Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Napomene o redovnoj proveri točkova i pneumatika
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled oštećenja pneumatika

Oštećeni pneumatici mogu da uzrokuju gubitak pritiska u pneumaticima.

Redovno proveravajte, da li na pneumaticima postoje oštećenja i odmah zamenite oštećene pneumatike.
UPOZORENJE Opasnost od akvaplaninga zbog niskog profila pneumatika

Kod vrlo niskog profila pneumatika pogoršava se prianjanje pneumatika za tlo.

Kod mokrog kolovoza povećava se opasnost od akvaplaninga, naročito kod neprilagođene brzine.

Redovno na svim pneumaticima, duž cele širine, proveravajte dubinu profila pneumatika i stanje gaznog sloja pneumatika.
Minimalna dubina profila kod:
 • letnjih pneumatika: 3 mm

 • pneumatika M+S: 4 mm

Iz bezbednosnih razloga zamenite pneumatike pre dostizanja zakonski propisane minimalne dubine profila.
Sledeće provere na svim točkovima izvršavajte redovno, najmanje jednom mesečno ili prema potrebi, npr. pre polaska na dužu vožnju ili pre terenske vožnje:
 • provera pritiska u pneumaticima Više,

 • vizuelna provera točkova i pneumatika na oštećenja,

 • provera kapica ventila,

 • vizuelna provera dubine profila pneumatika i gaznog sloja pneumatika duž cele širine.

  Minimalna dubina profila kod letnjih pneumatika iznosi 3 mm a kod zimskih pneumatika 4 mm.

Podešavanje ograničenja brzine kod zimskih pneumatika
Multimedijalni sistem:
Podešavanja
Vozilo
Ogranič. zim pneumat.
Izaberite neku brzinu ili isključite funkciju.
Napomene o lancima za sneg
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled pogrešne montaže lanaca za sneg

Lanci za sneg montirani na prednje točkove mogu da se taru o karoseriju ili delove donjeg podstroja.

Na taj način može da dođe do oštećenja vozila ili pneumatika.

Lance za sneg nikada ne montirajte na prednje točkove.
Lance za sneg montirajte uvek u paru na zadnjim točkovima.
NAPOMENA Oštećenje delova karoserije ili delova donjeg podstroja usled montiranih lanaca za sneg

Ukoliko kod 4MATIC vozila montirate lance za sneg na prednje točkove, možete oštetiti delove karoserije ili delove donjeg podstroja.

Kod 4MATIC vozila montirajte lance za sneg samo na zadnje točkove.
Prilikom upotrebe lanaca za sneg, obratite pažnju na sledeće napomene:
 • Lanci za sneg su dozvoljeni samo za određene kombinacije točkova i pneumatika. Informacije o tome možete da dobijete u Mercedes-Benz servisnoj radionici.

 • Iz bezbednosnih razloga upotrebljavajte samo lance za sneg, koji su odobreni za Mercedes-Benz vozila ili lance za sneg koji ispunjavaju isti standard kvaliteta.

 • Najveća dozvoljena brzina kada su montirani lanci za sneg je 50 km/h.

 • Vozila sa aktivnim pomoćnim sistemom pri parkiranju: Kada su montirani lanci za sneg, nemojte da koristite aktivni sistem za pomoć pri parkiranju.

 • Vozila sa regulacijom nivoa: Kada su montirani lanci za sneg, vozite samo ako je nivo vozila podignut Više.

Možete trajno da ograničite najveću dozvoljenu brzinu vozila za režim vožnje sa zimskim pneumaticima Više.

Pri polasku možete da isključite ESP®Više. Na taj način točkovi mogu da proklizavaju i postignu veću propulzivnu brzinu.

Napomene o tečnosti za pranje stakla

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
NAPOMENA Oštećenja spoljašnjeg osvetljenja usled korišćenja neodgovarajuće tečnosti za pranje stakla

Neodgovarajuće tečnosti za pranje stakla mogu da oštete plastičnu površinu spoljašnjeg osvetljenja.

Upotrebljavajte samo sredstva za pranje stakla koja su pogodna za plastične površine, na primer MB SummerFit ili MB WinterFit.
NAPOMENAZapušene prskalice usled mešanja tečnosti za pranje stakla
Tečnosti MB SummerFit i MB WinterFit nemojte da mešate sa drugim tečnostima za pranje stakla.

Nemojte koristiti destilovanu ili dejonizovanu vodu. U suprotnom, senzor nivoa napunjenosti može pogrešno da se aktivira.

Preporučene tečnosti za pranje stakla:
 • Iznad tačke mržnjenja: Na primer, MB SummerFit

 • Ispod tačke mržnjenja: Na primer, MB WinterFit

Ispravan odnos smeše možete pronaći u podacima na posudi za zaštitu od zaleđivanja.

Tokom cele godine vodu za pranje mešajte sa tečnošću za pranje stakla.

Sipanje tečnosti u uređaj za pranje stakla
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora
Ako otvorite poklopac motora kada je motor pregrejan ili tokom požara u motornom prostoru, može doći do sledećih situacija:
 • Možete da dođete u kontakt sa vrućim gasovima.

 • Možete da dođete u kontakt sa drugim, vrućim pogonskim sredstvima koja ističu.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE Postoji opasnost da pokretni delovi nekoga povrede

Komponente u motornom prostoru mogu da nastave da rade i kad je paljenje isključeno ili mogu da se spontano ponovo pokrenu.

Pre nego što se izvrše radovi u motornom prostoru, obratite pažnju na sledeće:

Isključite paljenje.
Nikada rukom ne posežite u oblast opasnosti pokretnih komponenata, npr. u područje obrtanja ventilatora.
Skinite nakit i satove.
Delovi odeće treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Povucite jezičak i skinite poklopac .
Dolijte vodu za pranje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu (MAGIC VISION CONTROL)
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Dovođenje poluga brisača u položaj za zamenu
Uključite paljenje, pa ga odmah ponovo isključite.
U roku od oko 15 sekundi na kombinovanom prekidaču pritisnite taster u trajanju od oko 3  sekunde Više.

Poluge brisača prelaze u položaj za zamenu.

Demontaža metlica brisača
Postavljanje metlice brisača u položaj za demontažu:
Polugu brisača odvojite od vetrobranskog stakla i čvrsto je držite rukom. Drugom rukom okrenite metlicu brisača u smeru strelice  preko tačke otpora.

Metlica brisača klikom ulazi u položaj za demontažu.

Vađenje metlice brisača:
Pritisnite taster za otključavanje , izvucite metlicu brisača u smeru strelice i skinite je.
Montaža metlica brisača
Novu metlicu brisača gurajte na polugu brisača u smeru strelice , sve dok taster za otključavanje  ne ulegne.
Pritisnite metlicu brisača preko tačke otpora u smeru strelice na polugu brisača.

Metlica brisača osetnim klikom ulazi u položaj i ponovo može da se slobodno kreće.

Vratite polugu brisača nazad na vetrobransko staklo.
Uključite paljenje.
Na kombinovanom prekidaču pritisnite taster Više.

Poluge brisača se vraćaju u svoj početni položaj.

Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Dovođenje poluga brisača u položaj za zamenu
Uključite paljenje, pa ga odmah ponovo isključite.
U roku od oko 15 sekundi, na kombinovanom prekidaču držite pritisnut taster u trajanju od oko tri sekunde Više.

Poluge brisača prelaze u položaj za zamenu.

Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
Obratite pažnju na informacije o servisnom prikazu.
Servisni prikaz

Servisni prikaz je na raspolaganju samo kod standardnog brisača.

Skinite zaštitnu foliju servisnog prikaza sa vrha novih montiranih metlica brisača.

Ako se boja servisnog prikaza promeni iz crne u žutu, treba da zamenite metlice brisača.

Trajanje promene boje varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

Uključivanje ili isključivanje grejanja u mestu/ventilacije u mestu preko jedinice za upravljanje
OPASNOST Opasnost po život zbog otrovnih izduvnih gasova

Ako je završna cev izduvnog sistema blokirana ili nije moguća dovoljna ventilacija, u vozilo mogu da prodru otrovni izduvni gasovi, a naročito ugljen-monoksid. To je npr.  slučaj u zatvorenim prostorima ili kada je vozilo stoji u snegu.

Grejanje u mestu isključite u zatvorenim prostorijama bez isisavanja vazduha, npr. u garaži.
Ako motor ili grejanje u mestu mora da ostane uključeno, završnu cev izduvnog sistema i područje oko vozila oslobodite od snega.
Kako biste obezbedili dovoljan dotok svežeg vazduha, otvorite prozor na strani vozila koja je okrenuta prema vetru.
UPOZORENJE Opasnost od požara zbog vrelih delova grejanja u mestu i izduvnih gasova

Zapaljivi materijali, npr. lišće, trava ili grane mogu da se zapale.

Kada je uključeno grejanje u mestu, obezbedite da:
vreli delovi vozila ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima,
izduvni gasovi mogu neometano da izlaze iz završne cevi izduvnog sistema grejanja u mestu,
izduvni gasovi ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima.
NAPOMENA Pražnjenje baterije zbog uključenog režima grejanja u mestu/ventilacija

Pogon grejanja u mestu/ventilacije u mestu opterećuje bateriju.

Zato dužu deonicu vozite najkasnije posle dva ciklusa grejanja ili provetravanja vozila.
Preduslovi
 • Rezervoar za gorivo je napunjen najmanje do nivoa rezerve.

Temperaturu podesite pomoću tastera .
Pritisnite taster .

Pali se ili se gasi crvena ili plava kontrolna sijalica na tasteru .

Boje kontrolne sijalice imaju sledeće značenje:
 • Plava: Uključena je ventilacija u mestu.

 • Crvena: Uključeno je grejanje u mestu.

 • Žuta: Vreme polaska je prethodno izabrano.

Grejanje u mestu ili ventilacija u mestu se isključuje posle 50 minuta.

Rukovanje pomoću aplikacije: Grejanjem u mestu/ventilacijom u mestu možete da rukujete i pomoću aplikacije Mercedes me connect. Dodatne informacije možete da pronađete u zasebnom uputstvu za rukovanje na veb-stranici Mercedes me connect interaktivno uputstvo za rukovanje.