Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Napomene o prebacivanju svetala prilikom putovanja u inostranstvo

Vozila sa statičnim LED farovima: Prebacivanje farova nije potrebno. Zakonske odredbe su ispunjene takođe i u zemljama u kojima se vožnja odvija na drugoj strani kolovoza.

Vozila sa sistemom Intelligent Light System: Pre prelaska granice zemlje, u kojoj se vožnja odvija na drugoj strani kolovoza, neophodno je prebacivanje farova na simetrično oboreno svetlo Više.

Nakon prebacivanja:
 • Ne zaslepljuju se učesnici u saobraćaju koji se kreću u suprotnom smeru.

 • Ivica kolovoza nije više osvetljena toliko široko i visoko.

 • Funkcije „Svetlo za vožnju auto-putem“ i „Prošireno svetlo za maglu“ nisu na raspolaganju.

Po povratku, opet morate da prebacite na asimetrično oboreno svetlo.

Napomene o redovnoj proveri točkova i pneumatika
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled oštećenja pneumatika

Oštećeni pneumatici mogu da uzrokuju gubitak pritiska u pneumaticima.

Redovno proveravajte, da li na pneumaticima postoje oštećenja i odmah zamenite oštećene pneumatike.
UPOZORENJE Opasnost od akvaplaninga zbog niskog profila pneumatika

Kod vrlo niskog profila pneumatika pogoršava se prianjanje pneumatika za tlo.

Kod mokrog kolovoza povećava se opasnost od akvaplaninga, naročito kod neprilagođene brzine.

Redovno na svim pneumaticima, duž cele širine, proveravajte dubinu profila pneumatika i stanje gaznog sloja pneumatika.
Minimalna dubina profila kod:
 • letnjih pneumatika: 3 mm

 • pneumatika M+S: 4 mm

Iz bezbednosnih razloga zamenite pneumatike pre dostizanja zakonski propisane minimalne dubine profila.
Sledeće provere na svim točkovima izvršavajte redovno, najmanje jednom mesečno ili prema potrebi, npr. pre polaska na dužu vožnju ili pre terenske vožnje:
 • provera pritiska u pneumaticima Više,

 • vizuelna provera točkova i pneumatika na oštećenja,

 • provera kapica ventila,

 • vizuelna provera dubine profila pneumatika i gaznog sloja pneumatika duž cele širine.

  Minimalna dubina profila kod letnjih pneumatika iznosi 3 mm a kod zimskih pneumatika 4 mm.

Vađenje upozoravajućeg prsluka

Upozoravajući prsluci se nalaze u džepovima za odlaganje u vratima vozača i vratima suvozača.

Vađenje:
Torbu sa upozoravajućim prslukom izvucite povlačenjem omče.
Otvorite torbu i izvadite upozoravajući prsluk.
Maksimalni broj postupaka pranja
Maksimalna temperatura pranja
Ne izbeljivati
Ne peglati
Ne sušiti u mašini za sušenje veša
Ne čistiti hemijski
Upozoravajući prsluk klase 2

Zahtevi propisani zakonskim odredbama biće u potpunosti ispunjeni, samo ako je upozoravajući prsluk odgovarajuće veličine i potpuno zatvoren.

Upozoravajući prsluk se mora zameniti u sledećim slučajevima:
 • Svetloodbojne trake su oštećene ili zaprljane.

 • Prekoračen je dozvoljeni broj pranja.

 • Flourescentna boja bledi.

Vađenje sigurnosnog trougla
Držač sigurnosnog trougla pritisnite sa obe strane, u smeru strelice i otvorite ga.
Izvadite sigurnosni trougao .
Pregled torbice za prvu pomoć

Torbica za prvu pomoć se nalazi u prtljažniku u mreži za odlaganje sa leve ili desne strane u zavisnosti od modela.

Pregled ažuriranja podataka mape
Izvršenje ažuriranja u Mercedes-Benz servisnoj radionici

Podaci sa digitalne mape zastarevaju isto kao i konvencionalne mape ulica. Optimalno navigaciono navođenje ka cilju ćete postići samo uz pomoć aktuelnih podataka mape. Informacije o novim verzijama digitalne mape možete da dobijete u Mercedes-Benz servisnoj radionici.

Tamo možete da izvršite ažuriranje digitalne mape.

Tom prilikom mogu nastati dodatni troškovi.

Onlajn ažuriranje mapa

Podaci mape mogu da se ažuriraju pomoću Mercedes me connect usluge za onlajn ažuriranja mape.

Preduslovi:
 • Aplikacija Mercedes me connect je na raspolaganju.

 • Imate korisnički nalog na Mercedes me portalu.

 • Usluga je na raspolaganju.

 • Usluga je aktivirana.

Onlajn usluga ažuriranja mapa nije dostupna u svim zemljama.

Na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti za ažuriranje:
 • za region (automatsko ažuriranje mape),

  Ako je sistemsko podešavanje Automatsko onlajn ažuriranje isključeno Više, dobićete obaveštenje da je dostupno ažuriranje mapa. Možete da potvrdite obaveštenje i da preuzmete ažuriranje mapa.

 • za više regiona ili za sve regione (ručno ažuriranje mape).

  Podaci mape se najpre preuzimaju na medijum za memorisanje, a nakon toge se ažuriraju u multimedijalnom sistemu.

Više informacija o onlajn ažuriranju mape možete da dobijete ovde:

Dodatne informacije o ažuriranju možete da pronađete na veb-stranici: Mercedes me connect interaktivno uputstvo za rukovanje.

Unos posebnog cilja ili adrese
UPOZORENJE Opasnost od odvraćanja pažnje putem informacionih sistema i komunikacionih uređaja

Ako u toku vožnje rukujete integrisanim informacionim sistemima i komunikacionim uređajima, vaša pažnja neće biti usmerena na događanja u saobraćaju. Osim toga, možete da izgubite kontrolu nad vozilom.

Ovim uređajima rukujte samo kada situacija u saobraćaju to dozvoljava.
Ako ne možete to da utvrdite, zaustavite se u skladu sa saobraćajnim propisima i izvršite unose dok je vozilo zaustavljeno.

Prilikom korišćenja multimedijalnog sistema, poštujte zakonske odredbe zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Preduslovi
 • Za onlajn pretragu: Usluga Mercedes me connect je na raspolaganju.

 • Napravili ste korisnički nalog na Mercedes me portalu.

 • Vozilo je odobreno za korišćenje usluge Mercedes me connect i vi ste prihvatili uslove korišćenja za tu uslugu.

  Dodatne informacije možete da pronađete na veb-stranici Mercedes me Homepage.

 • Usluga je aktivirana.

Multimedijalni sistem:
Navigacija
Kuda?
ON-Board pretraga pomoću tastature

Unos cilja za ON-Board pretragu koristi bazu podataka, koja je memorisana u multimedijalnom sistemu.

Podešena je zemlja u kojoj se vozilo nalazi .

Unesite poseban cilj ili adresu preko tastature (na slici) ili preko opcije prepoznavanje rukopisa u red za unos . Unos možete da izvršite po bilo kom redosledu.

Tokom unosa cilja predlozi su ponuđeni u multimedijalnom sistemu . Izbor cilja se vrši na listi ili pomoću .

Možete da unesete npr. sledeće:
 • grad, ulicu, kućni broj,

 • ulicu, grad,

 • poštanski broj,

 • naziv posebnog cilja,

 • kategoriju posebnog cilja, npr. Benzinska stanica,

 • grad, naziv posebnog cilja,

 • broj telefona, ako je dostupan za poseban cilj,

 • ime kontakta.

Primeri za brzi unos adrese:
 • Ako npr. tražite ulicu Königsstraße u Štutgartu, možete da unesete STUT i KÖN.

 • Ako npr. tražite posebni cilj u Velikoj Britaniji, možete da unesete THE SHARD.

  Ako želite da isprobate oba primera, po potrebi morate da promenite zemlju.

Alternativno koristite unos govorom .
Unos preko prepoznavanja rukopisa
Izaberite prepoznavanje rukopisa .
Napišite znake jedan pored drugog ili jedan iznad drugog na površini osetljivoj na dodir Više.
Unos preko tastature
Izaberite tastaturu .
ili
Pritisnite površinu osetljivu na dodir.
Brisanje znakova i umetanje praznih mesta
Za brisanje unosa izaberite .

Znaci se brišu pojedinačno.

ili
Ako su znaci uneseni u , izaberite pored reda za unos.

Unos se u potpunosti briše.

Za unos praznih mesta izaberite .
Prebacivanje na velika ili mala slova
Za prebacivanje na velika ili mala slova izaberite .
Prebacivanje na brojeve, posebne znakove i simbole
Za prebacivanje na brojeve, posebne znakove i simbole izaberite .

123 se menja u ABC.

Prikaz se menja u #+=.

Za prebacivanje na dodatne posebne znakove izaberite .
Podešavanje pisma jezika
Za podešavanje pisanog jezika izaberite .
Izaberite pisani jezik.

Ovo je korisno za zemlje u kojima je podržano više skupova znakova. Primer je Rusija sa ćiriličnim i latiničnim pismom.

Promena države
Izaberite oznaku države .
Unesite oznaku države, npr. F za Francusku.

Lista se filtrira.

Na listi izaberite državu .

Cilj može da se unese.

Preuzimanje cilja
Izaberite cilj na listi .
Ako je cilj višeznačan, izaberite cilj na listi.

Prikazuje se adresa cilja. Putanja može da se izračuna.

Korišćenje onlajn pretrage

Preduslovi: Medija displej prikazuje u redu statusa internet vezu sa simbolom duple strelice.

Onlajn pretraga nije dostupna u svim zemljama.

Unos cilja koristi onlajn usluge za mape. Ukoliko ON-Board pretraga ne pronađe odgovarajuće ciljeve ili ukoliko promenite državu, dostupna je onlajn pretraga.

Kao cilj možete da unesete adresu, poseban cilj ili adresu od tri reči. Pri tom je redosled unosa proizvoljan, npr. ulica i grad. Koristite funkcije koje su opisane za ON-Board pretragu.

Unesite adresu od tri reči Više.

Unesite cilj u red za unos.

Prikazuju se rezultati pretrage.

Na listi izaberite cilj.

Prikazuje se detaljni prikaz putanje.

ili
Izaberite oznaku države .
Izaberite provajdera za onlajn uslugu na listi država.
Unesite cilj u red za unos.
Na listi izaberite cilj.
Traženje radio-stanice preko naziva stanice ili unosa frekvencije
Multimedijalni sistem:
Radio ()
Izaberite .
Unesite naziv stanice ili frekvenciju.
Izaberite stanicu.