Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Затваряне и отваряне отново на стъклата с бутона за рециркулиращ въздух (комфортно затваряне/отваряне)

При включването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично затворени, напр. преди влизането в тунел. При изключването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично върнати в тяхната първоначална позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла и на плъзгащия се люк могат да бъдат притиснати части от тялото.

Контролирайте целия процес на затваряне при комфортното затваряне.
При затваряне се уверете, че в зоната на затваряне няма части от тялото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла могат да бъдат притиснати части от тялото.

Контролирайте целия процес на затваряне при комфортното затваряне.
При затваряне се уверете, че в зоната на затваряне няма части от тялото.
Затваряне на стъкла:
Задръжте натиснат бутона , докато стъклата се задвижат.

Стъклата се затварят и режимът на рециркулация се включва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при комфортното отваряне

При комфортното отваряне части от тялото може да бъдат придърпани и притиснати между страничното стъкло и рамката за стъкло.

При отварянето се уверете, че никой не докосва страничното стъкло.
Ако някой бъде притиснат, незабавно натиснете бутона за отварянето на страничните стъкла.

Страничните стъкла спират.

За да затворите отново страничните стъкла, дръпнете бутона .
Отваряне отново на затворени стъкла:
задръжте натиснат бутона , докато се задвижат стъклата.

Стъклата се връщат в първоначалната им позиция и режимът на рециркулация се изключва.

Автомобили с плъзгащ се люк: едновременно се отваря или затваря плъзгащият се люк.

При притиснати части от тялото в плъзгащия се люк:
Спиране:
натиснете бутона .
Отваряне:
дръпнете бутона  назад.
Нулиране на настройките на климатизацията
Задръжте натиснат бутона на модула за управление за около четири секунди.

Настройките на климатизацията се връщат към основните настройки.

Включване/изключване на радиоинформацията за трафика
Мултимедийна система:
Радио
Общи настройки
Включете или изключете Рад-инф. траф(TA).