Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Uključivanje ili isključivanje upozoravajućih svetala
Pritisnite taster  .
U sledećim situacijama se upozoravajuća svetla uključuju automatski:
 • Vazdušni jastuk je aktiviran.

 • Naglo ste zakočili vozilo, pri brzini većoj od 70 km/h do zaustavljanja.

Pri ponovnom kretanju, signalna svetla upozorenja se pri brzini od oko 10 km/h automatski isključuju. Signalna svetla upozorenja možete da isključite i pomoću tastera .

Vađenje protivpožarnog aparata
UPOZORENJE Ukoliko protivpožarni aparat nije propisno pričvršćen u prostoru za noge vozača, postoji opasnost od nezgode

Protivpožarni aparat može da ograniči hod pedale ili da blokira pritisnutu pedalu.

To ugrožava pouzdanost vozila i bezbednost u saobraćaju.

Protivpožarni aparat može da se otkači i povredi vozača ili druge putnike u vozilu.

Protivpožarni aparat uvek ispravno odložite u držač i pričvrstite.
Tokom vožnje nemojte vaditi protivpožarni aparat.
Upravljač na levoj strani: Jezičak povucite nagore.
Upravljač na desnoj strani: Jezičak povucite nadole.
Izvadite protivpožarni aparat .
Vađenje upozoravajućeg prsluka

Upozoravajući prsluci se nalaze u džepovima za odlaganje u vratima vozača i vratima suvozača.

Vađenje:
Torbu sa upozoravajućim prslukom izvucite povlačenjem omče.
Otvorite torbu i izvadite upozoravajući prsluk.
Maksimalni broj postupaka pranja
Maksimalna temperatura pranja
Ne izbeljivati
Ne peglati
Ne sušiti u mašini za sušenje veša
Ne čistiti hemijski
Upozoravajući prsluk klase 2

Zahtevi propisani zakonskim odredbama biće u potpunosti ispunjeni, samo ako je upozoravajući prsluk odgovarajuće veličine i potpuno zatvoren.

Upozoravajući prsluk se mora zameniti u sledećim slučajevima:
 • Svetloodbojne trake su oštećene ili zaprljane.

 • Prekoračen je dozvoljeni broj pranja.

 • Flourescentna boja bledi.

Vađenje sigurnosnog trougla
Držač sigurnosnog trougla pritisnite sa obe strane, u smeru strelice i otvorite ga.
Izvadite sigurnosni trougao .
Pregled torbice za prvu pomoć

Torbica za prvu pomoć se nalazi u prtljažniku u mreži za odlaganje sa leve ili desne strane u zavisnosti od modela.

QR kodovi za mapu spašavanja

QR kodovi su zalepljeni za poklopac rezervoara i na strani naspram stuba B. U slučaju nezgode, službe za spašavanje mogu uz pomoć QR koda brzo da odrede odgovarajuću mapu spašavanja za vaše vozilo. Trenutna mapa spašavanja u kompaktnoj formi sadrži najvažnije informacije u vezi sa vašim vozilom, npr. položaj električnih vodova.

Više informacija možete pronaći na veb-stranici Homepage Mercedes-Benz - mapa spašavanja.

Pomoć pri startovanju i punjenje baterije od 12‑V
Preduslovi
 • Vozilo je osigurano pomoću električne parkirne kočnice.

 • Vozila sa automatskim menjačem: Menjač je u položaju .

 • Isključeni su paljenje i svi električni potrošači.

 • Poklopac motora je otvoren.

Motorni prostor (primer)
Prekrivku pozitivnog kontakta na tački za pomoćno startovanje gurnite u smeru strelice.
Pozitivni kontakt na sopstvenom vozilu i pozitivni pol pomoćne baterije povežite sa vodom za pomoć pri startovanju/vodom za punjenje. Pri tom, uvek započnite sa pozitivnim kontaktom na sopstvenom vozilu.
Tokom korišćenja pomoći pri startovanju:
U vozilu, iz kojeg dobijate pomoć, ostavite motor da radi sa brojem obrtaja na praznom hodu.
Negativni pol pomoćne baterije i tačku mase na sopstvenom vozilu povežite sa vodom za pomoć pri startovanju/vodom za punjenje. Pri tom, počnite od baterije drugog vozila.
Tokom korišćenja pomoći pri startovanju:
Pokrenite motor sopstvenog vozila.
Tokom punjenja:
Počnite postupak punjenja.
Tokom korišćenja pomoći pri startovanju:
Ostavite motore da rade nekoliko minuta.
Tokom korišćenja pomoći pri startovanju:
Pre odvajanja vodova za pomoć pri startovanju, uključite neki električni potrošač sopstvenog vozila, npr. grejanje zadnjeg stakla ili osvetljenje.

Kada je korišćenje pomoći pri startovanju/postupak punjenja završen, izvršite sledeće korake:

Vodove za pomoć pri startovanju/vodove za punjenje prvo odvojite od tačke mase i negativnog pola, a zatim od pozitivnog kontakta i pozitivnog pola pomoćne baterije. Pri tom, uvek započnite sa kontaktima na sopstvenom vozilu.
Nakon uklanjanja vodova za pomoć pri startovanju/punjenje, zatvorite prekrivku pozitivnog kontakta .

Dodatne informacije možete da dobijete u kvalifikovanoj stručnoj radionici.

Napomene o električnim osiguračima
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja zbog preopterećenih vodova

Kada rukujete, premošćujete ili zamenjujete oštećeni osigurač novim sa većim brojem ampera, mogu da se preopterete električni vodovi.

To može da izazove požar.

Oštećene osigurače uvek zamenite novim koji imaju ispravan broj ampera.
NAPOMENA Oštećenja zbog neodgovarajućih osigurača

Usled neodgovarajućih osigurača može doći do oštećenja električnih komponenti ili sistema ili njihova funkcija može biti znatno ograničena.

Upotrebljavajte isključivo osigurače koje je odobrio Mercedes-Benz i koji imaju propisanu zaštitnu vrednost.

Pregorele osigurače morate da zamenite ekvivalentnim osiguračima, prepoznatljivim po boji i natpisu. Vrednosti osigurača i ostale informacije na koje treba obratiti pažnju možete da pronađete u planu rasporeda osigurača.

Plan rasporeda osigurača: Na kutiji sa osiguračima u prtljažniku Više

NAPOMENA Oštećenje ili nepravilne funkcije usled vlažnosti

Usled vlažnosti može doći do nepravilnih funkcija ili oštećenja na električnim uređajima.

Kada je kutija sa osiguračima otvorena, vodite računa da ne dođe do prodiranja vlažnosti u kutiju sa osiguračima.
Prilikom zatvaranja kutije sa osiguračima, proverite da li zaptivka poklopca pravilno naleže na kutiju sa osiguračima.

Ako novi osigurač ponovo pregori, utvrđivanje uzroka i njegovo otklanjanje prepustite kvalifikovanoj stručnoj radionici.

Pre nego što promenite osigurač, uverite se u sledeće:
 • Vozilo je osigurano od otkotrljavanja.

 • Svi električni potrošači su isključeni.

 • Paljenje je isključeno.

Električni osigurači su raspoređeni u različite kutije sa osiguračima:
 • kutija sa osiguračima u motornom prostoru na strani vozača Više,

 • kutija sa osiguračima na kokpitu na strani vozača Više,

 • kutija sa osiguračima u prostoru za noge suvozača Više,

 • kutija sa osiguračima u prtljažniku u smeru kretanja desno Više,

Napomene u slučaju pucanja gume
UPOZORENJE Opasnost od nezgode kod pneumatika bez pritiska

Pneumatik bez pritiska veoma pogoršava karakteristike vožnje, kao i ponašanje pri upravljanju i kočenju.

Pneumatici bez Run-Flat karakteristika:

Nemojte da vozite ako je pneumatik bez pritiska.
Pneumatik bez pritiska odmah zamenite pomoćnim ili rezervnim točkom ili obavestite kvalifikovanu stručnu radionicu.

Pneumatici sa Run-Flat karakteristikama:

Obratite pažnju na informacije i upozoravajuće napomene o MOExtended pneumaticima (pneumatici sa Run-Flat karakteristikama).
U zavisnosti od opreme vozila, u slučaju pucanja gume imate sledeće mogućnosti:
 • Vozila sa MOExtended pneumaticima: Moguć je ograničen nastavak vožnje. Obratite pažnju na napomene o MOExtended pneumaticima (pneumatici sa Run-Flat karakteristikama) Više.

 • Vozila sa TIREFIT garniturom: Pneumatike možete da popravite za ograničen nastavak vožnje. Za to koristite TIREFIT garnituru Više.

 • Vozila sa uslugom Mercedes me connect: u slučaju kvara možete preko jedinice za upravljanje na krovu da aktivirate poziv u slučaju kvara Više.

 • Sva vozila: Zamenite točak Više.

Pregled alata za zamenu točka

Ako se izuzmu varijante koje su specifične za pojedine zemlje, vozila nisu opremljena alatom za zamenu točka. Raspitajte se u kvalifikovanoj stručnoj radionici o alatu za zamenu točka koji je neophodan i odobren za zamenu točka na vašem vozilu.

Potreban alat za zamenu točka može npr. da bude:
 • priručna dizalica,

 • podmetač,

 • ključ za točak,

 • čivija za centriranje.

Priručna dizalica je teška oko 3,4 kg.

Podatke o maksimalnoj nosivosti priručne dizalice možete da pronađete na tipskoj pločici zalepljenoj na priručnoj dizalici.

Priručna dizalica ne zahteva održavanje. Ako se pojavi smetnja u funkciji, obratite se kvalifikovanoj stručnoj radionici.

Alat za zamenu točka se nalazi u torbi za alat u prtljažniku.

U zavisnosti od opreme, torba za alat može da se nalazi i na drugim mestima u prtljažniku.

U torbi za alat se nalaze:
 • priručna dizalica,

 • ključ za točak,

 • čivija za centriranje,

 • sklopivi podmetač,

 • račva za priručnu dizalicu.

Mesto skladištenja TIREFIT garniture

TIREFIT garnitura se nalazi ispod poda prtljažnika.

Flaša sa sredstvom za zaptivanje pneumatika
Kompresor za punjenje pneumatika

U zavisnosti od opreme, TIREFIT garnitura može da se nalazi i na drugim mestima ispod poda tovarnog prostora.

Podatke o klasi snage (KS) i/ili podatke o električnim svojstvima možete pronaći na zadnjoj strani kompresora za punjenje pneumatika:
 • KS2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

Na odstojanju od oko 1 m od kompresora za punjenje pneumatika i oko 1,6 m iznad poda važe sledeći nivoi zvučnog pritiska:
 • Emisioni nivo zvučnog pritiska LPA 83 dB (A)

 • Nivo zvučne snage LWA 91 dB (A)

Kompresor za punjenje pneumatika ne zahteva održavanje. Ako se pojavi smetnja u funkciji, obratite se kvalifikovanoj stručnoj radionici.

Šlepovanje vozila sa obe osovine na tlu
Obratite pažnju na napomene u vezi sa dozvoljenim metodama šlepovanja Više.
Uverite se da je baterija spojena i napunjena.
Ako je baterija prazna, obratite pažnju na sledeće stavke:
 • Motor ne može da se pokrene.

 • Električna parkirna kočnica ne može da se oslobodi ili aktivira.

 • Vozila sa automatskim menjačem: Automatski menjač ne može da se prebaci u položaj ili .

Vozila sa automatskim menjačem: Ako automatski menjač ne može da se prebaci u položaj , ili ako višenamenski displej na kombinovanom instrumentu ništa ne prikazuje, transportujte vozilo Više. Za transport vozila je neophodno vozilo za šlepovanje sa dizalicom.

NAPOMENA Oštećenje usled prebrzog ili šlepovanja na suviše dugim deonicama

Ukoliko šlepujete vozilo prebrzo ili na suviše dugim deonicama, može da dođe do oštećenja na pogonskoj grupi.

Nemojte prekoračiti brzinu šlepovanja od 50 km/h.
Nemojte prekoračiti deonicu šlepovanja od 50 km.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode tokom šlepovanja vozila koje ima preveliku težinu
Ako prinudno startujete neko drugo vozilo šlepovanjem ili ga šlepujete, njegova masa ne sme da prelazi ukupnu dozvoljenu masu vašeg vozila, u protivnom može da se dogodi sledeće:
 • Ušica za vuču može da se otkine.

 • Zaprega proklizava i može da se prevrne.

Ako prinudno startujete neko drugo vozilo šlepovanjem ili ga šlepujete, njegova masa ne sme da prelazi dozvoljenu ukupnu masu vašeg vozila.

Ukoliko je potrebno šlepovanje vozila ili prinudno startovanje šlepovanjem, njegova ukupna dozvoljena masa ne sme da prelazi ukupnu dozvoljenu masu tegljača.

Podatke o ukupnoj dozvoljenoj masi vozila možete da pronađete na tipskoj pločici vozila Više.
Vozila sa automatskim menjačem: Ne otvarajte vrata vozača ili suvozača, jer se u suprotnom automatski menjač prebacuje automatski u položaj .
Montirajte ušicu za vuču Više.
Pričvrstite uređaj za šlepovanje.
NAPOMENA Oštećenja usled nepravilnog pričvršćivanja mehanizma za šlepovanje
Uže za vuču ili šipku za vuču pričvrstite samo na ušice za vuču.
Isključite automatsko zaključavanje Više.
Nemojte da aktivirate HOLD-funkciju.
Isključite zaštitu od odvlačenja Više.
Isključite aktivni pomoćni sistem pri kočenju Više.
Vozila sa automatskim menjačem: Prebacite automatski menjač u položaj .
Otpustite električnu parkirnu kočnicu.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled ograničenja funkcija važnih za bezbednost prilikom šlepovanja
Funkcije važne za bezbednost su ograničene ili više nisu na raspolaganju u sledećim situacijama:
 • Paljenje je isključeno.

 • U sistemu za kočenje ili servo upravljaču postoji smetnja.

 • U napajanju energijom ili naponskoj mreži postoji smetnja.

Ako se vaše vozilo tada šlepuje, postoji mogućnost da će prilikom upravljanja i kočenja biti neophodno mnogo više snage.

Koristite šipku za vuču.
Pre šlepovanja se uverite da je upravljač slobodan.
NAPOMENA Oštećenje usled prevelikih vučnih sila

Prejake vučne sile mogu da oštete vozila prilikom naglog pokretanja.

Krećite sporo i nikako naglo.