Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Указания за редовна проверка на колелата и гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради повредени гуми

Повредени гуми могат да доведат до загуба на налягане в гумата.

Така е възможно да загубите контрол над автомобила.

Проверявайте редовно гумите за повреди и ако откриете такива, ги сменете.
Правете следните проверки на всички колела редовно, най-малко веднъж месечно или при необходимост, на пр. преди по-дълго пътуване или пътуване по пресечен терен:
 • Проверка на налягането в гумата още.

 • Визуална проверка на колелата и гумите за повреди.

 • Проверка на капачките на вентилите

  Вентилите трябва да са защитени със специално одобрени от Mercedes-Benz за вашия автомобил капачки на вентили за предпазване от влага и замърсяване.

 • Визуална проверка на дълбочината на профила и на състоянието на протектора на гумата по цялата ширина.

  Минималната дълбочина на профила при летни гуми е 3 мм, а при зимни гуми 4 мм.

Настройване на ограничение на скоростта при зимни гуми
Мултимедийна система:
Настройки
Автомобил
Огранич. зимни гуми
Изберете скорост или изключете функцията.
Указания за вериги за сняг
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради грешен монтаж на веригите за сняг

Ако монтирате веригите за сняг на задните колела, те могат да се търкат в каросерията или ходовата част.

Така могат да възникнат повреди по автомобила или гумите.

Никога не монтирайте вериги за сняг на задните колела.
Монтирайте веригите за сняг на предните колела винаги по двойки.
УКАЗАНИЕПовреда на колесните тасове поради монтирани вериги за сняг

Когато монтирате вериги за сняг на колела със стоманени джанти, можете да повредите колесните тасове.

Преди монтажа на веригите за сняг свалете колесните тасове от колелата със стоманени джанти.
При използване на вериги за сняг спазвайте следното:
 • Вериги за сняг са допустими само за определени комбинации колело-гума. Информация за това ще получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz.

 • С оглед на безопасността използвайте само вериги за сняг, одобрени от Mercedes-Benz, или вериги за сняг със същите стандарти за качество.

 • Максимално допустимата скорост при монтирани вериги за сняг е 50 км/ч.

 • Автомобили с активен асистент за паркиране: при монтирани вериги за сняг не използвайте активния асистент за паркиране.

Можете да ограничите максималната скорост на автомобила в режим Зимни гуми за постоянно още.

Можете да изключите ESP® за потеглянето още. По този начин колелата могат да превъртят и да увеличат теглителната сила.

Указания за препарата за почистване на стъкла

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като напр.  MB SummerFit или MB WinterFit.
УКАЗАНИЕЗапушени от смеси от препарати за почистване на стъкла разпръсквателни дюзи
Не смесвайте MB SummerFit и MB WinterFit с други препарати за почистване на стъкла.

Не използвайте дестилирана или дейонизирана вода, в противен случай датчикът за нивото на запълване ще се задейства погрешно.

Препоръчителен препарат за почистване на стъкла:
 • над точката на замръзване: на пр. MB SummerFit

 • под точката на замръзване: напр. MB WinterFit

Правилното съотношение на съставките в сместа ще вземете от данните върху опаковката на средството за защита срещу замръзване.

Целогодишно смесвайте течността за стъклочистачките с препарат за почистване на стъкла.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне от горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, например двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак

Ако при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек отворите предния капак, можете да влезете в досег с горещи газове или други отделящи се експлоатационни консумативи.

Преди отваряне на предния капак оставете прегрелия двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте противопожарната служба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Преместване на рамената на стъклочистачките в позицията за смяна
Включете и веднага след това изключете подаването на контакт.
До около 15 секунди след това натиснете бутон на комбинирания превключвател още за около три секунди.

Рамената на стъклочистачките преминават в позиция за смяна.

Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Включване или изключване на автономното отопление/вентилацията през модула за управление
ОПАСНОСТ Опасност за живота вследствие на отровни отработени газове

Ако крайната изпускателна тръба е блокирана или не е възможна достатъчна вентилация, в автомобила могат да проникнат отровни отработени газове, по-специално въглероден моноксид. Това се случва, напр.  в затворени помещения или ако автомобилът е заседнал в снега.

Изключете автономното отопление в затворени помещения без засмукваща система, напр.  в гаража.
Ако двигателят или автономното отопление работят, махнете снега около крайната изпускателна тръба и около автомобила.
За да осигурите достатъчен приток на свеж въздух, отворете стъкло откъм страната на автомобила, към която не духа вятър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горещи части на автономното отопление

При включено стационарно отопление части на автомобила, напр. изпускателната система за отработени газове на автономното отопление, могат да станат много горещи.

Запалими материали, като напр. шума, трева или клони, могат да се запалят при контакт:
 • с горещи части на изпускателната система за отработени газове на автономното отопление

 • със самите отработени газове

Съществува опасност от пожар!

При включено автономно отопление се уверете, че:
горещи части на автомобила не са в контакт със запалими материали.
отработените газове могат да излизат безпрепятствено от крайната изпускателна тръба на автономното отопление.
отработените газове не влизат в контакт със запалими материали.
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на експлоатация на автономното отопление/автономната вентилация

Работата на автономното отопление/автономната вентилация натоварва акумулаторната батерия.

Затова най-късно след двукратно отопление или проветряване шофирайте автомобила на по-дълго разстояние.
Условия
 • Резервоарът за гориво е напълнен поне до .

Настройте температурата през бутон .
Натиснете бутон .

Червената или синята контролна лампа в бутон  светва или загасва.

Цветовете на контролната лампа имат следното значение:
 • Синьо: автономната вентилация е включена.

 • Червено: автономното отопление е включено.

 • Жълто: времето на тръгване е предварително избрано.

Автономното отопление или вентилация се изключват след 50 минути.

Управление от приложение (само за страните от ЕС): може да управлявате автономното отопление/вентилацията от приложението на Mercedes me connect. Допълнителна информация ще намерите в отделното ръководство за експлоатация в Mercedes me connect интерактивно ръководство за експлоатация.