisnite Touch Control površinu na levoj strani.

Ako Touch Control površinu na levoj strani duže pritiskate, vrednosti funkcije se odmah resetuju.

Sipanje tečnosti u uređaj za pranje stakala
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Povucite jezičak i skinite poklopac .
Dolijte vodu za pranje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Dovođenje poluga brisača u položaj za zamenu
Uključite paljenje, pa ga odmah ponovo isključite.
U roku od oko 15 sekundi, na kombinovanom prekidaču držite pritisnut taster  u trajanju od oko tri sekunde Više.

Poluge brisača prelaze u položaj za zamenu.

Demontaža metlica brisača
Odmaknite poluge brisača od vetrobranskog stakla.
Metlicu brisača postavite poprečno.
Metlicu brisača izvucite u smeru strelice iz držača na poluzi brisača.
Montaža metlica brisača
Novu metlicu brisača gurnite suprotno od smera strelice u držač na poluzi brisača.
Metlicu brisača okrenite paralelno u odnosu na polugu brisača.
Vratite polugu brisača na vetrobransko staklo.
Provera nivoa ulja u motoru mernom šipkom
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.

Vreme čekanja pre provere nivoa ulja kod motora na radnoj temperaturi je dva minuta.

Zaustavite vozilo na ravnoj površini.
Mernu šipku izvucite i obrišite.
Mernu šipku polako gurnite do krajnjeg položaja u cev za vođenje i izvucite nakon tri sekunde.
Mogući su sledeći rezultati merenja:
 • Nivo ulja je u redu: Nivo ulja je između i .

 • Nivo ulja je prenizak: Nivo ulja je ili niži.

 • Nivo ulja je previsok: Nivo ulja je iznad .

Ako je nivo motornog ulja prenizak, dolijte 1 l motornog ulja.
Ako je nivo ulja previsok, ispustite višak ulivenog motornog ulja. Potražite pomoć u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
Napomene za pranje vozila u auto-perionici
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zbog smanjenog dejstva sistema za kočenje posle pranja vozila

Nakon pranja vozila vaše kočnice imaju smanjeno dejstvo kočenja.

Nakon pranja vozila kočite uz pažljivo praćenje situacije u saobraćaju, dok se ponovo ne uspostavi puno dejstvo kočenja.
NAPOMENA Oštećenja usled neodgovarajuće auto-perionice
Pre ulaska vozilom u auto-perionicu, uverite se da je auto-perionica prilagođena dimenzijama vozila.
Vodite računa da ima dovoljno odstojanja od tla između poda i šina za vođenje u auto-perionici.
Vodite računa da je dovoljna širina prolaza auto-perionice, posebno širina šina za vođenje.
Kako biste izbegli oštećenja na svom vozilu, pre pranja u auto-perionici, obratite pažnju na sledeće:
 • Kako biste sprečili ulazak vode u vozilo, perite vozilo prvenstveno u auto-perionicama u kojima je moguće regulisanje prethodnog čišćenja pod visokim pritiskom (specifikacija programa za kabriolete).

 • Na kraju, vozilo nipošto nemojte da tretirate vrućim voskom.

 • Izvucite ključ, kako biste bili sigurni da se usmerivač za vazduh na vetrobranskom staklu uvukao.

 • Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC i HOLD funkcija treba da budu isključeni.

 • Zadnje krilo koje se izvlači mora biti skroz uvučeno.

 • Bočni prozori i pokretni krov moraju biti u potpunosti zatvoreni.

 • Ventilator za ventilaciju i grejanje moraju biti isključeni.

 • Prekidač brisača treba da bude u položaju .

 • Ključ mora da bude udaljen najmanje 3 m od vozila, inače poklopac prtljažnika može slučajno da se otvori.

 • U auto-perionicama sa uređajem za vuču: treba da bude podešen prazan hod .

U auto-perionicama sa uređajem za vuču: Ukoliko želite da napustite vozilo tokom pranja, vodite računa o tome da se ključ nalazi u vozilu. U suprotnom, automatski se prebacuje u parking položaj .

Ako nakon pranja vozila uklonite vosak sa vetrobranskog stakla i sa gumica metlica brisača, sprečićete stvaranje pruga i smanjićete buku brisača.