Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Sklapanje naslona sedišta u zadnjem delu vozila prema napred
UPOZORENJE Opasnost od nezgode ili povređivanja zato što zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta mogu da se sklope prema napred.

 • Na taj način će putnik u vozilu biti pritisnut uz sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku.

Pre svake vožnje proverite, da li su zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta ušli u ležište.

Oba naslona sedišta možete posebno da preklopite prema napred.

Vozila bez funkcije memorisanja: Po potrebi, sedište vozača ili suvozača pomerite prema napred.
Vozila sa funkcijom memorisanja: Kada se jedan ili više delova naslona sedišta u zadnjem delu vozila sklope prema napred, odgovarajuće prednje sedište se, ukoliko je to neophodno, pomera napred da bi se izbeglo sudaranje.
Po potrebi, potpuno uvucite naslone za glavu na naslonima sedišta u zadnjem delu vozila.
Povucite taster .
Odgovarajući naslon sedišta sklopite prema napred.
Sklapanje naslona sedišta u zadnjem delu vozila prema nazad
UPOZORENJE Opasnost od nezgode ili povređivanja zato što zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta mogu da se sklope prema napred.

 • Na taj način će putnik u vozilu biti pritisnut uz sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku.

Pre svake vožnje proverite, da li su zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta ušli u ležište.
NAPOMENA Oštećenje naslona sedišta usled zaglavljivanja prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad

Prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad, sigurnosni pojas može da se priklješti i na taj način da se ošteti.

Vodite računa da prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad sigurnosni pojas ne bude priklješten.
Vozila bez funkcije memorisanja: Po potrebi, sedište vozača ili suvozača pomerite prema napred.
Vozila sa funkcijom memorisanja: Kada jedan ili više delova naslona sedišta u zadnjem delu vozila preklopite prema nazad, odgovarajuće prednje sedište se automatski vraća u poslednji početni položaj.
Odgovarajući naslon sedišta gurajte prema nazad, sve dok ne uđe u ležište.

Ukoliko naslon sedišta ne ulegne u svoj položaj i ne bude zaključan, to će biti prikazano na višenamenskom displeju kombinovanog instrumenta.

Otvaranje prostora za skladištenje ispod poda prtljažnika

Prostor za skladištenje ispod poda prtljažnika je dostupan kod svih vozila, osim kod vozila sa hibridnim pogonom.

Pod prtljažnika pomoću ručice povlačite nagore, sve dok ne nalegne na pregradu za podelu prtljažnika.
Otklopite kuku sa donje strane poda prtljažnika.
Zakačite kuku za lajsnu za kišu .
Rasklapanje ili sklapanje vrata kuke za vuču
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled vrata kuke za vuču koji nije pravilno ušao u ležište

Ako vrat kuke za vuču nije uglavljen, prikolica može da se otkači.

Uvek uglavite vrat kuke za vuču kako je opisano.
UPOZORENJE Opasnost od povrede usled iskakanja vrata kuke za vuču

Ako ste otključali kuku za vuču ili ona nije pravilno ulegla prilikom sklapanja, ona će se zakrenuti.

Postoji opasnost od povređivanja u oblasti zakretanja kuke za vuču.

Otključavajte kuku za vuču samo kada je oblast zakretanja slobodna.
Uvek proverite da li je kuka za vuču prilikom sklapanja ušla u ležište.
NAPOMENA Povećan rizik od materijalnih šteta zbog rasklopljenog vrata kuke za vuču
Kada nije spojena prikolica ili nije pričvršćen nosač bicikla, sklopite vrat kuke za vuču ili ga zakrenite kod potpuno električnog mehanizma za vuču.
NAPOMENA Oštećenje vozila zbog nepravilne upotrebe mehanizma za vuču

Prilikom sklanjanja vozila izvlačenjem pomoću mehanizma za vuču može da dođe do oštećenja na vozilu.

Mehanizam za vuču koristite samo za vuču prikolice ili za pričvršćivanje dozvoljenih sistema nosača prtljaga, npr. nosača bicikla.
Preduslovi
 • Vozilo je osigurano od otkotrljavanja.

 • Oblast zakretanja je slobodna.

 • Kabl prikolice ili adapterski priključak su uklonjeni.

Rasklapanje vrata kuke za vuču
Povlačite taster , dok se vrat kuke za vuču ne otključa.

Vrat kuke za vuču se rasklapa ispod zadnjeg branika.

Kontrolna sijalica treperi.

Povlačite vrat kuke za vuču u smeru strelice, dok čujno ne ulegne u uspravnom položaju.

Gasi se kontrolna sijalica na tasteru za otključavanje vrata kuke za vuču.

Ako vrat kuke za vuču nije bezbedno zaključan, na višenamenskom displeju će se prikazati poruka Vučna spojka Proverite zaključavanje.

Skinite zaštitnu kapicu sa kugličastog zgloba i odložite je na bezbedno mesto.

Vodite računa o tome da kugla vrata kuke za vuču bude čista. Proverite, da li je, u zavisnosti od uputstva za prikolicu, podmazana ili suva (bez masti).

Sklapanje vrata kuke za vuču
Povlačite taster , dok se vrat kuke za vuču ne otključa.

Vrat kuke za vuču se sklapa ispod zadnjeg branika.

Kontrolna sijalica treperi.

Pritiskajte vrat kuke za vuču u smeru strelice, dok čujno ne ulegne iza branika.

Kontrolna sijalica i prikaz na višenamenskom displeju se gase.

Obratite pažnju na informacije o prikazima na kombinovanom instrumentu:
 • upozoravajuća svetla i kontrolne sijalice Više,

 • poruke na displeju Više.

Pregled ušica za pričvršćivanje
Ušice za pričvršćivanje

Vozila sa zaštitnim usmerivačem za vazduh: Iza naslona zadnjeg reda sedišta nalazi se još jedna ušica za pričvršćivanje. Da biste mogli da je koristite, morate da preklopite naslone sedišta Više.

Pregled prednjih pregrada
UPOZORENJE Opasnost od povređivanja usled neodgovarajućeg odlaganja predmeta

Ukoliko predmete u unutrašnjosti vozila odlažete na neodgovarajući način, oni mogu da skliznu ili da se prevrnu i na taj način padnu na putnike u vozilu. Pored toga, držači za čašu, otvorene pregrade i ležišta za mobilne telefone u slučaju nezgode ne mogu uvek da zadrže predmete koji se u njima nalaze.

Postoji opasnost od telesnih povreda, posebno kod manevara pri kočenju ili naglih promena smera!

Predmete uvek smestite tako da u tim ili sličnim situacijama ne mogu da se prevrnu.
Uvek osigurajte da predmeti ne štrče sa mesta za odlaganje, iz mreža za prtljag ili mreža za odlaganje.
Pre početka vožnje zatvorite mesta za odlaganje koja mogu da se zatvore.
Uvek u prtljažnik/tovarni prostor smestite i osigurajte teške, čvrste, šiljate, predmete sa oštrim ivicama, lomljive ili velike predmete.

Obratite pažnju na napomene o utovaru vozila.

Pregrada za odlaganje u vratima
Pregrada u naslonu za ruku sa USB priključcima i mestom za odlaganje npr. za MP3-plejer
Pregrada u srednjoj konzoli napred sa USB priključkom
Pregrada ispred suvozača
Zaključavanje ili otključavanje pregrade ispred suvozača
UPOZORENJE Opasnost od povređivanja usled neodgovarajućeg odlaganja predmeta

Ukoliko predmete u unutrašnjosti vozila odlažete na neodgovarajući način, oni mogu da skliznu ili da se prevrnu i na taj način padnu na putnike u vozilu. Pored toga, držači za čašu, otvorene pregrade i ležišta za mobilne telefone u slučaju nezgode ne mogu uvek da zadrže predmete koji se u njima nalaze.

Postoji opasnost od telesnih povreda, posebno kod manevara pri kočenju ili naglih promena smera!

Predmete uvek smestite tako da u tim ili sličnim situacijama ne mogu da se prevrnu.
Uvek osigurajte da predmeti ne štrče sa mesta za odlaganje, iz mreža za prtljag ili mreža za odlaganje.
Pre početka vožnje zatvorite mesta za odlaganje koja mogu da se zatvore.
Uvek u prtljažnik/tovarni prostor smestite i osigurajte teške, čvrste, šiljate, predmete sa oštrim ivicama, lomljive ili velike predmete.

Obratite pažnju na napomene o utovaru vozila.

Pomoćni ključ okrenite za četvrt okretaja nadesno (zaključavanje) ili nalevo (otključavanje).