Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Закрепване на багажник на покрива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при превишаването на максималното натоварване на покрива

Когато натоварвате покрива, центърът на тежестта на автомобила се повишава и се променят обичайните динамични характеристики, а също така маневреността и спирачното поведение. Автомобилът се накланя силно при движени в завои и при силно завъртане на волана може да реагира по-бавно.

Ако превишите максималното натоварване на покрива, характеристиките на движение, както и маневреността‑ и спирачното поведение могат силно да се влошат.

Задължително съблюдавайте максималното натоварване на покрива и напаснете стила на шофиране.
УКАЗАНИЕ Повреди по автомобила вследствие на неодобрен багажник на покрива

При използване на непроверени и неодобрени от Mercedes-Benz багажници на покрива могат да възникнат повреди по автомобила.

Използвайте само проверени и одобрени от Mercedes-Benz багажници на покрива.
Уверете се, че при монтиран багажник на покрива, в зависимост от оборудването на автомобила,
плъзгащият се люк може да бъде повдигнат напълно.
капакът на багажника може да бъде отворен напълно.
Разполагайте така товара върху багажника на покрива, че и по време на движение автомобилът да не се повреди.
УКАЗАНИЕ Повреди по панорамния плъзгащ се люк вследствие на неодобрен багажник на покрива

Ако при монтиран багажник на покрива, който не е проверен и одобрен от Mercedes-Benz, се отвори панорамният плъзгащ се люк, той може да бъде повреден от багажника на покрива.

Отваряйте панорамния плъзгащ се люк при монтиран багажник на покрива само когато той е проверен и одобрен за Mercedes-Benz.

За да проветрите пътническото отделение, може да повдигнете панорамния плъзгащ се люк.

УКАЗАНИЕ Повреда на капачетата

При отварянето капачетата могат да бъдат повредени и надраскани.

Не използвайте метални или твърди предмети.
Отворете капачетата внимателно нагоре по посока на стрелката.
Закрепвайте багажника на покрива само към точките за закрепване под капачетата .
Спазвайте ръководството за монтаж на производителя на багажника на покрив.
Обезопасявайте товара върху багажника на покрива.
Сгъване напред на облегалката в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксирана многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка

Ако многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка не са фиксирани, те могат да се сгънат напред, напр.  при спирачна маневра или произшествие.

 • Вследствие на това пътникът в автомобил може да бъде притиснат от многоместната задна седалка/от задната седалка или от облегалката в предпазния колан. Предпазният колан не може да защитава, както е предвидено, и Ви наранява допълнително.

 • Предмети или товар в багажника/товарното отделение не могат да бъдат задържани от облегалката.

Преди всяко пътуване се уверете, че облегалката и многоместната задна седалка/задната седалка са фиксирани.

Когато облегалките не са правилно фиксирани и блокирани, червената индикация за блокиране свети.

Средната и външните облегалки могат да бъдат сгъвани напред поотделно.

Автомобили с Memory функция: когато сгъвате напред една или няколко части на облегалката в задната част на купето, ако е необходимо, измествайте съответната предна седалка малко напред, за да се избегне съприкосновение.
Ако е необходимо, пъхнете докрай навътре подглавниците на облегалката в задната част на купето.
Лява и дясна облегалка:
издърпайте дясната или лявата ръкохватка за отключване и сгънете напред съответната облегалка.
Средна облегалка:
дръпнете освобождаващия механизъм на облегалката напред.
Сгънете напред облегалката .
Ако е необходимо, върнете в изходно положение седалката на водача или спътника.
Изправяне назад на облегалка в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксирана многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка

Ако многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка не са фиксирани, те могат да се сгънат напред, напр.  при спирачна маневра или произшествие.

 • Вследствие на това пътникът в автомобил може да бъде притиснат от многоместната задна седалка/от задната седалка или от облегалката в предпазния колан. Предпазният колан не може да защитава, както е предвидено, и Ви наранява допълнително.

 • Предмети или товар в багажника/товарното отделение не могат да бъдат задържани от облегалката.

Преди всяко пътуване се уверете, че облегалката и многоместната задна седалка/задната седалка са фиксирани.
УКАЗАНИЕ Повреда на предпазния колан поради притискане при изправяне на облегалката

При изправянето на облегалката предпазният колан може да бъде притиснат и по този начин да бъде повреден.

Внимавайте предпазният колан да не бъде притиснат при изправянето на облегалката.
Ако е необходимо, преместете напред седалката на водача или на спътника.
Върнете съответната облегалка назад, докато се фиксира.

Лява и дясна облегалка: Ако облегалката не е правилно фиксирана и заключена, червената индикация за блокиране се вижда.

Средна облегалка: Ако облегалката не е правилно фиксирана и заключена, червената индикация за блокиране се вижда.

Отваряне или затваряне на допълнителната ниша под пода на багажника
Отваряне:
повдигнете пода на багажника за дръжката и го завъртете нагоре.
Затваряне:
завъртете пода на багажника надолу.
Изваждане/прибиране на теглича
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксиран теглич

Ако тегличът не е фиксиран, ремаркето може да се откачи.

Винаги фиксирайте теглича както е описано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване поради завъртане на теглича навън.

Когато деблокирате теглича или ако не се фиксира добре при прибиране, той се завърта навън.

В зоната на завъртане съществува опасност от нараняване!

Отблокирайте теглича само тогава, когато зоната за изваждане е свободна.
Уверявайте се винаги, че тегличът се фиксира след прибиране.
Условия
 • Автомобилът е подсигурен срещу потегляне.

 • Зоната за изваждане е свободна.

 • Кабелът на ремаркето или адаптерният щекер са отстранени.

Отваряне на теглича
Дърпайте бутона , докато тегличът се отключи.

Тегличът се отваря под задната броня.

Контролната лампа мига.

Дръпнете теглича по посока на стрелката, докато осезаемо се фиксира във вертикално положение.

Контролната лампа на отключващия бутон на теглича изгасва.

Ако тегличът не е безопасно фиксиран, на мултифункционалния дисплей се появява съобщението Проверете блокировка на тегл.-прикачното устр..

Свалете защитната капачка от сферичната глава и я приберете.

Обърнете внимание, че сферичната глава на теглича трябва да е чиста. Проверете дали според инструкциите за ремаркето трябва да е гресирана или да е суха (без грес).

Прибиране на теглич
Дърпайте бутона , докато тегличът се отключи.

Тегличът се разгъва под задната броня.

Контролната лампа мига.

Натиснете теглича по посока на стрелката, докато се фиксира с щракване зад бронята.

Контролната лампа и индикацията на мултифункционалния дисплей изгасват.

Обърнете внимание на информациите за индикациите в комбиинструмента:
 • предупредителни и контролни лампи още

 • съобщения на дисплея

Преглед на халките за закрепване

Спазвайте указанията за натоварване на автомобила още.

Халки за закрепване (автомобили с възможност за увеличаване на товарното пространство при многоместна задна седалка)
Преглед на предните отделения за вещи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях при произшествие.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника/товарното отделение.

Спазвайте указанията за товарене на автомобила.

Отделение за предмети във вратите
Отделение за вещи в подлакътника с извод за мултимедия и USB
Отделението за вещи в средната конзола отпред с USB извод, както и с модул за безжично зареждане на мобилен телефон (не се предлага във всички държави)
Жабка
Заключване или отключване на жабката
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците. Освен това поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях в случай на произшествие.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника.

Спазвайте указанията за товарене на автомобила.

Завъртете аварийния ключ с четвърт оборот надясно (заключване) или наляво (отключване).
Ниша за литература на клиента
Отваряне:
завъртете ръкохватката наляво или надясно.