Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa S
 • Limuzină
 • 08/2019
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai mult.

Situație de rulare

Ghidarea spre destinație rulează. Nivelul de umplere din rezervorul de combustibil ajunge la rezerva de combustibil.

Este afișat mesajul Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations? (Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations?) .

Selectați Yes (Da) .

Căutarea automată a stațiilor de alimentare începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați stația de alimentare

Se afișează adresa benzinăriei.

Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start route guidance (Porniți ghidarea spre destinație) .

Benzinăria selectată va fi setată ca destinație. Ghidarea spre destinație începe.

sau
Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) sau Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) .

Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) : benzinăria selectată va fi setată ca destinație nouă. Se șterg destinațiile și destinațiile intermediare anterioare. Ghidarea spre benzinărie începe.

Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) : benzinăria selectată va fi setată ca următoarea destinație intermediară. Ghidarea spre destinație începe.

Dacă deja există destinații intermediare:
selectați în interogare Yes (Da) .

Benzinăria selectată este introdusă în meniul Destinații intermediare în poziția 1. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la formarea de scântei și astfel aburii de combustibil se pot aprinde.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.

Astfel, o eventuală încărcare electrostatică este neutralizată.

În timpul procesului de realimentare, nu reintrați în autovehicul.

Se poate produce din nou descărcarea electrostatică.

AVERTISMENT Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Dacă amestecaţi carburant diesel cu benzină, punctul de aprindere al amestecului de carburant este mai scăzut decât la carburantul diesel pur.

Când motorul este pornit, componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentaţi niciodată cu benzină.
Nu amestecaţi niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, fără plumb, fără sulf, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.
Cerința ROZ se află pe partea interioară a clapetei rezervorului.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați niciodată cu unul din următorii combustibili:
 • diesel

 • benzină normală cu o cifră octanică mai mică de 91 ROZ

 • benzină cu peste 10 vol. % etanol, de ex. E15, E20, E85, E100

 • benzină cu peste 3 vol. % metanol, de ex. M15, M30

 • benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor diesel:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați numai cu combustibil diesel care îndeplinește sau este echivalent cu norma europeană EN 590.

În țările care nu există combustibil diesel fără sulf, alimentați numai cu combustibil diesel cu conținut scăzut de sulf, de sub 50 ppm.

Nu alimentați niciodată cu unul dintre următorii combustibili:
 • benzină

 • Marine-Diesel

 • ulei de încălzire

 • Bio-Diesel pur sau ulei vegetal

 • gaz lampant sau kerosen

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat mai mult.

 • Presiunea din rezervorul de combustibil a fost eliminată înainte de alimentare.

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. Vă puteți reîncărca electrostatic.

Respectați indicațiile privind fluidele de lucru mai mult.

Aerisirea rezervorului
Trageți tasta .

Lampa martor luminează intermitent și mesajul Please wait Depressurising tank (Please wait Depressurising tank (Așteptați depresurizarea rezervorului)) apare pe Display-ul multifuncțional.

Dacă este deschisă clapeta rezervorului, se aprinde lampa martor .

Pe Display-ul multifuncțional, apare mesajul Tank is depressurised Ready for refuelling (Tank is depressurised rady for refuelling (Rezervorul este aerisit Pregătit pentru alimentare)) .

În următoarele situații, a apărut o disfuncționalitate:
 • mai întâi, lampa martor clipește și apoi se stinge.

 • lampa de avertizare galbenă pentru diagnoza motorului se aprinde.

Deschiderea clapetei rezervorului poate dura, în unele situații excepționale, până la 15 minute.

Clapeta rezervorului
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Codul QR pentru cartela de intervenție
Tip de combustibil
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului de sus în suportul .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de alimentare, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.

Autovehicule cu motor diesel: gura de alimentare este concepută pentru alimentarea de la pompe de alimentare cu diesel.

Autovehicule cu motor diesel: când rezervorul de combustibil este gol, alimentați cu cel puțin 5 l.

Autovehicule cu motor diesel: la alimentarea dintr-o canistră, utilizați un ștuț de umplere cu diametru mare pentru autovehicule diesel. În caz contrar, ștuțul de umplere nu poate fi introdus în gura de alimentare.

Puneți capacul rezervorului pe locașul rezervorului de combustibil și rotiți spre dreapta, până când se fixează cu zgomot.
Închideți clapeta rezervorului .

Închideți clapeta rezervorului înainte ca autovehiculul să se blocheze.

Resetarea valorilor din meniul Parcurs al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Trip (Trip (Călătorie))

Modul de scriere al meniului principal afișat poate să difere. De aceea, acordați atenție privirii de ansamblu asupra meniului pentru display-ul panoului de instrumentemai multmai mult.

Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • distanța parcursă pe timp de zi

 • calculatorul de date de parcurs „de la start“ și „de la resetare“

 • afișaj ECO.

Selectarea funcției care se dorește a fi resetată:
efectuați gesturi de ștergere în sus sau în jos pe Touch-Control, pe partea stângă.
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.
Selectați Yes (Yes (Da)) .
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.

Dacă apăsați lung pe Touch-Control stânga, funcția se resetează imediat.

Completare cu AdBlue®
INDICAȚIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în combustibil
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitați supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAȚIE Habitaclul autovehiculului se poate murdări dacă există scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideți bine recipientul de alimentare cu AdBlue®.
Evitați transportul în autovehicul pe o perioadă lungă a recipientelor de alimentare AdBlue®.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

Următoarele mesaje apărute succesiv pe display-ul multifuncțional vă solicită să completați rezervorul AdBlue®:
 • Refill AdBlue See Owner’s Manual ( Refill AdBlue See Owner’s Manual (Completați cu Adblue, vezi manualul de utilizare)) . Rezerva de AdBlue® a scăzut sub marcajul de rezervă. Completați imediat cu AdBlue®.

 • Top up AdBlue Emergency op. in XXX km  See Owner's Manual (Completați cu AdBlue Oprire în regim urgență în XXX km Consultați manualul utilizatorului) . Conținutul scăzut de AdBlue® cauzează o limitare a performanțelor după parcurgerea distanței afișate rămase. Completați imediat cu AdBlue®.

 • XX,X  Top up AdBlue Emer. op.: max. XXX km/h  Start not poss. in XXX km  (XX,X l Top up AdBlue Emer. op.: max. XXX km/h Start not poss. in XXX km (Completați cu XX,X l AdBlue, regim de avarie: max. XXX km/h, pornire imposibilă în XXX km)) . Rezerva scăzută de AdBlue® cauzează o limitare a performanțelor de la viteza afișată. După parcurgerea distanței afișate rămase nu mai este posibilă pornirea motorului. Completați cel puțin cu cantitatea de AdBlue afișată ®.

 • XX,X  Top up AdBlue Switch on ignition, wait 60 sec. or eng. start not poss. (XX,X l Top up AdBlue Switch on ignition, wait 60 sec. or eng. start not poss.) . Rezerva de AdBlue® este epuizată. Nu mai puteți porni motorul. Completați cel puțin cu cantitatea de AdBlue afișată ®. Puneți contactul și așteptați aproximativ 60 de secunde. Porniți motorul.

Puteți să afișați distanța care poate fi parcursă și nivelul de umplere cu AdBlue® pe Display-ul multifuncțional mai mult.

Distanța care poate fi parcursă cu AdBlue® depinde foarte mult de stilul de conducere și de condițiile de funcționare. De aceea, distanța reală poate fi diferită de distanța determinată.

Deschideți capacul rezervorului AdBlue®
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți către stânga capacul rezervorului AdBlue® și apoi scoateți-l.

Puteți introduce capacul rezervorului AdBlue® și pe suportul capacului rezervorului de pe brațul balamalei clapetei rezervorului.

Pregătiți canistra de alimentare AdBlue®
Deschideți capacul canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la orificiul canistrei de alimentare AdBlue®.
Completare cu AdBlue®
Înșurubați bine furtunul la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue® .

Când recipientul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este aproape goală.

Deșurubați furtunul și canistra de alimentare AdBlue® în succesiune inversă, iar apoi închideți.
Montați capacul rezervorului AdBlue® și rotiți spre dreapta.
Închideți clapeta rezervorului.
Cuplați aprinderea pentru cel puțin 60 de secunde.

Dacă din cauza rezervorului AdBlue® gol nu a mai fost posibilă pornirea autovehiculului, durează până la 60 de secunde până se detectează umplerea.

porniți autovehiculul.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Umplerea instalației de spălat geamul
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Scoateți capacul de închidere de pe eclisă și puneți-l și fixați-l pe marginea orificiului de umplere.
Completați cu lichid de spălare parbriz.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (MAGIC VISION CONTROL)
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Dacă aprinderea este decuplată, cuplați mai întâi aprinderea.
Decuplați aprinderea.
În interval de aproximativ 15  secunde apăsați timp de aproximativ 3 secunde tasta de pe comutatorul combinat mai mult.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Demontarea lamelelor ștergătoarelor
Aducerea lamelei ștergătorului în poziția de demontare:
țineți cu o mână brațul ștergătorului. Rotiți cu o mână lamela ștergătorului în direcția săgeții dincolo de rezistență.

Lamela ștergătorului se blochează cu un clic în poziția de demontare.

Scoaterea lamelei ștergătorului:
apăsați butonul de deblocare , trageți și scoateți lamela ștergătorului în direcția săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Noua lamelă a ștergătorului se împinge în direcția săgeții pe brațul ștergătorului până la fixarea butonului de deblocare .
Împingeți lamela ștergătorului dincolo de rezistență în direcția săgeții pe brațul ștergătorului.

Lamela ștergătorului se fixează cu un clic perceptibil și poate fi mișcată din nou în mod liber.

Pliați brațul ștergătorului înapoi pe parbriz.
Cuplați aprinderea.
Apăsați mai mult tasta de pe comutatorul combinat.

Brațele ștergătoarelor se întorc în poziția de ieșire.

Decuplați aprinderea.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de la parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Dacă aprinderea este decuplată, cuplați mai întâi aprinderea.
Decuplați aprinderea.
În interval de aproximativ 15 secunde apăsați timp de aproximativ 3 secunde tasta de pe comutatorul combinat mai mult.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Demontarea lamelelor ștergătoarelor
Apăsați ambele cleme de fixare .
Basculați lamela ștergătorului în direcția săgeții , de pe brațul ștergătorului .
Înlăturați lamela ștergătorului în direcția săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Puneți noua lamelă de ștergător cu decupajul pe limba de blocare .
Basculați lamela ștergătorului în direcția săgeții , pe brațul ștergătorului, până când clemele de fixare se blochează în suportul .
Verificați poziția lamelei ștergătorului.
Pliați brațul ștergătorului înapoi pe parbriz.
Cuplați aprinderea.
Apăsați mai mult tasta de pe comutatorul combinat.

Brațele ștergătoarelor se întorc în poziția de ieșire.

Decuplați aprinderea.
Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
Premise
 • Motorul trebuie să dispună de o jojă de ulei. Dacă nu, verificarea nivelului de ulei de motor este posibilă numai cu calculatorul de bord mai mult.

În funcție de motor, în compartimentul motorului joja de ulei se poate găsi în diverse poziții.

Perioada de așteptare înainte de verificarea nivelului de ulei cu motorul la temperatura de funcționare este de cinci minute.

Parcați autovehiculul pe o suprafață plană.
Scoateți joja de ulei și ștergeți-o.
Introduceți încet joja de ulei până la opritor în conducta de ghidare și scoateți-o după trei secunde.
 • Nivelul de ulei este corect: nivelul de ulei se află între și .

 • Nivelul de ulei este prea scăzut: nivelul de ulei se află la sau sub acesta.

 • Nivelul de ulei este prea ridicat: nivelul uleiului se află peste .

Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, completați cu o cantitate de 1 l de ulei de motor.
Dacă nivelul uleiului de motor este prea ridicat, solicitați îndepărtarea surplusul de ulei de motor într-un atelier de service de service de specialitate autorizat.
Verificarea nivelului uleiului de motor cu ajutorul calculatorului de bord
Premise
 • Motorul este încălzit.

 • Autovehiculul este staționat pe o suprafață plană.

 • Motorul funcționează cu turația de ralanti.

Determinarea nivelului uleiului de motor are loc în timpul stării de funcționare. La un stil de conducere normal, determinarea nivelului uleiului de motor poate dura până la 30 minute, la un stil de conducere activ chiar mai mult.

Calculator de bord:
Service (Service(Service))
Engine oil level (Engine oil level (Nivel ulei de motor))
Pe display-ul multifuncțional apare unul dintre următoarele mesaje:
 • Engine oil level Measuring now () : încă nu este posibilă măsurarea nivelului uleiului.

Repetați interogarea după maximum 30  de minute de rulare.
 • Engine oil level OK (Engine oil level OK) și, pe display-ul multifuncțional, coloana de la afișajul nivelului de ulei este verde, ea aflându-se între „min” și „max”: nivelul de ulei este corect.

 • Engine oil level Add 1,0  ( Nivel ulei motor Completați cu 1,0 l) și coloana de la afișajul nivelului de ulei de pe display-ul multifuncțional este portocalie și se află sub marcajul „min“:

Completați cu 1 l de ulei de motor.
 • Reduce engine oil level (Reduce engine oil level) și coloana de la afișajul nivelului de ulei de pe display-ul multifuncțional este portocalie și se află peste marcajul „max“:

Evacuați uleiul de motor adăugat în exces. Pentru aceasta adresați-vă unui atelier de service de specialitate.
 • For engine oil level turn on ignition (For engine oil level turn on ignition) :

Cuplați aprinderea pentru a verifica nivelul uleiului de motor.
 • Engine oil level System inoperative () : senzorul este defect sau deconectat.

Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
 • Engine oil level System currently unavail. (Engine oil level System currently unavail.) :

Închideți capota motorului.
Indicații cu privire la spălarea autovehiculului într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • asistentul activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC și funcția HOLD sunt dezactivate.

 • camera video 360 grade sau camera video pentru marșarier este dezactivată.

 • geamurile laterale și trapa culisantă sunt complet închise.

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătoarelor este în poziția .

 • la instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: este cuplată treapta de ralanti .

 • cheia se află la o distanță minimă de 3 m de autovehicul, pentru a evita deschiderea neintenționată a capotei portbagajului.

Dacă în timpul spălării doriți să părăsiți autovehiculul, cheia trebuie să se afle în autovehicul. În caz contrar, va fi cuplată automat poziția de parcare .

Dacă după spălarea autovehiculului, îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele produse de ștergătoare.