Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Настройване на седалките и външните огледала
Автомобили без пакет Комфорт на седалките
Надлъжна позиция на седалката
Височина на седалката
Наклон на облегалката
Настройване на надлъжната позиция на седалката:
повдигнете лоста и преместете седалката в желаната позиция.
Уверете се, че седалката е фиксирана.
Настройване на височината на седалката:
изтеглете или натиснете лоста , докато се достигне желаната позиция.
Настройване на наклона на облегалката:
завъртете ръчното колело напред и назад, докато се достигне желаната позиция.
Автомобили с пакет Комфорт на седалките
Дължина на възглавницата на седалката
Надлъжна позиция на седалката
Наклон на възглавницата на седалката
Височина на седалката
Наклон на облегалката
Настройване на дължината на възглавница на седалката:
повдигнете лоста и бутнете предната част на възглавницата на седалката напред или назад.
Настройване на надлъжната позиция на седалката:
повдигнете лоста и преместете седалката в желаната позиция.
Уверете се, че седалката е фиксирана.
Настройване на наклона на възглавницата на седалката:
завъртете ръчното колело напред и назад, докато се достигне желаната позиция.
Настройване на височината на седалката:
изтеглете или натиснете лоста , докато се достигне желаната позиция.
Настройване на наклона на облегалката:
завъртете ръчното колело напред и назад, докато се достигне желаната позиция.
Автомобили с електрическа седалка
Наклон на облегалката
Височина на седалката
Наклон на възглавницата на седалката
Надлъжна позиция на седалката
Запаметете настройките с Memory функцията още.
Прибиране или отваряне:
натиснете за кратко бутон .
Настройване:
с бутоните или изберете настройващото се външно огледало.
С бутон настройте позицията на огледалното стъкло.

Извадено от гнездото външно огледало може да се фиксира отново както следва:

Автомобили без електрически прибиращи се външни огледала:
натиснете с ръка външното огледало, докато застане в правилната позиция.
Автомобили с електрически прибиращи се външни огледала:
задръжте натиснат бутон .

Прозвучава щракване, последвано от шум от удар. Външното огледало се позиционира в правилната позиция.