Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Указания за качеството на горивото за автомобили с дизелов двигател
Общи указания

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горивна смес

Ако смесите дизелово гориво с бензин, точката на възпламеняване на горивната смес е по-ниска отколкото при чисто дизелово гориво.

При работещ двигател компоненти на изпускателната система за отработени газове могат незабелязано да прегреят.

Никога не зареждайте бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Дори малки количества от неправилното гориво могат да доведат до повреди на горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само дизелово гориво, отговарящо или равностойно на европейския стандарт EN 590.
Автомобили с филтър за твърди частици: В държави извън ЕС зареждайте само Euro-Diesel с ниско съдържание на сяра, под 50 ppm.
Не зареждайте с
 • бензин

 • морски дизел

 • мазут

 • биодизел

 • растително масло

 • нефтен газ

 • керосин

Указания за ниски външни температури

Зареждайте автомобила в началото на зимния сезон по възможност изцяло със зимен дизел.

Преди преминаването към зимен дизел резервоарът за гориво трябва по възможност да е празен. При първото зареждане със зимен дизел дръжте нивото на горивото ниско, напр . до резерва. При следващото зареждане с гориво резервоарът за гориво отново може да бъде напълнен стандартно.

Допълнителна информация за горивото:
 • На бензиностанция

 • В квалифициран специализиран сервиз