Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Зареждане на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди зареждането изключете двигателя и, ако е налично, автономното отопление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го гълтайте.
Не вдишвайте изпарения на горивото.
Пазете децата далеч от горива.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните точки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия вследствие на електростатичен заряд.

Електростатичният заряд може да доведе до образуване на искри и да възпламени пари от горивото.

Преди да отворите капачката на резервоара за гориво или хванете пистолета за зареждане, докоснете металната каросерия на автомобила.

По този начин се разсейва евентуално натрупан електростатичен заряд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горивна смес

Автомобили с дизелов двигател:

Ако смесите дизелово гориво с бензин, точката на възпламеняване на горивната смес е по-ниска отколкото при чисто дизелово гориво.

При работещ двигател компоненти на изпускателната система за отработени газове могат незабелязано да прегреят.

Никога не зареждайте бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Гориво, което не отговаря на изискваното качество, може да доведе до повишено износване, както и да повреди двигателя и изпускателната система за отработени газове.

Зареждайте само препоръчваното гориво.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Автомобили с бензинов двигател:

Дори малки количества от неправилното гориво могат да доведат до повреди на горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само гориво Super, отговарящо или равностойно на стандарта EN 228.

Гориво с тази спецификация може да съдържа до 10 % етанол. Вашият автомобил е съвместим с E10‑.

Не зареждайте:
 • Дизелово гориво

 • E85, E100

 • Съдържащ метанол бензин (M15, M30, M85, M100)

 • Бензин с добавки, съдържащи метали

Ако по невнимание сте заредили неправилното гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Автомобили с дизелов двигател:

Дори малки количества от неправилното гориво могат да доведат до повреди на горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само дизелово гориво, отговарящо или равностойно на европейския стандарт EN 590.
Автомобили с филтър за твърди частици:в държави извън ЕС зареждайте само Euro-Diesel с ниско съдържание на сяра, под 50 ppm.
Не зареждайте с
 • бензин

 • морски дизел

 • мазут

 • биодизел

 • растително масло

 • нефтен газ

 • керосин

УКАЗАНИЕ Не зареждайте дизелово гориво в автомобили с бензинов двигател.
Ако по невнимание сте заредили грешно гориво, не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система. Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Информирайте квалифициран специализиран сервиз и изпразнете напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте бензин в автомобили с дизелов двигател.
Ако по невнимание сте заредили грешно гориво, не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система. Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи. Информирайте квалифициран специализиран сервиз и изпразнете напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не препълвайте резервоара за гориво, тъй като горивната система може да се повреди.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
УКАЗАНИЕ Не препълвайте резервоара за гориво, тъй като при отстраняването на пистолета за зареждане може да се разплиска гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
Условие

Автомобилът трябва да е отключен.

По време на зареждането с гориво не се качвайте отново в автомобила. Можете пак да се заредите електростатично.

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

Процес на зареждане с гориво
Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителната карта
Видове гориво
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я отстранете.
Поставете капачката на резервоара за гориво в държача .
Пъхнете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
Процес на зареждане с гориво
Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителната карта
Видове гориво
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я отстранете.
Поставете капачката на резервоара за гориво в държача .
Пъхнете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.

Гърловината на резервоара е конструирана за зареждане с пистолет на колонки за дизел.

При напълно изразходвано съдържание на резервоар за гориво, заредете поне 5 л дизелово гориво.