Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Информация за Plug-in хибрид
Преглед на кокпита
Дисплей инструмент
Медиен дисплей
Включване и изключване на бутона за незабавна предварителна климатизация
DYNAMIC SELECT превключвател
Пера на волана за превключване на предавките
Бутон за обезвъздушаване на резервоара за гориво под пълно налягане
Дисплей инструмент, индикация за мощността на електродвигателя
Изберете индикация за мощността на електродвигателя.
Дисплей инструмент, измервател на мощност
Изберете измервател на мощност.

На дисплей инструмента се показва актуалното състояние на хибридната система. Можете да избирате между представяне на индикацията за мощността на електродвигателя и представяне на измервателя на мощността.

Мултифункционалният дисплей показва допълнително разпознати от ECO асистента предишни събития. ECO асистентът Ви помага да използвате оптимално всички хибридни функции за предстоящата отсечка от пътуването.

Медиен дисплей, индикация на енергиен поток
Изберете в менюто EQ на мултимедийната система Поток на енергия.

Медийният дисплей показва в индикацията на енергийния поток енергийния поток между всички активни компоненти на хибридната задвижваща система и актуалната степен на зареденост на високоволтовата акумулаторна батерия.

В менюто EQ на мултимедийна система се конфигурират всички настройки за Plug-in хибрида.

Незабавна предварителна климатизация

Незабавната предварителна климатизация може да продължи да климатизира пътническото отделение на автомобила при прекъсване на пътуването до 50 минути.

DYNAMIC SELECT превключвател

С DYNAMIC SELECT превключвателя могат да се избират различни програми за движение, които повлияват пътното поведение на автомобила.

Следните програми за движение са налични:
 • (Individual)

 • (Sport)

 • (Comfort)

 • (Electric)

 • (Battery Level)

 • (Eco)

Ръчно настройване на рекуперативното забавяне

В програмата за движение можете с помощта на перото на волана за превключване на предавките да регулирате ръчно силата на рекуперация при принудителен празен ход. При стандартната настройка забавянето на автомобила в режим на принудителен празен ход се управлява интелигентно от рекуперацията.

Зареждане с гориво– Обезвъздушаване на резервоара за гориво под пълно налягане

Преди зареждане с гориво първо трябва да обезвъздушите резервоара чрез задействане на бутона. Когато налягането в резервоара за гориво под пълно налягане е намалено и капакът на резервоара е отворен за зареждане, контролната лампа на бутона свети.

Стационарно зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия

Можете да зареждате високоволтовата акумулаторна батерия както с променлив ток (режим 2 или 3) , така и с постоянен ток (режим 4).

В зависимост от изпълнението за определената държава Вашият автомобил е оборудван с една от следните букси на автомобила.

Букса на автомобила Combo 1
Капак на щекерна букса
Контролна лампа статус на заключването
Индикация за статуса
Контролна лампа процес на зареждане
Капак на щекерната букса
Разширение извод за зареждане с постоянен ток (режим 4)
Затваряне капак на щекерна букса
Извод за зареждане с променлив ток (режим 2/3)
Букса на автомобила Combo 2
Капак на щекерна букса
Контролна лампа статус на заключването
Индикация за статуса
Контролна лампа процес на зареждане
Капак на щекерната букса
Разширение извод за зареждане с постоянен ток (режим 4)
Затваряне капак на щекерна букса
Извод за зареждане с променлив ток (режим 2/3)
За стационарното зареждане на високоволтовата акумулаторна батерия трябва да са изпълнени следните условия:
 • Предавателната кутия е в позиция .

 • Автомобилът е отблокиран.

 • Предният капак е затворен.

 • Хибридната система не е активирана. Индикацията на мултифункционален дисплей е изключена.

 • Кабелът за зареждане не е подложен на опън.