Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Включване на светлини, стъклочистачки и климатизация
Леви светлини при временно паркиран автомобил
Десни светлини при временно паркиран автомобил
Габаритни светлини и осветление на регистрационния номер
Автоматични светлини за шофиране
Къси/дълги светлини
Включване или изключване на задна светлина за мъгла
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на експлоатация на габаритните светлини

Експлоатацията на габаритните светлини в продължение на няколко часа изтощава акумулаторната батерия.

Включвайте, когато е възможно, дясната   или лявата   светлина за паркиране.
Завъртете превключвателя за светлините в желаната позиция.
Включване на дълги светлини
Пускане на десен мигач
Използване на светлинен клаксон
Пускане на ляв мигач
Изключване на дълги светлини:
дръпнете комбинирания превключвател по посока на стрелката или натиснете го натиснете по посока на стрелката .
Еднократен ход на стъклочистачките/Почистване с течност за стъклочистачки
Изключени стъклочистачки
Почистване на нормални интервали
Почистване на чести интервали
Бавен постоянен режим на работа на стъклочистачките
Бърз постоянен режим на работа на стъклочистачките
Завъртете комбинирания превключвател в съответната позиция - .
Настройване на температурата
Извикване на менюто на климатизацията
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Включване или изключване на „Мигновена предварителна климатизация“
Настройване на разпределянето на въздуха
Натиснете желания бутон.
Настройване на температурата
Бутон без функция
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Бутон без функция
Настройване на разпределянето на въздуха
Натиснете желания бутон.
Настройване на температурата
Извикване на менюто на климатизацията
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Включване или изключване на автономното отопление
Настройване на разпределянето на въздуха
Натиснете желания бутон.
Настройване на температурата от страната на водача
Извикване на менюто на климатизацията
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Включване или изключване на остатъчна топлина
Включване или изключване на „Мигновена предварителна климатизация“
Настройване на температурата от страната на спътника
Натиснете желания бутон.
Настройване на температурата от страната на водача
Настройване на разпределянето на въздуха
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Включване или изключване на остатъчна топлина
Включване или изключване на синхронизацията
Настройване на температурата от страната на спътника
Натиснете желания бутон.
Настройване на температурата от страната на водача
Извикване на менюто на климатизацията
Настройване на количеството въздух или изключване на климатизацията
Автоматично регулиране на климатизацията
Размразяване на челното стъкло
Включване или изключване на отоплението на задното стъкло
Включване или изключване на режима на рециркулация
Включване или изключване на A/C функция
Включване или изключване на остатъчна топлина
Включване или изключване на автономното отопление
Настройване на температурата от страната на спътника
Натиснете желания бутон.