Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Включване или изключване на аварийни светлини
Натиснете бутон  .
В следните ситуации аварийните светлини се включват автоматично:
 • Задействана е въздушната възглавница.

 • Автомобилът спира рязко при повече от 70 км/ч до пълното му спиране.

Когато шофирате със скорост по-висока от 10 км/ч, системата за аварийни светлини се изключва автоматично. Може да изключите системата за аварийни светлини и чрез бутон .

Изваждане на пожарогасителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествия заради неправилно закрепен пожарогасител в зоната на краката на водача

Пожарогасител в зоната на краката на водача може да ограничи хода на педалите или да блокира натиснат педал.

Това застрашава експлоатационната и пътна безопасност на автомобила.

Освен това пожарогасителят може да изпадне в зоната на краката и да нарани водача или други пътници в автомобила.

Винаги съхранявайте и закрепвайте пожарогасителя надлежно в държача по време на пътуването.
Не изваждайте пожарогасителя по време на пътуване.
Автомобил с ляв волан: издърпайте планката нагоре.
Извадете пожарогасителя .
Изваждане на сигналната жилетка

Сигналните жилетки се намират в предназначени за тях прегради в отделенията за вещи на вратите на водача и спътника.

Изваждане:
издърпайте чантата със сигналната жилетка за халката .
Отворете чантата със сигналната жилетка и извадете жилетката.

В отделенията за вещи на задните странични врати също има прегради за сигнални жилетки, в които те могат да бъдат прибрани.

Максимален брой изпирания
Максимална температура на пране
Да не се избелва
Да не се глади
Да не се използва сушилна машина
Без химическо чистене
Сигнална жилетка клас 2

Определените в законовия стандарт изисквания са изпълнени само ако сигналната жилетка е с правилния размер и е напълно закопчана.

Сигналната жилетка трябва да се смени в следните случаи:
 • Отразяващите ленти са повредени или замърсени.

 • Максималният брой изпирания е превишен.

 • Флуоресцентното свойство намалява.

Изваждане на предупредителния светлоотразителен триъгълник
Натиснете държача на предупредителния светлоотразителен триъгълник от двете страни по посока на стрелката и го отворете.
Извадете предупредителния светлоотразителен триъгълник .
Общ преглед аптечка

Аптечката се намира в багажника отляво в мрежата за вещи.

В зависимост от оборудването на автомобила аптечката се намира в прореза на страничната облицовка.

QR кодове за спасителна карта

На капака на резервоара за гориво и на противоположната страна върху В-колоната са поставени QR кодове. При произшествие спасителните екипи могат с помощта на QR кодовете бързо да получат информация от съответната спасителна карта за Вашия автомобил. Актуалната спасителна карта съдържа в компактна форма най-важната информация за Вашия автомобил, например  за разпределението на електрическите проводници.

Допълнителна информация ще получите на интернет адрес Homepage Mercedes-Benz - Rettungskarte.

Външна помощ за стартиране и зареждане на 12‑V‑акумулаторната батерия
Условия
 • Автомобилът е обезопасен с електрическата паркинг-спирачка.

 • Автоматична предавателна кутия: предавателната кутия е в позиция .

 • Механична предавателна кутия: предавателната кутия е в позиция за празен ход.

 • Подаването на контакт и всички електрически консуматори са изключени.

 • Предният капак е отворен.

Бутнете капака на плюсовия контакт на точката за стартиране с външно подаване на ток по посока на стрелката.
Свържете плюсовия контакт на собствения автомобил и плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия с кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане. При това започнете с плюсовия контакт на собствения автомобил.
При външната помощ за стартиране:
оставете двигателя на подаващия външна помощ за стартиране автомобил да работи на обороти на празен ход.
Свържете минусовия полюс на външната акумулаторна батерия и масовата точка на собствения автомобил с кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане. При това започнете от външната акумулаторна батерия.
При външна помощ за стартиране:
стартирайте двигателя на собствения автомобил.
При зареждането:
процесът на зареждане стартира.
При външна помощ за стартиране:
оставете двигателите да работят за няколко минути.
При външна помощ за стартиране:
преди разделянето на клемите на кабела за помощ за стартиране включете електрически консуматор на собствения автомобил, напр. отоплението на задното стъкло или осветлението.

Когато процесът на външната помощ за стартиране/процесът на зареждане е приключен:

Първо освободете кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане от масовата точка и от минусовия полюс на външната акумулаторна батерия, след това от плюсовия контакт и плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия. При това започнете съответно от контактите на собствения автомобил.
След отстраняването на кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане затворете капака на плюсовия контакт .

Допълнителна информация ще получите в квалифициран специализиран сервиз.

Указания за електрическите предпазители
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от злополуки‑ и наранявания вследствие претоварени проводници

Когато манипулирате, шунтирате или заменяте дефектен предпазител с предпазител с по-висок ампераж, електрическите проводници могат да се претоварят.

Вследствие на това могат да възникне пожар.

Винаги заменяйте дефектните предпазители със специфицирани нови предпазители с правилен ампераж.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие грешни предпазители

Вследствие на грешни предпазители могат да се повредят електрически компоненти или системи, съответно чувствително да се ограничи функцията им.

Използвайте само разрешени от Mercedes-Benz предпазители със съответната зададена стойност на обезопасяване.

Изгорелите предпазители трябва да се сменят с равностойни предпазители, които се разпознават по своя цвят и стойност на обезопасяване. Стойността на обезопасяване на предпазителите и допълнителна информация, която трябва да спазвате, ще намерите в схемата на електрическите предпазители.

Схема на електрическите предпазители: върху кутията с предпазители в двигателния отсек още.

УКАЗАНИЕ Повреда или неизправно функциониране вследствие влага

Вследствие влага може да се стигне до неизправно функциониране или повреди по електрическата инсталация.

При отворена кутия с предпазители внимавайте, в кутията с предпазители да не може да прониква влага.
При затварянето на кутията с предпазители се уверете, че уплътнението на капака приляга правилно към кутията с предпазители.

Когато новопоставен предпазител отново изгори, оставете квалифициран сервиз да намери и отстрани причината.

Преди смяната на предпазител се уверете в следното:
 • Автомобилът е подсигурен срещу потегляне.

 • Всички електрически консуматори са изключени.

 • Подаването на контакт е изключено.

Електрическите предпазители са разпределени в различни кутии:
 • Кутия с предпазители в двигателния отсек отляво по посока на движението още

 • Кутия с предпазители в пространството за краката на спътника още

 • Кутия с предпазители в багажника по средата още

Указания при спукана гума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на гума без налягане

Гума без налягане силно влошава характеристиките на движение, както и маневреността‑ и спирачното поведение на автомобила.

Гуми без свойства за авариен режим на работа:

Не се движете с гума без налягане.
Незабавно сменете гумата без налягане с аварийно‑ или резервно колело или информирайте квалифициран специализиран сервиз.

Гуми със свойства за авариен режим на движение:

Имайте предвид информацията и предупредителните указания за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение).
В зависимост от оборудването на автомобила при спукана гума имате следните възможности:
 • Автомобили с MOExtended гуми: възможно e ограничено продължаване на пътуването. При това спазвайте указанията за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение) още.

 • Автомобили с комплект TIREFIT: можете да ремонтирате гумата за ограничено продължаване на пътуването. За целта използвайте комплекта TIREFIT още.

 • Автомобили с Mercedes me connect: в случай на авария можете да осъществите аварийно повикване през таванния модул за управление още.

 • Всички автомобили: сменете колелото още.

Аварийно колело се предлага само за определени държави.

Преглед на инструментите за смяна на колело

С изключение на някои варианти, специфични за отделните държави, автомобилите са оборудвани с инструменти за смяна на колело. Информирайте се в квалифициран специализиран сервиз какви инструменти за смяна на колело са необходими и одобрени за смяна на колело на Вашия автомобил.

За смяната на колелото се нуждаете от следните инструменти:
 • Крик

 • Подложен клин

 • Ключ за колесни болтове

 • Центриращ болт

Крикът тежи около 3,4 кг.

Максималното натоварване на крика ще намерите върху лепенката на крика.

Крикът не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Чантата с инструменти съдържа:
 • Крик

 • Ръкавици

 • Ключ за колесни болтове

 • Центриращ болт

 • Сгъваем подложен клин

 • Тресчьотка за крик

Поставяне на сгъваем подложен клин
Преглед на инструментите за смяна на колело

С изключение на някои варианти, специфични за отделните държави, автомобилите не са оборудвани с инструменти за смяна на колело. Информирайте се в квалифициран специализиран сервиз какви инструменти за смяна на колело са необходими и одобрени за смяна на колело на Вашия автомобил.

За смяната на колелото се нуждаете напр. от следните инструменти:
 • крик

 • подложен клин

 • ключ за колесни болтове

 • центриращ болт

Крикът тежи около 3,4 кг.

Максималното натоварване на крика ще намерите върху залепения етикет на крика.

Крикът не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Чантата с инструменти съдържа:
 • крик

 • ръкавици

 • ключ за колесни болтове

 • центриращ болт

 • сгъваем подложен клин

 • тресчьотка за крик

Поставяне на сгъваем подложен клин
Място за съхранение на комплекта TIREFIT

Комплектът TIREFIT се намира под пода на багажника.

Бутилка с уплътняващо средство за гуми
Компресор за пълнене и помпане на гуми
Данни за класа на мощност (LK) и/или информация относно електрическите характеристики ще намерите на обратната страна на компресора за пълнене и помпане на гуми:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 кг

На разстояние от около 1 м от компресора за пълнене и помпане на гуми и около 1,6 м над земята важат следните нива на звуково налягане:
 • Ниво на звуково налягане LPA 83 dB (A)

 • Ниво на звукова мощност LWA 91 dB (A)

Компресорът за пълнене и помпане на гуми не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Място за съхранение на комплекта TIREFIT

Комплектът TIREFIT се намира под пода на товарно отделение.

бутилка с уплътняващо средство за гуми
компресор за пълнене и помпане на гуми
Данни за класа на мощност (КМ) и/или информация относно електрическите характеристики ще намерите на обратната страна на компресора за пълнене и помпане на гуми:
 • КМ2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 кг

На разстояние от около 1 м от компресора за пълнене и помпане на гуми и около 1,6 м над земята важат следните нива на звуково налягане:
 • Ниво на звуково налягане LPA 83 dB (A)

 • Ниво на звукова мощност LWA 91 dB(A)

Компресорът за пълнене и помпане на гуми не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Място за съхранение на комплекта TIREFIT

Комплектът TIREFIT се намира под пода на багажника.

Компресор за пълнене и помпане на гуми
Бутилка с уплътняващо средство за гуми
Данни за класа на мощност (LK) и/или информация относно електрическите характеристики ще намерите на обратната страна на компресора за пълнене и помпане на гуми:
 • КМ2 – 12 V/15A, 180 W, 0,8 кг

На разстояние от около 1 м от компресора за пълнене и помпане на гуми и около 1,6 м над земята важат следните нива на звуково налягане:
 • Ниво на звуково налягане LPA 83 dB (A)

 • Ниво на звукова мощност LWA 91 dB(A)

Компресорът за пълнене и помпане на гуми не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Теглене на автомобила с двата моста на земята
Спазвайте указанията относно допустимите методи за теглене на автомобила още.
Уверете се, че акумулаторната батерия е със свързани клеми и е заредена.
Ако акумулаторната батерията е разредена, имайте предвид следното:
 • Двигателят не може да стартира.

 • Електрическата паркинг-спирачка не може да бъде освободена или задействана.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: автоматичната предавателна кутия не може да бъде включена в позиция или .

Автомобили с автоматична предавателна кутия: ако автоматичната предавателна кутия не може да се включи в позиция или мултифункционалният дисплей в комбиинструмента не показва нищо, транспортирайте автомобила още. За транспортиране на автомобила е необходимо транспортно превозно средство със съоръжение за повдигане.

УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила

Вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила може да се стигне до повреди на силовото предаване.

Не превишавайте скорост на теглене от 50 км/ч.
Не превишавайте разстояние на теглене от 50 км.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при тегленето на автомобил с твърде голямо тегло
Ако автомобилът, който трябва да се стартира с теглене‑ или да се тегли, е по-тежък от допустимата обща маса на Вашия автомобил, могат да възникнат следните ситуации:
 • халката за теглене се скъсва.

 • съставът от автомобили да поднесе и дори да се обърне.

Ако се стартира с теглене‑ или се тегли друг автомобил, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на собствения автомобил.

Ако автомобил трябва да бъде теглен или стартиран с теглене, неговата допустима обща маса не трябва да надвишава допустимата обща маса на теглещия автомобил.

Информацията за допустимата обща маса на съответния автомобил можете да откриете на типовата табелка на автомобила още.
Автомобили с автоматична предавателна кутия: не отваряйте вратата на водача или на спътника, тъй като в противен случай автоматичната предавателна кутия превключва автоматично в позиция .
Монтирайте халката за теглене още.
Закрепете устройството за теглене на автомобил.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно закрепване на съоръжението за теглене
Закрепвайте въже за теглене или щанга за теглене само за халката за теглене.
Изключете автоматичното заключване още.
Не активирайте HOLD функцията.
Изключете защитата срещу принудително теглене на автомобила още.
Изключете активния спирачен асистент още.
Автомобили с автоматична предавателна кутия: превключете автоматичната предавателна кутия на позиция .
Автомобили с механична предавателна кутия: включете на празен ход .
Освободете електрическата паркинг-спирачка.
Включете подаването на контакт, в противен случай блокировката на волана може да се задейства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на ограничени, важни за безопасността функции при тегленето на автомобила
Важни за безопасността функции са ограничени или вече не са на разположение в следните ситуации:
 • Подаването на контакт е изключено.

 • Спирачната система или сервоуправлението са неизправни.

 • Захранването с електроенергия или бордовата електрическа мрежа са неизправни.

Ако след това Вашият автомобил се тегли, за завъртането на волана и за задействането на спирачките може да е необходима значително повече сила.

Използвайте щанга за теглене.
Преди тегленето на автомобила се уверете, че кормилната уредба е със свободен ход.
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на твърде големи сили на опън

Рязко потегляне може да повреди автомобила вследствие на твърде големи сили на опън.

Потеглете бавно и плавно.