Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
  • Sprinter
  • Transporter
  • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Optankning af køretøj
ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på grund af brændstof

Brændstoffer er letantændelige.

Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdannelse.
Slå tændingen fra, og sluk parkeringsvarmen, hvis den forefindes, før og under tankning.
ADVARSEL Fare for personskade som følge af brændstoffer

Brændstoffer er giftige og sundhedsskadelige.

Undgå altid, at brændstof kommer i berøring med hud, øjne, tøj eller indtages.
Undgå af indånde brændstofdampe.
Opbevar brændstoffer utilgængeligt for børn.
Hold døre og vinduer lukket under tankning.

Hvis du eller andre personer har været i kontakt med brændstoffer, skal du være opmærksom på følgende:

Brændstof på huden vaskes straks af med vand og sæbe.
Hvis der er kommet brændstof i øjne, skylles omgående grundigt med rent vand. Søg omgående lægehjælp.
Søg omgående lægehjælp, hvis brændstof er blevet indtaget. Udløs ikke opkastning.
Skift straks tøj, der er kommet brændstof på.
ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på grund af statisk elektricitet

Elektrostatisk opladning kan antænde brændstofdampe.

Berør bilens metalkarrosseri, inden du åbner tankdækslet eller rører ved tankpistolen.
For at undgå en ny elektrostatisk opladning må du ikke sætte dig ind i bilen igen under optankningen.
ADVARSEL Brandfare som følge af brændstofblanding

Biler med dieselmotor:

Når motoren kører, kan komponenter i udstødningssystemet blive overophedet, uden at det bemærkes.

Tank aldrig benzin.
Bland aldrig benzin i dieselbrændstoffet.
BEMÆRK Fyld ikke benzin på biler med dieselmotor
Hvis der ved en fejl blev tanket et forkert brændstof:
  • Slå ikke tændingen til. Brændstoffet kan trænge ind i brændstofsystemet.

    Selv små mængder af det forkerte brændstof kan føre til skader på brændstofsystemet og motoren. Reparationsomkostningerne er høje.

Kontakt et autoriseret værksted.
Få brændstoftanken og brændstofrørene tømt helt.
BEMÆRK Beskadigelse af brændstofsystemet på grund af overfyldt brændstoftank
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
BEMÆRK Udsprøjtende brændstof ved udtagning af tankpistol
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
BEMÆRK Beskadigelse som følge af brændstof på lakerede overflader
Spild ikke brændstof på lakerede overflader.
BEMÆRK – MILJØ Skader på miljøet som følge af ukorrekt omgang med brændstof

Ukorrekt omgang med brændstof udgør en fare for mennesker og miljø.

Sørg for, at brændstof ikke ender i kloaknettet, i overfladevand, i grundvandet eller på jorden.
Forudsætninger
  • Bilen er låst op.

  • Det ekstra varmesystem er slukket.

  • Tændingen er slået fra.

  • Den venstre fordør er åben.

Sæt dig ikke ind i køretøjet igen under optankningen. Du kan igen blive elektrostatisk opladet.

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler Mere.

Tankklap
Tankdæksel

Tankklappen sidder til venstre for fordøren set i kørselsretningen. Tankdækslets placerings vises også i instrumentdisplayet . Pilen på brændstofstanderen angiver bilsiden.

Åbn tankklappen .
Drej tankdækslet mod venstre, og tag det af.
Luk alle køretøjsdørene, så der ikke slipper nogen brændstofdampe ind i kabinen.
Før tankpistolens påfyldningsstuds helt ind i tankåbningen, fastgør den, og tank op.
Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpistolen slår fra.
Sæt tankdækslet på, og drej det mod højre.

Et klik signaliserer, at tankdækslet er helt lukket.

Åbn den venstre fordør.
Luk tankklappen .

Køretøjer med dieselmotor og fejltankningsspærre mod optankning med benzin: Tankåbningen er konstrueret til optankning ved dieselbrændstofstandere til personbiler.

Biler med dieselmotor uden spærring for fejltankning: Det foretrækkes, at dutanker ved en dieseltank til personbiler. Du kan også tanke ved en dieseltank til lastbiler.

Hvis bilen er kørt helt tom, skal tanken eftertankes med mindst 5 l brændstof.

Køretøjer, der bruger blandede driftsmidler, kendes ved "Ethanol up to E85!" på tankklappen.