Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • eSprinter
 • 06/2022
app store google play
X

Trykning
Nulstilling af værdierne i rejsemenuen i køretøjscomputeren
Bilens computer:
Rejse

Teksten i den viste hovedmenu kan variere. Se derfor menuoversigten for kombiinstrumentet Mere.

Følgende funktionsværdier kan nulstilles:
 • Triptæller:

  • Nulstil triptæller?

 • Rejseberegner:

  • Siden start

  • Fra reset

 • ECO-visning

Vælg funktionen, som værdien ønskes nulstillet for, og bekræft valget.
Bekræft spørgsmålet Nulstil værdier? med Ja.
Kontrol af dæktryk med dæktrykskontrollen
Forudsætninger
 • Bilen er tændt.

Bilens computer:
Service
Dæk
En af følgende visninger ses:
 • Aktuelt dæktryk og dæktemperatur for de enkelte hjul

Kombiinstrumentets display (farve)
 • Aktuelt dæktryk for de enkelte hjul

Kombiinstrumentets display (sort-hvid)
 • Dæktryk vises efter nogle minutters kørsel: Programmeringen af systemet er endnu ikke afsluttet. Dæktrykkene overvåges allerede.

Sammenlign dæktrykket med det anbefalede dæktryk for den aktuelle driftstilstand Mere. Vær opmærksom på oplysningerne om dæktemperatur Mere.

Værdierne i kombiinstrumentets display kan afvige fra værdierne på dæktryksmåleren, da disse refererer til havets overflade. På højtliggende steder viser dæktryksmålere et højere dæktryk end bilens computer. Dæktrykket skal ikke sænkes i sådanne tilfælde.

Vær også opmærksom på følgende uddybende emne:
 • Oplysninger om dæktryk Mere

Påfyldning af vinduessprinkleranlæg
FARE Livsfare ved udførelse af servicearbejde under opladning

Der er høj elektrisk spænding i bilens højvoltsnet under opladningen.

Udfør aldrig servicearbejde under opladningen.
ADVARSEL Risiko for at brænde sig på meget varme komponenter i motorrummet

Bestemte komponenter i motorrummet kan være meget varme, fx drivsystemet og køleren.

Lad drivsystemet køle af, og berør kun de komponenter, der er beskrevet nedenfor.
Berør kun følgende komponenter under arbejde i motorrummet:
 • Motorhjelmen

 • Lukkedæksel på sprinklervæskebeholder

 • Lukkedæksel på kølervæskeekspansionsbeholder

ADVARSEL Fare for personskade på grund af overophedet køretøj
Når du åbner motorhjelmen i forbindelse med en overophedet køretøj eller en brand i motorrummet, kan følgende situationer opstå:
 • Du kan komme i kontakt med varme gasser.

 • Du kan komme i kontakt med andre varme drivmidler, der løber ud.

Ved overophedning eller brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen lukket og kontakte brandvæsenet.
Lad først det overophedede køretøj køle af, hvis motorhjelmen skal åbnes.
ADVARSEL Risiko for brand og personskade som følge af sprinklervæskekoncentrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt.

Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdannelse bør undgås under omgang med sprinklervæskekoncentrat.
Påfyldning af sprinklervæske
Sprinklervæskebeholder (eksempel)
Sprinklervæsken forblandes i det rigtige forhold i en beholder.
MereÅbn motorhjelmen.
Træk op i lasken på dækslet på sprinklervæskebeholderen.
Fyld den forblandede sprinklervæske på.
Tryk dækslet fast på påfyldningsåbningen, indtil det hørbart går i indgreb.
Luk motorhjelmen Mere.
Udskiftning af viskerblade på forruden
ADVARSEL Fare for at komme i klemme ved udskiftnings af viskerblade ved aktiveret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskiftning af viskerbladene, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og køretøjet, før viskerbladene udskiftes.
ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne med åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og bilen, før motorhjelmen åbnes.
Udskiftning af viskerblade

Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

Vip viskerarmen væk fra forruden.
Hold fast i viskerarmen , og drej viskerbladet i pilens retning væk fra viskerarmen ind til anslaget.
Skyd glideren opad i pilereting, indtil den går i indgreb.
Klap viskerblad tilbage på viskerarmen.
Træk viskerbladet af viskerarmen .
Sæt det ny viskerblad ind i holderen på viskerarmen .
Vær i denne forbindelse opmærksom på de to viskerbladenes forskellige længder:
 • Førerside: langt viskerblad

 • Passagerside: kort viskerblad

Skyd glideren nedad, indtil den går i indgreb.
Vip viskerarmen tilbage til forruden.
Udskiftning af viskerblade på forruden (WET WIPER SYSTEM)
ADVARSEL Fare for at komme i klemme ved udskiftnings af viskerblade ved aktiveret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskiftning af viskerbladene, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og køretøjet, før viskerbladene udskiftes.
ADVARSEL Fare for personskade ved brug af vinduesviskerne med åben motorhjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motorhjelmen er åben, kan du få fingrene i klemme ved viskerarmen.

Sluk altid for vinduesviskerne og bilen, før motorhjelmen åbnes.
Udskiftning af viskerblade

Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

Vip viskerarmen væk fra forruden.
Hold fast i viskerarmen , og drej viskerbladet i pilens retning væk fra viskerarmen ind til anslaget.
Skyd glideren opad i pilereting, indtil den går i indgreb.
Træk viskerbladet af viskerarmen i pileretning .
Træk slangen forsigtigt af viskerbladet.
Sæt slangen fast på det ny viskerblad.
Sæt det ny viskerblad ind i holderen på viskerarmen .
Vær i denne forbindelse opmærksom på de to viskerbladenes forskellige længder:
 • Førerside: langt viskerblad

 • Passagerside: kort viskerblad

Skyd glideren nedad, indtil den går i indgreb.
Klap viskerblad tilbage på viskerarmen.
Vip viskerarmen tilbage til forruden.
Oplysninger om vask af køretøjet i vaskehallen
ADVARSEL Risiko for ulykke på grund af reduceret bremsevirkning efter bilvask

Efter en bilvask er bremsernes bremsevirkning reduceret.

Efter bilvask skal du under hensyntagen til trafiksituationen forsigtigt nedbremse bilen, indtil den fulde bremsevirkning er genetableret.

Vær opmærksom på, at vaskehallen er egnet til køretøjets størrelse.

Klap sidespejlene ind, og afmonter en evt. ekstra antenne før vasken af køretøjet i vaskehallen. Ellers kan sidespejlene, antennen eller køretøjet blive beskadiget.

Vær opmærksom på, at sidespejlene er klappet helt ud igen, og at en evt. ekstra antenne er påmonteret igen, når du forlader vaskehallen.

Vær opmærksom på følgende før anvendelsen af en vaskehal for at undgå skader på dit køretøj:
 • Sideruderne og skyderuderne er helt lukkede.

 • Blæseren til ventilationen og varmesystemet er slukket.

 • Kontakten til vinduesviskeren er i position.

Forvask køretøjet ved håndkraft i tilfælde af stærk tilsmudsning, inden du kører ind i vaskehallen.

Du undgår stribedannelse og nedsætter støj fra vinduesviskerne, hvis du efter vasken af køretøjet fjerner voksen på forruden og viskergummiet.